Kontaktinformasjon
Etablert i 21.04.2001
Organisasjon nr. 997604830
E-post redaksjonen: helping.red@gmail.com
Helping-redaksjonen presenter et bredt tilbud av nyttige artikler og lesestoff.

Gunnar Christensen
Redaktør, styreformann og gründer
Cand. philol./master med hovedfag i religionsvitenskap UiB, Universitetet i Bergen
Økonomi og administrasjon mellomfag/Bachelor, UiA, Universitetet i Agder
Media-sosiologi mellomfag/Bachelor, UiO, Universitetet i Oslo
Lektor, forfatter, vaktsjef og journalist

Hallvard J. Christensen
Redaktør, Teknisk redaktør, styrenestleder
Master i Informasjonsteknologi og -tjenester ved NTNU i Trondheim
Leder, Senior analytiker, Associate manager.

Jens Christian J. Christensen
Redaksjonssekretær
Master i matematisk finans, UiO - Universitetet i Oslo
Master i aktuarfag, UiO
Internal Auditor,
Vise Direktør

Christoffer J. Christensen
Redaksjonssekretær og fotograf
Bachelor i Hotell økonomi. UiS, Universitetet i Stavanger
Master i "Risk Analysis and Governance" ved UiS.
Leder Risiko

Kari Rose Norheim
Journalist, Fagområde helse og mental helse
Sykepleier, alternativ behandler.

Odd Milton Lunde
Journalist, Fagområde helse og mental helse
Lege og psykiater.

Andre bidragsytere
Anne Bakke, tegner, foto og adjunkt
Berit Anfinsen, barnebok-tegner
Ellen Marie Christensen, tradisjonell norsk kosthold
Albert Henrik Mohn, bokanmeldelse, journalist, forfatter
Edle Bugge, journalist kosthold.
Julie Jørgensen, journalist økonomi
Hans Olsen, innlegg
May-Lill Thorkelsson, innlegg
Knut Frognes, forfatter, barnefortelling
Walter Krauss, konsulent