Filmen fokuserer på hvor viktig tankene våre er med hensyn på
hvordan vi opplever og styrer virkeligheten vår. Filmen gir en spennende vinkling på vårt liv.

Hvorfor er tankene så viktige? Bare tanker, tenker du kanskje. Tanker er ikke “bare”. Alt menneskene har skapt på denne kloden har begynt med nettopp tanker.

Tankene og følelsene dine har stor innflytelse på deg så bruk dem på en konstruktiv måte hevdes det: Dette er viktig fordi tanker er energi (dette er vitenskapelig målt og bevist). Når du tenker er det ikke bare noe som foregår inni hodet ditt. Det er energi du sender ut - selv om du ikke kommuniserer dem ut på noen annen måte enn å tenke på det.

Vår metafysiske virkelighet er slik at vi tiltrekker det vi sender vår energi inn i. Det kalles loven om tiltrekning. Tenker du mye på en ting (positivt eller negativt) så sender du din energi til dette. Om det du tenker på er positivt eller negativt så bryr ikke universet om det: Det du sender tankeenergien din til får du mer av på godt og ondt.

Hovedpoenget er at du får tilbakemelding på det du konsentrere dine tanker omkring i form av mer av det samme. Og dette er viktig å være klar over. Både med det du tenker, sier og gjør tiltrekker du deg mer av nettopp dette. Snakker og tenker du mye om sykdom, problemer m.m. så får du mer av dette. Har du merket det?

Det er derfor viktig å gi deg selv positive affirmasjoner - ikke negative. Positive tanker tiltrekker positive opplevelser - så enkelt er dette.

Konsentrerer du deg om alt som ikke går bra i livet ditt så gir du mer energi til det som er negativt for deg. Konsentrerer du deg derimot om å tenke og sende energi (les tanker, handling etc.) til dine positive ønsker så vil du nærme deg det du ønsker.

Magnet
Det hevdes å være en universell lov om tiltrekning i vår virkelighet. Den går ut på at vi mennesker tiltrekker det vi er opptatt av med våre tanker og følelser. Forestill deg selv som en magnet som trekker til deg det du sender ut. Dette innebærer at det du er opptatt av med dine tanker og følelser tiltrekker du til deg mer av.

At tanker kan måles elektromagnetisk er vitenskapelig bevist: Tankene er impulser du sender ut fra deg og som trekker til deg mer av det du sender ut. Denne universelle loven fungerer kontinuerlig og har alltid gjort det om du er klar over den eller ikke. Loven skiller ikke mellom det som er negativt for deg eller positivt. Uansett får du mer av det du bruker bevisstheten din på.

Vær derfor fremover bevisst hva du bruker det meste av dine tanker og følelser på: Flytt derfor fokus på hva det meste av dine tanker og følelser er rettet mot. La det være det du ønsker deg og ikke det du vil unngå. Livet er en fysisk manifestasjon av det du bruker bevisstheten din til: Dette skjer ut i fra en basis av kvantefysiske faktorer i vår virkelighet.

Mange vil kanskje reagere på at de nå må anstrenge seg på å kontrollere tankene sine, noe som kan være umulig for mange. Vær da klar over at en positiv tanke er betydelig sterkere enn en negativ. Dette innebærer at du ikke behøver være redd for negative tanker. I vår materielle virkelighet finnes en forsinkelsesfaktor som gjør at det tar tid før det vi tenker og føler manifesterer seg. Dette er til vår fordel slik at vi kan korrigere oss selv underveis.

Siden loven om tiltrekning virker kontinuerlig er det viktig å bli klar over hva som har manifestert seg i ditt liv til nå og hva du fremover kan gjøre for å bedre ditt liv. Siden loven om tiltrekning er like treffsikker som loven om tyngdekraften, er det av stor betydning for deg å bli klar over den for å kunne bedre din virkelighet. Dette innebærer ikke at du skal styre tankene, men at du skal øke din bevissthet omkring hva du har ditt hovedfokus på i ditt videre liv.

Den magiske Takknemlighet-teknikken

Gå til stranden eller et annet sted hvor du finner en fin liten stein. Plukk den opp og ha den i lomma fremover. Hver gang du ser på, berører eller tar ut denne steinen av lomma - f.eks. hver kveld - så tenk på noe du er takknemlig for. Det kan være noe positivt du har, noe positivt du har opplevd eller hva som helst som du er takknemlig for og som du gjerne skulle hatt mer av.

Ikke bare tenk på det du er takknemlig for:
Føl og kjenn på deg denne takknemligheten og se det for deg.

Denne øvelsen øker din positivitet omkring livet ditt. Når du tenker flere positive tanker trer gradvis det negative mer og mer tilbake. Fordi positive tanker og følelser tiltrekker flere positive opplevelser. Det er loven om tiltrekning som virker slik at man tiltrekker mer av det man sender sin tanke- og følelse-energi til.

Tankene våre har sterkere betydning og påvirkning for våre liv enn vi ofte er klar over. Tanker som går på takknemlighet er ekstra sterke på en positiv måte.

Praktiser dette fra nå. Ikke vent til det passer seg å prøve det om en dag, om en måned eller om ett år. Gjør det NÅ.

Tenker du etter så finner du mye du kan være takknemlig for.
Tenk og føl på det du er takknemlig for så ofte du kan.

Du kan også i tillegg skrive ned noe du er takknemlig for hver dag.
I en takknemlighets-dagbok:
Skriv minst 5 forskjellige ting, opplevelser
eller følelser du er takknemlig for hver dag.

Takknemlighet er en veldig sterk og god følelse
derfor er denne øvelsen så fin:

Tenk og føl hver dag og så ofte du kan på noe du er takknemlig for.
Fordi takknemlighet fjerner negativitet og skaper positivitet.

Visualiseringsøvelse.
Gi energi til det du ønsker deg: Tenk på det. Visualiser det. Drøm om det. Se det for deg som om du har oppnådd ditt ønske og føl på hvor godt det føles.

For eksempel ved å sette deg ned i en stol i rolige omgivelser, lukke øynene og se for deg det du ønsker deg. Se for deg at du alt har oppnådd det du ønsker deg og kjenn på gleden ved å oppnå dette - send så takknemlighetstanker inn i denne situasjonen.

“The Secret, Extended Edition” finnes på nettstedet http://thesecret.tv

Bøker:
Kildene til “The Secret”
Inspirasjonskildene til boka og filmen “The Secret” ble utgitt i bok-form alt i 1910 og 1916:

- “The Science Of Getting Rich” av Wallace D. Wattles.

- “The Master Key System” av Charles F. Haanel.

Dette er utmerkede bøker til fordypning om emnet.
Haanels bok ble først utgitt som brevkurs i 1912 og ut-kom som bok først i 1916. Loven om tiltrekning er m.a.o. ikke ny kunnskap.

Secret-bøker på norsk.
I norsk oversettelse finnes nå bl.a. to bøker som gir lettfattelig og grei innsikt i “Hemmeligheten”:
- Michael Losier “Loven om tiltrekning” utgitt på forlaget Lille Måne.
- Esther & Jerry Hicks: “Likt tiltrekker likt”, Cappelen Damm 2008.

Spennede vitenskapsmann. Dr. Fred Alan Wolf
har en doktorgrad i fysikk, har deltatt i “Hemmeligheten” og er kjent for en rekke bokutgivelser om kvante-fysikk. Wolf er faktisk tilgjengelig på e-post: Wolfs nettside er: www.fredalanwolf.com/