Abstrakt forklaring
Bakenfor all skapelse er det en upreget fri energi (Gud/total bevissthet.) Denne energien får forskjellige pregninger som manifesteres i frekvenser og dimensjoner. Her begynner energien å bli gradvis begrenset og vi kan begynne å snakke om de største bevissthetsformene som erkeengler og andre store åndelige bevissthetsformer/vesener. Energien går fra total bevissthet hvor den er alt og ingen ting, videre til pregninger/begrensninger som skaper forskjellighet gjennom dualitet (dobbelthet) eller tosidighet som igjen medfører skapelse av tanker og følelse til materie gjennom motsetningenes par. Dette er kjent som bl. annet yin/yang prinsippet og feminint/maskulint, følelse og tanker, opplevelse og forståelse. I den fysiske materie som magnetisme, elektrisitet osv.

I forskjelligheten ligger muligheten til oppfattelse av deler (avgrensethet) og sansning av bra og dårlig, kaldt og varmt, av frastøtelse og tiltrekning som vi bl.a. kjenner ved fysisk tiltrekning mellom kjønnene som igjen resulterer i skapelse av noe nytt. Pluss alle mulighetene til misforståelser

Gud er alt og vi er en bitte liten del av gud, med muligheten for å oppleve og erkjenne dette. Vi er alle forskjellige, opplever ting forskjellig, samtidig som vi er laget av det samme og på den samme veien av åndelig utvikling, bare på forskjellig sted i forhold til å oppleve å forstå oss selv og andre mennesker, verden, universet, engleriker og de usynlige univers, og dette store vi kaller gud.

Ånd har med den ikke fysiske delen av oss å gjøre. Det vi ER på godt og vondt. Følelser og tanker av forskjellig karakter og opphav. Åndelig utvikling og oppvåkning går ut over personligheten og personlighets psykologi, samtidig som den er en del av den. Vi er noe mere, vi har en sjel og er en del av gud.

Hva er hensikten med åndelig utvikling og har det noen verdi?
Hensikten er større forståelse og kjærlighet. Verdien ligger i at alle nivåer av forståelse har sine begrensninger og vil skape sine konsekvenser gjennom tanke og handlingsmønster. Når ett nivå er i ferd med å fullføres vil det nå ett klimaks hvor mere av det samme skaper stagnasjon og kollaps. Hvis nødvendigheten for forandringer ikke blir oppfattet i tide oppstår ubalanser som gir seg til uttrykk ved individuell og kollektiv sykdom eller missnøye, samfunnssystemer kollapser, miljøet kollapser, økonomien osv.

Utviklingsmessig er vi her nå. Både individuelt og kollektivt.
Vi må tenke nytt og bevissthetsmessig åndelig utvikling er det eneste som kan få oss til å finne nye løsninger. Som Einstein sa: Ett problem kan ikke løses på samme bevissthetsnivå det oppsto.

Vi må gi slipp på gamle ideer og fastlåste tankeformer som skaper begrensninger i tenkning og opplevelse av hvem vi er, samtidig som vi tilegner oss nye. Menneskesyn, verdensbilde og religiøse forestillinger er 3 hovedsaker som henger sammen.

Det er i teorien i utgangspunktet 3 nivåer av menneskelig utvikling.
- Personlig utvikling (jeg/meg)
- Sjelelig/selvutvikling (oss/meg selv)
- Åndelig utvikling (alle/universell).

De siste to punktene medfører ofte kontakt med andre vesener gjennom telepati, fornemmelser, kanaliseringer osv, fra levende og avdøde, engler, åndelige vesener av forskjellig karakter. Alle de som ikke har en fysisk kropp. Enten ikke for øyeblikket eller fordi de aldri har hatt det.

VIKTIG !! Graden av kjærlighet, aksept, og toleranse for forskjellighet henger sammen med ervervet bevissthet og opplevelsen av sammenhenger. Det er ikke tatt med under. Negative følelser dempes eller opphører gradvis.

De teoretiske underliggende nivåforklaringene
går i praksis over i hverandre.
I personlighetspsykologien er man opptatt av hva som har bidratt til dannelsen av personligheten vi har og hvordan vi uttrykker oss i dette livet. Foreldre og pregninger på godt og vondt, personlige egenskaper, arv og miljø, overgrep eller offermønstre. Hvordan vi har blitt sosialisert til den vi er. Vanlig sansning gjennom de 5 sansene..

Selvutvikling ligger som ett mellomledd til å bli seg sin personlige historie bevisst og mestre den. Rydde opp i gamle sår og overtramp både fra seg selv og andre. Tilgi seg selv, andre mennesker og livet - å gå videre. Finne ut av hvem er jeg og hva vil jeg. Hva er meningsfullt for meg. Lære seg å mestre sin livserfaring for å bruke sine ervervede innsikter og egenskaper mere hensiktsmessig.

Ett sted på veien her vil man ofte begynne å stille dypere spørsmål. Det kan også være man begynner å åpne opp for sjelens egenskaper som utvidet sansing, synskhet, klarhørsel, snakke med avdøde, healingenergi våkner osv, eller man blir syk. Man begynner å lure og stille spørsmål på nytt. Da starter den bevisste sjelelige eller åndelige utviklingen for fullt. Ubevisst pågår den hele tiden uansett.

Åndelig utvikling/sjelelig utvikling går videre dypere bakenfor eller gjennom personligheten og sjelen og alle rollene våre (også tidligere liv)og ut i en forståelse og akseptering av hele skaperverket. Ånden som sjel lever ut seg selv igjennom personligheten, engleriker og mesterriker, og all annen skapelse som dyr, planter, stein og solsystemer, hele universer og galakser. Samtidig som at dypest sett er ånden alt, så er vi også bare oss selv. Vi har skapt oss en individualitet og identitet på mange plan som vi kan styre å gå inn og ut av. Gud og skapelsen ser tilbake på seg selv og ser hva den har skapt fra ett vesen med våken bevissthet - selvbevissthet, sjelelig bevissthet, gudsbevissthet. Gud ser tilbake på seg selv fra en fysisk åndelig skapelse - MENNESKET.

Gud og sjelen er tidløs. Personligheten skaper identitet i tid, og når egoet er temmet så tar det uten konflikter kun vare på overlevelsen.

Åndelig utvikling og oppvåkning har med den gradvise forståelsen av disse tingene å gjøre, pluss utviklingen og opplevelsen av kjærlighet.

Ett hvert menneske begynner akkurat der det er, og det er det perfekte sted eller øyeblikk for akkurat det mennesket. Alt er perfekt i en forandring mot større forståelse og videre opplevelse og perfeksjon. Det perfekte i det uperfekte. I evig forandring.

Uten forskjellighet hadde det ikke vært noe å oppleve eller lære. Alt hadde kun vært gud - i gud. Alt og ingen ting.

Begrensningene skaper forskjellighet. Igjen - uten begrensning ingen avgrensning og da forskjellighet. Alt er gud.

Vi skal derfor være glad for begrensningene våre fordi det er de som definerer eller skaper oss som hvem vi er, og gjør at vi opplever oss selv som oss selv. Som et individualisert vesen med egen vilje og egne motiver. Med såkalt fri vilje og egenbestemmelse?

Menneskelivet? Hvem er jeg/vi?
Når vi blir født minsker gradvis hukommelsen vår om hvem vi egentlig er. Vi blir opptatt av den ytre verden. Dette vil medføre at vi på ett eller annet tidspunkt i livet begynner å lengte etter noe mere, noe annet. Vi oppdager et savn eller tomrom og begynner å stille spørsmål ved livet, oss selv, tidligere meninger, tillærte holdninger, hva vi er sosialisert til å bli osv. Vi begynner å våkne. Ofte gjennom smertefulle opplevelser. Tingenes tilstand oppleves ikke lenger bra.

Begrensningene begynner å bli psykiske tvangstrøyer. Vi begynner å søke. Man er i ferd med å vokse ut av tidligere forestillinger om seg selv eller verden å utvide horisonten og opplevelsen sin. Det alle vil oppdage er at de er ånd i en fysisk kropp, men av like vel veldig forskjellige, fordi vi har pregninger før vi blir født. Vi har en sjel eller er en del av en sjel. Vi oppdager også at det finnes egentlig ingen død. Det er et tema i seg selv.

Hvilke spørsmål stiller du?
Kort fortalt begynner den bevisste utviklingen på forskjellige nivåer. Uansett så begynner den ihvertfall der du er, og det er forskjellig for alle!

Hvilke spørsmål du stiller og hva du opplever vil fortelle noe om det, som ett kompass. All utvikling handler om og uttrykker seg hovedsakelig som identitets tilknytning til forskjellige sider ved livet. Fra det personlige egobaserte (mine behov) til felles behov (samhørighet, fred, enhet) og universell bevissthet (Gud) Alt er ett. Unio Mystica.

Vi er alle bevisst eller ubevisst ett sted på denne veien av forståelse og opplevelse av sammenhenger.