Christoffer Jore Christensen

Redaksjonssekretær, journalist og fotograf.

Student ved universitetet i Stavanger.