Presseomtale av: Albert Henrik Mohn, NRKs tidligere Moskva korrespondent, krigs-reporter, forfatter mm..

I de siste årene har vi fått en rekke minoritetsgrupper i landet vårt. Pakistanere og vietnamesere er to av dem. Begge kommer fra sørlige breddegrader og er preget av religion og kultur temmelig forskjellig fra vår egen. Saklig informasjon om innflytterne kan bidra til å fjerne misforståelser og redusere de fremdeles isolering.

Toleranse vokser ikke sjelden ut av forståelse. Med rette legges det derfor stor vekt på dette i Mønsterplanen for ungdomsskolen. Men oppfylles de gode forsettene?

Det er dette lektor Gunnar Christensen retter søkelyset mot i skriftet “Fremmede religioner i ungdomsskolens lærebøker”. Han foretar en kritisk analyse av de mest brukte lærebøkene i samfunnskunnskap og religion i ungdomsskolen og påviser en rekke uriktige informasjoner, utelatelser og misforståelser.

Det munner ut i følgende konklusjon: Lærebøkene i samfunnskunnskap beskriver de fremmede religionene på en dårlig måte?. En godt underbygd dom.

Dette er et felt som det nå har vært vist altfor liten oppmerksomhet. Vi har en tendens til å feie disse problemene under teppet. Det blokkerer veien til en bedret forståelse mellom nordmenn og innflytterne.

Christensens avhandling er ord i rette tid. Den fortjener en stor leserkrets. Det er å håpe at den utløser en debatt om et viktig tema, og at de ansvarlige i undervisningssektoren tar imot utfordringen:

- Skjerp dere lærere!

Redaksjonen:

Etter at “Skandalebøkene i ungdomsskolen” av Gunnar Christensen var utsolgt fra forlaget ble den lagt ut på helping.no til gratis nedlasting på Internett. Her er et stort antall eksemplarer lastet ned.

Gunnar Christensen:
- Jeg gir deg boka gratis fordi den ikke lengre finnes i bokhandelen din. Som forfatter ønsker jeg å bli lest av flest mulig. Jeg er takknemlig for mange hyggelige tilbakemeldinger på boka.

Last ned gratis bok:

- Last ned hele boken i pdf format. Høyreklikk på linken over og trykk lagre mål som i menyen som dukker opp. Størrelse: 0,98 mb. (Boken krever programmet Acrobat Reader som kan lastes ned gratis om den ikke er installert. Hvis du ikke har programmet kan du laste det ned her.)
(PDF versjonen har også tillegg om Buddhisme, Hinduisme, Islam, synkretistiske religioner og blasfemi.)

Papirutgave
“Skandalebøkene i Ungdomsskolen” er også tilgjengelig i papirutgave!
Utgitt første gang oktober 2004 på Ildsjelen Forlag,
118 sider. Forlaget er utsolgt.

Du kan låne “Skandalebøkene i ungdomsskolen” på biblioteket.
på ditt lokale bibliotek ved å oppi bokas data: “Skandalebøkene i ungdomsskolen”, Forfatter: Gunnar Christensen
ISBN 82-996312-7-0. ildsjelen forlag
2 opplag 2005

HIstorikk
“Lærebøkene som kom etter Mønsterplanen i 1974 beskriver de fremmede religionene på en skandaløst dårlig måte.” er konklusjonen i denne boka.

Denne boken ble til som en hovedfag-avhandling i religionshistorie ved Universitetet i Bergen i 1982. Da avhandlingen ble kjent vakte den oppsikt. Kronikker om innholdet i avhandlingen ble publisert i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad m.fl.. Den ble imidlertid ikke gitt ut som bok den gang.

Da forlaget Ildsjelen ønsket å gi ut manuskriptet i 2004 hadde boken først og fremst historisk interesse fordi ungdomsskolen hadde fått en nye generasjon lærebøker. Forlaget trykket derfor opp et begrenset antall kopier før lanseringen og baserte seg på en avtale med trykkeriet om å trykke opp flere bøker etter behov. Dette fordi man ikke vurderte boka som en storselger, men en viktig bok for fagpersoner innen undervisning.

Da boka kom ut ble den bredt omtalt både i aviser og i NRK P1. Dette førte til en langt større etterspørsel enn forlaget beregnet. Forlaget gikk tom for bøker i løpet av kort tid og hadde ikke tid og kapasitet til å trykke opp flere. Det ble derfor besluttet å legge boka ut som gratis e-bok for nedlasting både på forlagets sider og på helping.no.

Forfatteren prioriterte å bli lest av flest mulig fremfor å få inntekter av boka og forlaget mente en aktuell, gratis nettbok vil være god reklame for forlaget.

NRK-antydet i intervjuet med forfatteren at boka ble utgitt på et alternativt forlag og at dette var en bok preget av alternative synspunkter. Dette er feil og avslører at NRK-journalisten ikke hadde lest boka. Boka er først og fremst tuftet på forskning og faglige religionsvitenskapelige kriterier.

Virkeligheten i Norge er ikke slik at forfattere kan velge og vrake blant forlag: Man tar det forlaget som er villig til å gi ut boka.

Forfatteren Gunnar Christensen er takknemlig for at er lite forlag som den gang het Ildsjelen ville ta på seg å gi ut boka selv om den ikke er en alternativ bok.

NRK-intervju med forfatteren da boken kom ut:

Hvorfor gratis bøker?
Fordi bøkene finnes i bokhandelen/netthandelen kun ca. 2 år etter utgivelsen av kapasitetsgrunner. Deretter kun på biblioteket og bruktbokhandel. Forfatteren vil helst bli lest så lenge som mulig etter utgivelsen. De fleste forfattere kan ikke legge ut bøkene sine på denne måten på grunn av de store forlagenes rettigheter. Slik er det ikke alltid med små forlag. Dette systemet gjør at du går glipp av mange flotte bøker.


Skandalebøkene i Ungdomsskolen” ble til som en hovedfag-avhandling i religionshistorie ved Universitetet i Bergen i 1982 og publisert som kronikk i Aftenposten der temaet vakte oppsikt. Senere ble den om-arbeid til en bok fordi denne forskningen har historisk interesse.

Sponse oss?
Liker du vårt gratis tilbud av bøker og artikler så er du velkommen til å sponse oss på helping-magasinets konto 1506.28.29343