“Aima” spiller på mystikken i oss og i naturen omkring oss og er en spennende ny skapning innen barnebøker som vil fascinere både barn og voksne.


Tegner Berit Anfinsen og forlegger Henning J Grini (foto) da forlaget Ildsjenen lanserte papirutgaven av Aima. Arkivfoto.

Les den gratis nå!

Handlingen i barneboka Aima foregår i norsk natur. Hovedpersonen Aima er ei lita hulder. Som kjent knytter det seg fra gammel tid mye folketro, fantasi og forestillinger til Huldra hvilket har vart helt fram til vår tid.

Slik sett er Aima tuftet på norsk eventyrtradisjon. I boka trekkes forestillingene om hvilke evner og egenskaper hovedpersonen Aima har noe lengre og annerledes enn det man tradisjonelt forbinder med Huldra. Aima er den sterke personen i boka, som Pippi Langstrømpe, men bruker innsikt og intuisjon som sin styrke på en mer smidig og diskret måte.

Tegner Berit Anfinsen - Forfatter Gunnar Christensen

Aimas Pappa


Forfatter Gunnar Christensen. Arkivfoto

Jeg kan takke barna mine for “Aima”, ler Gunnar Christensen, forfatteren av boka:” - Skal du ikke skrive noe for oss barn da, Pappa? Ikke bare kjedelige voksenbøker maste de”. Jeg har jo lest utallige barnebøker som “god-natt-historier” på sengekanten for guttene mine, så det var kanskje ikke urealistisk å få til et slikt manus, tenkte jeg. Dermed tok jeg utfordringen.

Gunnar tar omhyggelig opp et eksemplar av “Aima” fra esken for liksom å forsikre seg om at den virkelig er blitt til. Åpner den og skryter uhemmet av illustratøren Berit Anfinsens tegninger.

En bedre illustratør kunne jeg ikke fått. Uten gode illustrasjoner hadde det ikke blitt noen bok. Jeg blir dypt rørt og takknemlig når jeg ser hva hun har fått til med sin strek.

Aima er ei spennende lita hulder med evner og egenskaper som er mystiske og fremmede for mange av oss. Og Rune som hun blir kjent med i boka får god hjelp av nettopp disse evnene i dramatiske og farlige situasjoner. Mer sier jeg ikke. Det må leses.

Hvor fikk du navnet “Aima” fra?

Valget av navnet “Aima” ble bl.a. gjort ut i fra ønske om å finne et “ikke-menneskelig” navn som samtidig gir assosiasjoner til mantraer. Mantraer har som kjent ofte A-lyden i seg. Slik sett understreker navnet litt av mystikken som benyttes i boka.

Hvorfor er barneboka viktig slik du ser det?

Det er viktig å lese for barna. Slik lærer de å forstå poenget med å lære å lese og skrive når de begynner på skolen nå i en mediatid der mye kommer til dem via TV, spill og film. Boka har kvaliteter som filmene mangler. Boka gir bedre muligheter til å få en fortrolig kosestund med barna på en mer aktiv måte enn ved å se en film sammen eller å lese på nettbrett. Sett deg med ei god bok i sofakroken med barna og opplev den nærhet og fortrolighet som barneboka kan gi. Det er samtidig viktig å bruke tid på å samtale med barna om bøkene. I det hele tatt bruk tid med barna: De er nye i verden og lurer på mye som kan være en selvfølge for deg. Mange av spørsmålene deres kan dessuten gi deg nye impulser til refleksjoner omkring de dypere og viktige spørsmålene i livet. Begge parter får således stort utbytte av en kosestund med ei barnebok.

Verdier som ligger i bunden av fortellingen er tankene om å ta vare på hverandre, på naturen og harmonien i naturen: Den livsviktige balansen som alt levende på jorden er så avhengig av og som vi i dag ser blir skadet - med symptomer som forsøpling av naturen på land og i havet, og klimaforandringer m.m som resultat..

Du er utdannet lektor og har undervist i barne- og ungdomsskolen. Hvordan vil du beskrive Aima fra et pedagogisk synspunkt?

Jeg har lagt vekt på å gi fortellingen en språkdrakt som barna strekker seg etter. I moderne pedagogikk er man bl.a. opptatt av å gi barna språklige utfordringer i form av et litt mer “voksent” språk enn det man normalt benytter for årsklassen. Dette er tanker vi bl.a. ser i småskolens lærebøker.

Barn bruker i stigende grad ulike tilbud på Internett og andre “voksne” underholdningskanaler som gir dem språklige utfordringer og modning i forhold til voksenspråket. Jeg har derfor lagt vekt på ikke å gjøre språket “barnslig” for bokas målgruppe som er i førskole- og småskolealder: En viktig fase i livet der barna lærer å lese og skrive.

Dessuten. Utviklingen synes å gå i retning av at den antikke mystikkens teknikker og tanker som meditasjon blir mer kjent og blir et mer universelt folkelig eie. Dette fanger barna opp like mye som voksne. Vi ser interessen omkring Harry Potter som et godt eksempel på barns interesse for mystikk.

Hvordan oppleves det å være forfatter av en barnebok?

For meg som forfatter er barneboka spennende fordi den ofte blir lest mange ganger, mens en “voksenbok” gjerne blir lest bare en gang og så stukket bort i ei bokhylle. Barneboka derimot blir tatt fram og lest om igjen og om igjen: Denne tanken fascinerer meg. Jeg jobber mye med språket uansett om jeg skriver for voksne eller barn.

Jeg er opptatt av barn. De er fremtiden. Vi som voksne og foreldre er viktige for dem fordi vi kan gi dem en god og harmonisk barndom og dermed være med på å gi dem et godt liv og en god fremtid. Harmoniske og kloke barn blir til voksne mennesker som finner kloke løsninger på fremtidens utfordringer. Således gjør vi som foreldre vår lille, men veldig viktige del av arbeidet med å skape en bedre verden. Barna er det viktigste vi har.

Link for nedlasting:
“Aima” Spennende barnebok på Aima2pdf. Les den gratis nå!

Sponse oss?
Liker du vårt gratis tilbud av bøker og artikler så er du velkommen til å sponse oss med en tier på helping-magasinets konto 1506.28.29343