Christoffer Jore Christensen

Redaksjonssekretær, journalist, lay-out og fotograf.

Bachelor i Hotell økonomi. UiS, Universitetet i Stavanger.

Master i "Risk Analysis and Governance" ved UiS.

Leder Risikoanalyse

Foto: Christoffer Jore Christensen