Jens Christian Jore Christensen

Redaksjonssekretær
Master i matematisk finans, UiO - Universitetet i Oslo
Master i aktuar, UiO
Internasjonal aktuar, HHBI, Handelshøyskolen Bedriftsøkonomisk Institutt, Oslo
Internasjonale studier i Internal Auditor
Avdelingsleder for analyse.
Senior Internal Auditor
Vise Direktør.