Gunnar Christensen

Journalist, lektor, forfatter.
Redaktør, styreleder og gründer i www.helping.no.

Utdannet lektor basert på cand.philol./mastergrad 1982 med fagene religionshistorie hovedfag, økonomi mellomfag og media-sosiologi mellomfag fra universitetene i Oslo og Bergen. Feltforskning i India og Nepal på tibetansk buddhisme i 1979.
Hovedfag-avhandling: "Fremmede religioner i ungdomsskolens lærebøker" ved Universitetet i Bergen 1981. Popularisert og utgitt som Skandalebøkene i Ungdomsskolen".

Avhandling i media-sosiologi: Tema Farger i markedsføring, Universitetet i Oslo 1978.

Utgitt bøkene: "Styrkeprøven" 1996, "Skandalebøkene i Ungdomsskolen" 2004, "Aima" 2006.

Yrkesaktiv i norsk presse, forelesning og undervisning mm i perioden 1968 - 2015. Stillinger som lektor. Foreleser ved Norsk Folkeakademi. Frilansjournalist, foto, lay-out mm ved siden av studier samt faste stillinger etter studier. Bl.a. Lay-out-medarbeider i VG, Oslo. Vaktsjef i Morgenavisen, Bergen. Redaktør i Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet i Bergen. Frilans reporter i NRK-radio Bergen, Informasjonskonsulent i Statskraftverkene, NVE, Oslo.

Gift, 3 voksne sønner.

Linkedin

Foto øverst: Jens Christian Joe Christensen

Foto: Hallvard Jore Christensen - Gunnar i solnedgangen på Hove i Arendal

Gunnars Bøker: Se over.

Linker til Gunnars noveller:
https://helping.no/barne-fortelleing-den-gode-samtalen

https://helping.no/hva-er-gud

https://helping.no/jolla

https://helping.no/nazima

Kurs i yoga og meditasjon:
https://helping.no/gratis-yoga-instruksjoner

https://helping.no/meditasjonskurs-introduksjon

https://helping.no/meditasjonskurs-2-mantra-meditasjon

https://helping.no/meditasjonskurs-3-mantra-meditasjon-med-pusteteknikk