Bøker - Litteratur

Koffer møter Trille

Barnebok for de minste - en kos god natt-historie om Koffer, Trille og bilen Karamell som kalles Storebrum.

Døden er livsviktig

Boken er en samling foredrag av lege og psykiater Elisabeth Kübler-Ross.

Forstå døden: Den Tibetanske Dødebok:

"Den Tibetanske boken om livet og døden". Sogyal Rinpoche: Dreyer 1996. 429 sider og senere utgaver. Får du tak i et eksemplar av denne boka har du et skattkammer av kunnskap om livet og døden fra...

En eventyrlig vandring med Australias såkalt primitive

Morgan har skrevet en underlig bok. Romanen gir oss en unik og spennende mulighet til innlevelse i og forståelse av Australias undertrykte urbefolkning - aborginerne.

Drømmeboken.

"Drømmenes hemmelige språk. En illustrert veiviser til det ubevisste"av David Fontana oversatt av Sølvi Bryde, illustrert av Peter Malone. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1995 eller senere utgaver.

Tanker om en sønn

Tanker til ettertanke - en reflektert bok med innsikt. Boktips får du tak i denne "gamle" boka så les den:

Vitser - Gode historier - humor

Slipp latteren løs og kjenn hvor befriende og godt det er å trene lattermuskelen. Latter er helsebringende. Det er rett at latter forlenger livet og holder deg friskere. Latter gir bedre livskvalit...

Nazima

Novelle. Han satt stadig og trommet. Som om hendene ikke ville innfinne seg med ro og orden. Var der en bordkant, sengekant eller hva som helst nær hendene hans så var trommingen igang. Hele kroppe...

Hva er Gud

Novelle - kort historie inspirert av en samtale

Skandalebøkene i ungdomsskolen

Det har i dag historisk interesse at mange årskull norske elever gikk ut av ungdomsskolen med svært mangelfulle og feilaktige kunnskaper om fremmede religioner. Religioner i u-skolens lærebøker før...

Loven om tiltrekning

"The Secret" påstår å være oppskriften på det gode liv og kommer med flere konkrete forslag til hvordan du kan bedre din livskvalitet. Dette er en film og ei bok du kommer i godt humør av. Ikke for...

Gi barna et godt forhold til bøker

Opplev den nærhet og fortrolighet som boka kan gi.

"DEN LILLE MANNS KAMP"

Dokumenter: Styrkeprøven. - Jeg gir deg boka gratis fordi den ikke lengre finnes i bokhandelen. Som forfatter ønsker jeg å bli lest av flest mulig. Jeg er takknemlig for de mange tilbakemeldinger ...

Sjøens helter - krigsseilernes kamp

Den største skam i norsk etterkrigshistorie er norske regjeringers behandling av krigsseilerne. Bokanmeldelse av Jon Michelet bokserie.

Barneboka Aima

Aima er ei lita hulder med evner og egenskaper det som er mystiske og fremmede for mange av oss. Aima er en norsk produksjon ikke oversatt som så mye annet for barn.

Koffer møter Trille

Barnebok for de minste - en kos god natt-historie om Koffer, Trille og bilen Karamell som kalles Storebrum.

Døden er livsviktig

Boken er en samling foredrag av lege og psykiater Elisabeth Kübler-Ross.

Forstå døden: Den Tibetanske Dødebok:

"Den Tibetanske boken om livet og døden". Sogyal Rinpoche: Dreyer 1996. 429 sider og senere utgaver. Får du tak i et eksemplar av denne boka har du et skattkammer av kunnskap om livet og døden fra...

En eventyrlig vandring med Australias såkalt primitive

Morgan har skrevet en underlig bok. Romanen gir oss en unik og spennende mulighet til innlevelse i og forståelse av Australias undertrykte urbefolkning - aborginerne.

Drømmeboken.

"Drømmenes hemmelige språk. En illustrert veiviser til det ubevisste"av David Fontana oversatt av Sølvi Bryde, illustrert av Peter Malone. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1995 eller senere utgaver.

Tanker om en sønn

Tanker til ettertanke - en reflektert bok med innsikt. Boktips får du tak i denne "gamle" boka så les den:

Vitser - Gode historier - humor

Slipp latteren løs og kjenn hvor befriende og godt det er å trene lattermuskelen. Latter er helsebringende. Det er rett at latter forlenger livet og holder deg friskere. Latter gir bedre livskvalit...

Nazima

Novelle. Han satt stadig og trommet. Som om hendene ikke ville innfinne seg med ro og orden. Var der en bordkant, sengekant eller hva som helst nær hendene hans så var trommingen igang. Hele kroppe...

Hva er Gud

Novelle - kort historie inspirert av en samtale

Skandalebøkene i ungdomsskolen

Det har i dag historisk interesse at mange årskull norske elever gikk ut av ungdomsskolen med svært mangelfulle og feilaktige kunnskaper om fremmede religioner. Religioner i u-skolens lærebøker før...

Loven om tiltrekning

"The Secret" påstår å være oppskriften på det gode liv og kommer med flere konkrete forslag til hvordan du kan bedre din livskvalitet. Dette er en film og ei bok du kommer i godt humør av. Ikke for...

Gi barna et godt forhold til bøker

Opplev den nærhet og fortrolighet som boka kan gi.

"DEN LILLE MANNS KAMP"

Dokumenter: Styrkeprøven. - Jeg gir deg boka gratis fordi den ikke lengre finnes i bokhandelen. Som forfatter ønsker jeg å bli lest av flest mulig. Jeg er takknemlig for de mange tilbakemeldinger ...

Sjøens helter - krigsseilernes kamp

Den største skam i norsk etterkrigshistorie er norske regjeringers behandling av krigsseilerne. Bokanmeldelse av Jon Michelet bokserie.

Barneboka Aima

Aima er ei lita hulder med evner og egenskaper det som er mystiske og fremmede for mange av oss. Aima er en norsk produksjon ikke oversatt som så mye annet for barn.