Bøker - Litteratur

Koffer møter Trille

Barnebok for de minste - en kos god natt-historie om Koffer, Trille og bilen Karamell som kalles Storebrum.

Døden er livsviktig

Boken er en samling foredrag av lege og psykiater Elisabeth Kübler-Ross.

Fin tolkning av Den Tibetanske Dødebok:

"Den Tibetanske boken om livet og døden". Sogyal Rinpoche: Dreyer 1996. 429 sider og senere utgaver. Får du tak i et eksemplar av denne boka har du et skattkammer av kunnskap om livet og døden fra...

"Den gode samtalen". Novelle for barn og voksne

Den gode samtalen mellom foreldre og barn er en av de viktigste tegn på et godt foreldre-barn-forhold. Det er viktig med slike samtaler fordi det skaper trygghet, innsikt og refleksjoner for begge ...

En eventyrlig vandring med Australias såkalt primitive

Morgan har skrevet en underlig bok. Romanen gir oss en unik og spennende mulighet til innlevelse i og forståelse av Australias undertrykte urbefolkning - aborginerne.

Drømmeboken.

"Drømmenes hemmelige språk. En illustrert veiviser til det ubevisste"av David Fontana oversatt av Sølvi Bryde, illustrert av Peter Malone. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1995 eller senere utgaver.

Vitser - Gode historier - humor

Slipp latteren løs og kjenn hvor befriende og godt det er å trene lattermuskelen. Latter er helsebringende. Det er rett at latter forlenger livet og holder deg friskere. Latter gir bedre livskvalit...

Nazima

Novelle. Han satt stadig og trommet. Som om hendene ikke ville innfinne seg med ro og orden. Var der en bordkant, sengekant eller hva som helst nær hendene hans så var trommingen igang. Hele kroppe...

Hva er Gud

Novelle - kort historie inspirert av en samtale

Skandalebøkene i ungdomsskolen

Det har i dag historisk interesse at mange årskull norske elever gikk ut av ungdomsskolen med svært mangelfulle og feilaktige kunnskaper om fremmede religioner. Religioner i u-skolens lærebøker før...

"Hemmeligheten" Oppskriften på det gode liv

"The Secret" påstår å være oppskriften på det gode liv og kommer med flere konkrete forslag til hvordan du kan bedre din livskvalitet. Dette er en film og ei bok du kommer i godt humør av. Ikke for...

Gi barna et godt forhold til bøker

Opplev den nærhet og fortrolighet som boka kan gi.

Styrkeprøven. "DEN LILLE MANNS KAMP"- Hvordan takle livet etter en trafikkskade?

Jeg gir deg boka gratis fordi den ikke lengre finnes i bokhandelen. Som forfatter ønsker jeg å bli lest av flest mulig. Jeg er takknemlig for de mange tilbakemeldinger på at boka hjelper trafikkska...

Sjøens helter - krigsseilernes kamp

Den største skam i norsk etterkrigshistorie er norske regjeringers behandling av krigsseilerne. Bokanmeldelse av Jon Michelet bokserie.

Aima - Spennende barnebok

Aima er ei lita hulder med evner og egenskaper som er mystiske og fremmede for mange av oss.

Koffer møter Trille

Barnebok for de minste - en kos god natt-historie om Koffer, Trille og bilen Karamell som kalles Storebrum.

Døden er livsviktig

Boken er en samling foredrag av lege og psykiater Elisabeth Kübler-Ross.

Fin tolkning av Den Tibetanske Dødebok:

"Den Tibetanske boken om livet og døden". Sogyal Rinpoche: Dreyer 1996. 429 sider og senere utgaver. Får du tak i et eksemplar av denne boka har du et skattkammer av kunnskap om livet og døden fra...

"Den gode samtalen". Novelle for barn og voksne

Den gode samtalen mellom foreldre og barn er en av de viktigste tegn på et godt foreldre-barn-forhold. Det er viktig med slike samtaler fordi det skaper trygghet, innsikt og refleksjoner for begge ...

En eventyrlig vandring med Australias såkalt primitive

Morgan har skrevet en underlig bok. Romanen gir oss en unik og spennende mulighet til innlevelse i og forståelse av Australias undertrykte urbefolkning - aborginerne.

Drømmeboken.

"Drømmenes hemmelige språk. En illustrert veiviser til det ubevisste"av David Fontana oversatt av Sølvi Bryde, illustrert av Peter Malone. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1995 eller senere utgaver.

Vitser - Gode historier - humor

Slipp latteren løs og kjenn hvor befriende og godt det er å trene lattermuskelen. Latter er helsebringende. Det er rett at latter forlenger livet og holder deg friskere. Latter gir bedre livskvalit...

Nazima

Novelle. Han satt stadig og trommet. Som om hendene ikke ville innfinne seg med ro og orden. Var der en bordkant, sengekant eller hva som helst nær hendene hans så var trommingen igang. Hele kroppe...

Hva er Gud

Novelle - kort historie inspirert av en samtale

Skandalebøkene i ungdomsskolen

Det har i dag historisk interesse at mange årskull norske elever gikk ut av ungdomsskolen med svært mangelfulle og feilaktige kunnskaper om fremmede religioner. Religioner i u-skolens lærebøker før...

"Hemmeligheten" Oppskriften på det gode liv

"The Secret" påstår å være oppskriften på det gode liv og kommer med flere konkrete forslag til hvordan du kan bedre din livskvalitet. Dette er en film og ei bok du kommer i godt humør av. Ikke for...

Gi barna et godt forhold til bøker

Opplev den nærhet og fortrolighet som boka kan gi.

Styrkeprøven. "DEN LILLE MANNS KAMP"- Hvordan takle livet etter en trafikkskade?

Jeg gir deg boka gratis fordi den ikke lengre finnes i bokhandelen. Som forfatter ønsker jeg å bli lest av flest mulig. Jeg er takknemlig for de mange tilbakemeldinger på at boka hjelper trafikkska...

Sjøens helter - krigsseilernes kamp

Den største skam i norsk etterkrigshistorie er norske regjeringers behandling av krigsseilerne. Bokanmeldelse av Jon Michelet bokserie.

Aima - Spennende barnebok

Aima er ei lita hulder med evner og egenskaper som er mystiske og fremmede for mange av oss.