Jens Christian Jore Christensen

Redaksjonssekretær
Master i matematisk finans og internasjonal aktuar.
Utdannet ved Universitetet i Oslo
Avdelingsleder for analyse