Tørk støvet av eldre utgivelser - mange skatter er ute av bokhandelen etter kun to år. Sjekk brukt-bok-markedet.

Marlo Morgan: Det virkelige folket,
Gyldendal Norsk Forlag 1995 og senere.

Forfatteren har vandret sammen med aboriginer-stammen som kaller seg "Det virkelige folket" i 120 dager. Gjennom Australias villmark og ørken. Hennes beretninger om dette ukjente folkets kultur og tro er enestående. På grensen til det utrolige.

Forfatteren er amerikiansk, kvinnelig lege i 50-årne. Kommet til Australia for å arbeide med et helseforebyggende prosjekt. Hun kommer i kontakt med unge mennesker fra aborginer-stammen og hjelper dem. Som takk blir hun invitert til et møte med stammen i den australske villmarken. Møtet med aborginer-stammen blir en underlig opplevelse. Et vendepunkt i hennes liv. De utroligste ting skjer både på det fysiske og åndelige plan i løpet av vandringen.

Dette stammefolket som av omgivelsene oppfattes som primitive, har et mer høytstående etisk nivå enn oss og behersker evner og egenskaper som er ukjente i vår kultur. Stammen kommuniserer ved hjelp av telepati - også over store geografiske avstander, kan gjøre seg selv usynlige og har utviklet egenskaper til å føle vannkilder i ørkenlandskap og kommunisere med planter og dyr, hevder forfatteren. "Det virkelige folket" lever i pakt med den karrige naturen hvor de ferdes og i pakt med naturen i seg selv.

Hvordan opplever disse folkegrupper oss og vårt livsinnhold? Hvilken rett har vi til å kalle disse skriftløse kulturer for primitive? Er vi kommet i utakt med naturen i oss og omkring oss? Boka gir svar på disse spørsmålene. I tillegg hevder forfatteren at stammefolkets evner ligger latent i ethvert menneske.

Boka har potensiale som en spennende roman, men gir seg i tillegg ut for å ha et budskap til leseren. Det er de Australske urinnvånernes budskap: Vern om naturen og lev i pakt med den på en nøysom måte. Ødelegger vi naturen så ødelegger vi oss selv. Tenk i et evighets-perspektiv.

Romanen er anonymisert for å verne dette stammefolket. Men det er en dokumentarhistorie, hevder Morgan.

For den sosial-antropologisk og religionsvitenskapelig interesserte er denne boka en liten perle. Likeledes vil filosofi-interesserte finne nye og spennende tanker.

Vi vet i utgangspunktet lite om Australias urinnvånere. Lokalt i Australia finnes diskriminerende myter om disse stammefolkene. "Det virkelige folket" korrigerer denne urettferdighet og gir urinnvånerne den omtale og verdighet de fortjener.

Boka gir en spennende innføring i dette ukjente naturfolkets liv og filosofi. En tankevekker i debatten om vår klodens urbefolkninger. Deres kultur, religion og eksistensberettigelse i vårt globale fellesskap.