Kontaktinformasjon
Etablert i 21.04.2001 .- over 20 år på nett
Organisasjonsnr. 997604830
E-post redaksjonen: helping.red@gmail.com
Dette Helping-teamet presenter et bredt tilbud av nyttige artikler og lesestoff.

Gunnar Christensen
Redaktør, styreformann og gründer
Utdannet cand.philol/master i religionsvitenskap med økonomi og media-sosiologi som støttefag.
Lektor, forfatter og journalist

Hallvard J. Christensen
Redaktør, Teknisk redaktør, styrenestleder
Master i Informasjonsteknologi og -tjenester
Utdannet ved NTNU i Trondheim
Leder, Senior analytiker

Henning Jon Grini
Styremedlem og grunder
E-post: hjgrini@online.no
Utdannet ved Hotellfag høyskolen, Stavanger.
Forfatter, foreleser og designer

Jens Christian J. Christensen
Redaksjonssekretær
Master i matematisk finans og internasjonal aktuar.
Utdannet ved Universitetet i Oslo
Avdelingsleder for analyse

Christoffer J. Christensen
Redaksjonssekretær og fotograf
Bachelor i Hotell økonomi. UiS
Masterstudent i “Risk Analysis and Governance” ved Universitetet i Stavanger.

Kari Rose Norheim
Journalist, Utdannet Sykepleier

Odd Milton Lunde
Journalist, Utdannet Lege og psykiater. Fagområde helse og mental helse

Ole Torbjørn Moy, Journalist
Anne Bakke, tegner, foto og adjunkt
Berit Anfinsen - barnebok-tegner
Ellen Marie Christensen - tradisjonell norsk mat
Albert Henrik Mohn, bokanmeldelse
Edle Bugge - journalist mat
Julie Jørgensen - journalist økonomi
Hans Olsen - innlegg
May-Lill Thorkelsson, - innlegg
Knut Frognes - forfatter, barnefortelling
Walter Krauss - konsulent