Christoffer Jore Christensen

Redaksjossekretær og fotograf.

Student ved universitetet i Stavanger