Kontaktinformasjon
Etablert i 21.04.2001 - nå 21 år på nett
Organisasjonsnr. 997604830
E-post redaksjonen: helping.red@gmail.com
Helping-redaksjonen presenter et bredt tilbud av nyttige artikler og lesestoff.

Gunnar Christensen
Redaktør, styreformann og gründer
Cand.philol/master med hovedfag i religionsvitenskap UiB, Universitetet i Bergen
Økonomi og administrasjon mellomfag/Bachelor, UiA, Universitetet i Agder
Media-sosiologi mellomfag, UiO, Universitetet i Oslo
Lektor, forfatter, vaktsjef og journalist

Hallvard J. Christensen
Redaktør, Teknisk redaktør, styrenestleder
Master i Informasjonsteknologi og -tjenester ved NTNU i Trondheim
Leder, Senior analytiker, Associate manager.

Henning Jon Grini
Styremedlem og grunder
E-post: hjgrini@online.no
Bachelor Hotellfag høyskolen, Stavanger.
Forfatter, redaktør, foreleser, lærer og grafisk designer mm
Daglig leder og prosjektleder Gaia-Messen.

Jens Christian J. Christensen
Redaksjonssekretær
Master i matematisk finans, UiO - Universitetet i Oslo
Master i aktuarfag, UiO
Internasjonal aktuar, HHBI, Oslo
Internasjonale studier i Internal Auditor
Avdelingsleder for analyse. Senior Internal Auditor

Christoffer J. Christensen
Redaksjonssekretær og fotograf
Bachelor i Hotell økonomi. UiS, Universitetet i Stavanger
Masterstudent i “Risk Analysis and Governance” ved UiS.
Div. yrkeserfaring innen hotell og salg mm

Kari Rose Norheim
Journalist, Fagområde helse og mental helse
Utdannet Sykepleier, alternativ behandler.

Odd Milton Lunde
Journalist, Fagområde helse og mental helse
Utdannet Lege og psykiater.

Andre bidragsytere
Anne Bakke, tegner, foto og adjunkt
Berit Anfinsen, barnebok-tegner
Ellen Marie Christensen, tradisjonell norsk kosthold
Albert Henrik Mohn, bokanmeldelse, journalist
Edle Bugge, journalist kosthold.
Julie Jørgensen, journalist økonomi
Hans Olsen, innlegg
May-Lill Thorkelsson, innlegg
Knut Frognes, forfatter, barnefortelling
Ole T. Moy, journalist båt/bil
Walter Krauss, konsulent