Christoffer Jore Christensen

Redaksjonssekretær, journalist, lay-out og fotograf.

Bachelor i Hotell økonomi. UiS, Universitetet i Stavanger.

Masterstudent i “Risk Analysis and Governance” ved UiS.

Div. yrkeserfaring innen hotell og salg mm

Foto: Christoffer Jore Christensen