Tørk støvet av eldre utgivelser - mange skatter er ute av bokhandelen etter kun to år. Sjekk bruktbok-markedet.

Vi drømmer hver natt, selvom vi ikke alltid husker hva vi har drømt. Når vi våkner etter en god natts søvn har vi drømt flere drømmer. I disse drømmene ligger kimen til vår egen selvutvikling og selvforståelse, hevder Fontana som er professor i psykologi og har produsert flere bøker om dette emnet.

Til alle tider har mennesket interessert seg for drømmetydning. Interessen for bøker om drømmetydning er nå stigende og flere bøker er på markedet om dette tema.

Denne drømmeboka er godt komponert og solid i sitt faglige fundament. Den gir en solid kunnskapsmengde rikt illustrert med historikk og den siste forskning innen drømmetydning og innsikt i drømmenes symbolspråk.

Her får vi Sigmund Freuds teorier om drømmene som døråpner for fortrengt seksualitet, Carl Gustav Jungs arketyper eller "mytologiske motiver", med tolkning av drømmer som kosmiske kvaliteter hvis innsikt kan gi personlighetsutviklende utbytte for drømmeren - for å nevne de mest kjente.

Her behandles drømmelogikk og drømmescener, temaer som forandring og overgang, seier og nederlag, kurs og identitet, angst, velvære og optimisme, autoritet og ansvar, forhold, seksualitet, sinne og frustrasjon, adskillelse og tap, religion og sjeleliv. Drømmer om lange reiser, eller om å klatre opp en fjellside eller å miste fotfeste og falle utfor et stup. Alt dette finner vi forklaringer på i denne rikholdige flora av eksempler fra drømmenes mangfoldige verden. Om temaet "umuligheter" skriver Fontana bl.a.: "....Drømmer begrenses ikke av det våkne livets lovmessighet, men opererer i fantasiens verden. Dermed minner de oss om at vår vanlige måte å oppfatte virkeligheten på bare er en av mange mulige bevissthetstilstander. På en måte som minner om zen-buddhistisk koan-teknikk, som går ut på å stille den inviede umulige spørsmål, kan drømmer med hensikt fordreie de våkne realiteter, "riste" drømmerens mentale kaleidoskop, og frembringe nye sammensetninger av ideer og erfaringer som igjen danner utgangspunkt for nye tanke- eller adferdsmønster. Når en drøm presenterer stoff som fortoner seg umulig for det våkne sinn, kan nettopp denne urimeligheten være betydningens kjerne......."

Bokas mange drømmeeksempler gjør den velegnet som oppslagsbok etter en drøm vi ikke forstår eller søker en dypere mening i. Bakerst finnes et oversiktlig emne- og drømmeregister som veileder leseren til ønsket tema.

Boka gir seg ikke ut for å være fasit. Dertil er våre drømmer altfor forskjellige. Derimot er den en veiledning til å forstå sitt eget drømmespråk og gi dypere innsikt gjennom tolkning av budskap fra sitt eget ubevisste sjels-liv.

Boka fascinerer med sin spesielle og uvanlige lay-out inspirert av drømmebilder og rikholdige fantasier. Hver side er en ny visuell opplevelse: En påkostet og fargerik oppslagsbok, hvis illustrasjoner også hjelper leseren til innsikt i en verden utenfor vårt våkne liv: En verden av illusjoner og fantasier om reiser i drømmeverdens mangslungne muligheter hinsides våken fantasi og virkelighet. Dette er en bok som ikke må gjemmes etter gjennomlesning. Den er til å bla i etter en underlig drøm.....