Han setter seg forsiktig ved siden av meg og sier:
-Gutta på trimgruppa sier du er prest.
Som vanlig må jeg forklare forskjellen mellom religionshistoriker og prest. Han kremter, ser på meg og svarer:
- Men du er i samme bransje på en måte …..

- Kom igjen, jeg forstår at du har noe du vil snakke om.
Han nøler som om han jobber med formulering:
- Jeg vokste opp i et strengt kristent hjem. Troen på Gud var en pilar - og alt det som følger med i slike hjem som du vet…..
- Hvorfor sier du var?
. Fordi. Nå hater jeg Gud. Virkelig hater.
Han virker opphisset og puster tungt. Gestikulerer for å understreke at dette er vanskelig å snakke om.

- Hva skjedde?
- Jeg drev byrå i over femten år. For hver barne-begravelse ble dette tyngre og tyngre for meg. Jeg tenkte: Hvordan kan Gud tillate at barn dør? Hva er meningen? Dette utviklet seg med årene til hissige diskusjoner med prestene etter barne-begravelsene. Jeg så på prestene som del av denne meningsløsheten fordi de på en måte representerte Gud, men ikke kunne gi meg et svar som forklarer meningen…..
Det ble en pause.

Jeg så for meg hans problemer og gode hensikter: Å hjelpe andre mennesker. Nå har han møtt veggen og skiftet yrke.
- Du har vel heller ikke noe svar!

Det så ut som om han skulle til å trekke seg unna da jeg spurte:
- Hva er Gud?
- Spør du meg hva Gud er? Det må du vite bedre enn jeg….
Han roer seg ned og puster langsommere. Jeg fortsetter:
- Det er mange forskjellige forestillinger om hva Gud er. Noen ser for seg at Gud er en person. F.eks. en syttiåring med stav, langt hvitt hår og skjegg som lever evig i himmelen langt over skyene og følger med på alt vi gjør og tenker.
Han nikker som for å si at dette gudsbegrepet kjenner han seg igjen i.

- Millioner av mennesker tror på Gud, men de har ikke alle den samme oppfatningen av hva Gud er. Mange stiller aldri seg selv dette spørsmålet. Noen tror at “Gud er alt som er”: De ser for seg at Gud ikke er en person, men den energien som gjør at hele vår virkelighet og hele kosmos eksisterer. Mange kristne munker ser for seg en upersonlig Gud på denne måten: Denne åndelige energien er i alt som eksisterer, forandrer seg og vokser. Det er i tillegg mange ulike oppfatninger om Gud som ligger imellom det personlige og det upersonlige Gudsbegrepet.

Han stirrer måpende på meg. Det er som om han holder på å falle av stolen. Jeg fortsetter:
- Hvis du bare for en kort stund kan se for deg at Gud kan være en altomfattende og positiv energi som gjør at alt liv og hele kosmos eksisterer. Da vil du se for deg at du selv er en del av Gud. Og hvis du følger denne tanken har du vært Guds gjerning når du har trøstet sørgende i alle begravelser du har tatt del i. Ja, i alle dine gode gjerninger så lenge du har levd. Med denne forestillingen vil du selv være en del av Gud i stedet for å være utenfor Gud. Dette selv om du hele livet føler at du lever i spenningen mellom det gode og det onde.

- Men hva er da djevelen og det onde hvis Gud er alt som finnes?
- Et svar kan være hva Dalai Lama mener. Nemlig at det onde er mangel på kunnskap og innsikt, mangel på empati, forståelse og innlevelse i andres liv. Det onde i oss og i verden er der vi mangler klokskap.

Pausen føles lang.
Han ser lenge tomt fremfor seg.
- Hva tror du?
- Min oppgave som religionshistoriker er ikke å tro eller mene noe om hva som som er rett eller galt å tro. Jeg beskriver og tolker religioner som de er. For selv å forstå mer av denne uendeligheten av innsikt og tanker som finnes omkring vår virkelighet. Om livet og døden.
Han nikker:
- Jeg forstår: Misjonering er prestens oppgave.