Slik ble Styrkeprøven til

“DEN LILLE MANNS KAMP”
- Hvordan takle livet etter en trafikkskade?

- Selvbiografisk dokumentarroman
- Styrkeprøven blir tydeligvis aldri uaktuell…

Gunnar Christensen

Da boka kom ut haglet det med telefonhenvendelser. Jeg måtte ta nettene til hjelp for å betjene alle trafikkskadde som ønsket kontakt. Det er ikke etisk forsvarlig å trekke ut telefonkontakten når de fleste som ringte meg vurderte å ta livet sitt.

Mange dramatiske menneskeskjebner ba om hjelp og jeg ble selv mer og mer deprimert av alle tragediene som ble fortalt meg. Ofte var det kun behov for å lytte - å kunne snakke til en som forsto - andre ganger kunne det være dramatisk: Ei fraskildt, ung kvinne med små barn som nå ville hoppe fra 8 etg..

Mange ringte for å gi støtte og ros.

Slik opparbeide jeg ett nettverk av mennesker som hadde blitt utsatt for bilulykker og liknende historier som i Styrkeprøven. Ved hjelp av dette nettverket kunne jeg kople sammen trafikkskadde innen samme geografiske område som så støttet hverandre slik at jeg med tiden fikk mindre trykk på telefonen.

(Hvorfor kunne jeg ikke henvise trafikkskadde til fastlegen? Der var da liten tillit mellom relevant helsepersonell og trafikkskadde.På den tiden (1983 og utover) ble nakkesleng sett på som en psykisk diagnose og flere av spesialistene lot seg selge til forsikirngsselskapene ved å bagatellisere nakkesleng som psykisk eller innbilt lidelse. I boka er disse råtne legene kalt “Forsikringslegene”. Trafikkskadde ble dermed avspist med ingen behandling, liten forståelse og ingen erstatning. Dette utdypes nærmere i boka.)

Jeg har fått tilbakemelding på at Styrkeprøven har reddet flere liv og hjulpet mange trafikkskadde og deres nærmeste. Det er i seg selv verd hele det tunge arbeidet med å skrive den: Manuset telte på det meste over 900 sider og ble påbegynt i 1983 og utgitt først i 1996.

Ivrige lesere sendte boka til flere relevante ministere i håp om bedre kår for trafikkskadde. Vi vet jo alle hvordan det går med saker i politikken når det ikke står et trøkk bak fra pressen. Men også pressen var redd for å ta opp dette: Forsikringsselskapene er gode annonsekunder. Jeg ble varslet om flere journalister som ble stoppet av redaktøren sin da boka lå i bokhandelen….

Jeg skrev ned ting mens det hendte. Først som huskelapper senere som dagbok på løsark og enda senere med struktur for en bok. Etter som årene gikk og manus formet seg innså jeg en selvterapautisk effekt av arbeidet.

Hvorfor anonymisere? Etter en slik prosess hadde jeg ikke krefter til å stå frem med navn og kanskje risikere søksmål fra mennesker nevnt i boka. Jeg har som pressemann oversikt over hvilket trøkk en slik sak kan ha hvis den tar av. MIn gode venn og pressekolega Albert Henrik Mohn rådet meg til å stå åpent frem med alle navn og ta den trøkken. Det ble ikke slik fordi jeg trengte ro og bedring videre.

Først nå i 2019 slipper jeg hemmeligheten mens jeg ennå lever.

Presseomtale

“Årets julegave til alle trafikkskadde.

“Styrkeprøven” er en autentisk og usminket skildring av et ungt liv som blir lagt i grus av en trafikkulykke. Boken bør bli obligatorisk lesning for pårørende, arbeidskolleger, behandlere, advokater og alle som har med trafikkskadde å gjøre. Skal du bare kjøpe en eneste julegave i år - kjøp “Styrkeprøven”! Har du lest den, har du sett en virkelighet du ikke trodde fantes - med mindre du har opplevd den selv.”

REDAKTØR FRED B. NILSEN,TRAFIKKSKADDES MAGASIN

Bok om tortur
Dette er en bok om tortur i det norske helse- og rettsvesen. I Øst-Europa ble friske mennesker stemplet som syke; hos oss blir alvorlig nakkeskadde diagnostisert som friske! Begge deler er like ille.

Gunnar Christensens bok er en autentisk historie, men den er anonymisert av hensyn til personvernet. Den levner ikke norske leger stor ære. Juristene er heller ikke uten skam, men det er helsevesenets håndtering av pasienten som først og fremst ligger til grunn for det marerittet hovedpersonen i boken gjennomgår.

Forfatteren skildrer en nakkeslangsskadet ung journalists kamp for å overleve omgitt av leger og jurister. Ulykken skjedde på tjenestereise. Skadevolder er kollega av den skadede, og dette kompliserer situasjonen.

I 13 år vandrer den sterkt plagede Georg Carlsen inn og ut av legekontorer og advokatkontorer der han misforståes, overhøres og feiltolkes. Han blir oppfattet som lat, psykisk ustabil, en simulant. Mer eller mindre alkoholiserte advokater gjør et likegyldig arbeid for den hjelpeløse klienten. Georg Carlsen bevarer lenge håpet om å bli helt frisk og prøver det meste av alternativ behandling. Alt uten resultat. Flere ganger avslører han at behandlerne driver med humburg - det er mange som er ute etter pengene hans.

Boken viser likevel små lysglimt innenfor helsevesenet, men tendensen er klar: Når leger ikke skjønner, blir pasienten overlatt til psykiatrien. Har man først kommet i psykologens klør, kan de mest utrolige episoder snus på hodet og brukes mot deg. Hvis en løgn gjentaes mange nok ganger, blir den til slutt en slags sannhet.

Forsikringssummen Georg Carlsen til slutt sitter tilbake med som 100% arbeidsufør går for det meste til å dekke alle honorarene til advokater og spesialister. Saken tok 13 år av hans liv. Er det dette forsikringsselskapene kaller full kompensasjon?

Boken er spennende som en kriminalroman - ikke uventet når det er kriminelle forhold det handler om. Den største delen av boken er viet rettsapparatet. Her er det likevel de medisinske dokumentene som legger premissene. Det er skremmende å lese om hva våre mangelfulle kunnskaper som leger kan føre til av lidelser for pasienter. Bokern beskriver også legers masngel på moral, der disse øyensynlig selger seg til forsikringsselskapene for skyhøye honorarer.

Er så denne dokumentarromanen troverdig?Ja, utvilsomt. Forfatteren viser stor innsikt i hvordan livet blir for en alvorlig nakkeslangsskadet pasient. Boken burde være pensum for medisinstudenter. Den viser en iøynefallende og grotesk mangel på kunnskap om konsekvensene av alvorlig nakkeslengsskade. Slutten er likevel positiv fordi den skaddede er en av de få i boken som beholder sin verdighet.

LEGE SUNNIVA ASKELAND LAAKE,
TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LÆGEFORENING

Lettlest og spennande
Styrkeprøven av Gunnar Christensen er ei bok som vedkjem dei fleste menneske i dagens samfunn. Dei fleste av oss betaler forsikringspremiar. Me kjøper oss ein form for tryggleik. Dei færraste veit kva dei i røynda har kjøpt. Boka fortel klart kva den står framfor som vel å ta kampen opp mot eit forsikringsselskap i ei erstatningssak. “Styrkeprøven” er lettlest og spennande.”

KNUT G. SOLBERG, SETESDØLEN

Godt komponert
“Styrkeprøven er godt komponert og tar opp en viktig sak for alle dem som er trafikkskadd og har møtt muren. Boka gir et klart bilde av forsikringsselskapenes makt og evne til manipulering takket være deres tilgang til høyt kvalifiserte eksperter. Dette er den lille mann mot et overveldende apparat. Dette gir Styrkeprøven et samfunnsmessig perspektiv.”

ALBERT HENRIK MOHN, Bergen Arbeiderblad.

Link for nedlasting:

Last ned hele boken i pdf format. Høyreklikk på linken over og trykk lagre mål som i menyen som dukker opp. Størrelse: 1,43 mb. (Boken krever programmet Acrobat Reader som kan lastes ned gratis om den ikke er installert. Hvis du ikke har programmet kan du laste det ned her.)

Last ned hele boken i word format.
(Høyreklikk på linken, og trykk lagre mål som i menyen som dukker opp. Størrelse 1,14 mb. Det tar ca. 3 minutter å laste ned med ISDN.)

Gamle helping link: http://www.helping.no/styrkeproven.htm