Religion

Religioner trenger oppdatering

Apper på en smartmobil må oppdateres for at de skal henge med i tiden. Hvorfor kan ikke religioner gjøre det samme?

Film om religioner

Tips om gode temafilmer om religioner

UFO-religionen

Kloning av menneskebarn i USA og Nederland har tidligere vært i medias søkelys og fokus settes derfor på sekter innen UFO- religionen. Ny religion med økende tilhengerskare. Hva er UFO-religionen o...

Cao Dai - religion i Vietnam

De to viktigste religiøse elementer i Cao Dai er først forfedrekulten som har dype tradisjoner i denne del av verden. Dernest den vitenskapelige spiritismen, som kom til Vietnam med det franske kol...

Bahai

Bahaireligionen har islamsk opprinnelse, men religionen ble av den islamske domstolen i Beba i Egypt "dømt" til å være en selvstendig religion i 1925.

Lisa Williams: "Åndene gir meg akkurat det som trenger å bli formidlet"

I løpet av intervjuet stopper hun opp, smiler og legger hodet litt på skakke:- Jeg har en personlig beskjed til deg fra den andre siden.

Lisa Williams: Døden er den mest intime opplevelsen du noen gang kan erfare.

Dette sier Lisa Williams som møter meg "back-stage" i Oslo Konserthus like før hun skal på scenen i et hastig intervju skviset på tid. Jeg innser at hun kun har tid til å svare på en brøkdel av min...

Sufismen

Sufismen har særlig i sin opprinnelse vært i sterk motsetning til ortodoks Islam

Hva er synkretisme?

En oversikt over hovedtrekk ved synkretistiske religioner

Hva er åndelig utvikling og oppvåkning?

Åndelig utvikling og oppvåkning er kjennetegnet ved at man begynner å stille forskjellige eksistensielle spørsmål ved livet og tilværelsen, ofte etter opplevelser av kjærlig nærvær og uforståelige ...

Motsetninger innen moderne Islam

Selv om den senere utviklingen innen den islamske verden er inspirert av den vestlige verden, så står flere muslimske grupper i et motsetningsforhold til den vestlige verden.

Hva er blasfemi?

Da komediefilmen "Life of Brian" av Monty Phyton-gruppen med John Cleese ble lansert i 1979, ble den straks erklært blasfemisk av den norske filmsensuren og stoppet.. Senere ble denne sensuren opph...

Klosterliv.

I Tamié et fransk kloster i de franske Alpene, har en liten gruppe trapistmunker sitt hjem. Det 800 år gamle klosteret er idyllisk plassert på en åskam i vakre naturomgivelser. Fra et fjellplatå li...

Hinduismens mystikk

Hinduismen aksepterer sjelens evighet som en erfaring, det enten det finnes en verdenssjel eller et stort antall individuelle sjeler.

Hinduismens fornyelse

Mahatma Gandhi tok avstand fra tanken om velferd til alle og pekte på idealet "etisk riktig". De "moderne" hinduer på grasrotplanet fulgte Gandhis eksempel og brukte Bhagavad Gita som etisk guide.

Dalai Lama: Nobel-fredsprisvinner:

- Viktigere enn å tro på gjenfødsel eller Gud, er å praktisere brorskap og nestekjærlighet. Å hjelpe andre vesener - mennesker og dyr. Dette sier Dalai Lama da jeg møtte han som pilgrim i Bodh Gaya...

"Lidelse" og "sjel" i Buddhismen

Kjernen i buddhistisk tenkning er at alt i vår tilværelse er lidelse i ordets dypeste og videste betydning, fordi det er forgjengelig. På sanskrit heter lidelse dukkha.

Buddhismens fornyelse

To faktorer spiller inn i fornyelsesprosessen; Inspirasjon fra vesten, samt Buddhismens egen styrke til å bryte tidligere stagnasjon og stå for denne fornyelsen.

Religioner trenger oppdatering

Apper på en smartmobil må oppdateres for at de skal henge med i tiden. Hvorfor kan ikke religioner gjøre det samme?

Film om religioner

Tips om gode temafilmer om religioner

UFO-religionen

Kloning av menneskebarn i USA og Nederland har tidligere vært i medias søkelys og fokus settes derfor på sekter innen UFO- religionen. Ny religion med økende tilhengerskare. Hva er UFO-religionen o...

Cao Dai - religion i Vietnam

De to viktigste religiøse elementer i Cao Dai er først forfedrekulten som har dype tradisjoner i denne del av verden. Dernest den vitenskapelige spiritismen, som kom til Vietnam med det franske kol...

Bahai

Bahaireligionen har islamsk opprinnelse, men religionen ble av den islamske domstolen i Beba i Egypt "dømt" til å være en selvstendig religion i 1925.

Lisa Williams: "Åndene gir meg akkurat det som trenger å bli formidlet"

I løpet av intervjuet stopper hun opp, smiler og legger hodet litt på skakke:- Jeg har en personlig beskjed til deg fra den andre siden.

Lisa Williams: Døden er den mest intime opplevelsen du noen gang kan erfare.

Dette sier Lisa Williams som møter meg "back-stage" i Oslo Konserthus like før hun skal på scenen i et hastig intervju skviset på tid. Jeg innser at hun kun har tid til å svare på en brøkdel av min...

Sufismen

Sufismen har særlig i sin opprinnelse vært i sterk motsetning til ortodoks Islam

Hva er synkretisme?

En oversikt over hovedtrekk ved synkretistiske religioner

Hva er åndelig utvikling og oppvåkning?

Åndelig utvikling og oppvåkning er kjennetegnet ved at man begynner å stille forskjellige eksistensielle spørsmål ved livet og tilværelsen, ofte etter opplevelser av kjærlig nærvær og uforståelige ...

Motsetninger innen moderne Islam

Selv om den senere utviklingen innen den islamske verden er inspirert av den vestlige verden, så står flere muslimske grupper i et motsetningsforhold til den vestlige verden.

Hva er blasfemi?

Da komediefilmen "Life of Brian" av Monty Phyton-gruppen med John Cleese ble lansert i 1979, ble den straks erklært blasfemisk av den norske filmsensuren og stoppet.. Senere ble denne sensuren opph...

Klosterliv.

I Tamié et fransk kloster i de franske Alpene, har en liten gruppe trapistmunker sitt hjem. Det 800 år gamle klosteret er idyllisk plassert på en åskam i vakre naturomgivelser. Fra et fjellplatå li...

Hinduismens mystikk

Hinduismen aksepterer sjelens evighet som en erfaring, det enten det finnes en verdenssjel eller et stort antall individuelle sjeler.

Hinduismens fornyelse

Mahatma Gandhi tok avstand fra tanken om velferd til alle og pekte på idealet "etisk riktig". De "moderne" hinduer på grasrotplanet fulgte Gandhis eksempel og brukte Bhagavad Gita som etisk guide.

Dalai Lama: Nobel-fredsprisvinner:

- Viktigere enn å tro på gjenfødsel eller Gud, er å praktisere brorskap og nestekjærlighet. Å hjelpe andre vesener - mennesker og dyr. Dette sier Dalai Lama da jeg møtte han som pilgrim i Bodh Gaya...

"Lidelse" og "sjel" i Buddhismen

Kjernen i buddhistisk tenkning er at alt i vår tilværelse er lidelse i ordets dypeste og videste betydning, fordi det er forgjengelig. På sanskrit heter lidelse dukkha.

Buddhismens fornyelse

To faktorer spiller inn i fornyelsesprosessen; Inspirasjon fra vesten, samt Buddhismens egen styrke til å bryte tidligere stagnasjon og stå for denne fornyelsen.