Odd Milton Lunde

Lege og psykiater

Utdannelse:

Første avd. medisin på Det Frie Universitet i Brussel. 2 dre. avd. medisin v. Det Kongelige Fredriks Universitet i Oslo. Rekrutt og offisersutdannelse Lahaugmoen. Videreutdannelse i psykoterapi, kognitiv terapi, gruppeanalyse NLP og hypnose.

Arbeidsliv:

Div. sommerjobber og 1. semester som miljøterapeut på Psyk. Akuttavd. Asslegevikar; Blakstad Sykehus, Kokkeplassen, revm. avd. og Eg sykehus. Asslege 1 Klinikkavd ØSH. Res. lege 1 Klinikk for Nervøse, Poliklinikken i Kristiansand og A-klinikken. Ass. ovl. overlege og seksjonsoverlege BSS. Ovl. A-senter og Modum Bad. Overlege Ullevål Universitets-sykehus. Militære stillinger i Brigade Nord og Sør. 20 års spesialisttpraksis i psykiatri i Arendal. Turnustjeneste i Kristiansand S og Vardø. Spesialiseringen i Fredrikstad gruppe 1 og i Kristiansand S inklusive psykoterapiveiledning av 3 forskjellige psykologer og mange svært dyktige kliniske overleger som veiledere og sjefer.

Privat:
Gift og 3 voksne barn og 2 katter. Friluftsliv, hytte, reiser, akrylmaling, moderat trening og fritidsinteresser.

NB:
Psykiater Odd M. Lunde svarer ikke på spørsmål da det blir behandling.