Tørk støvet av eldre utgivelser - mange skatter er ute av bokhandelen etter kun to år. Sjekk bruktbok-markedet.

Flere bøker tar opp tema "sorg" og bearbeidelse av sorg i forbindelse med dødsfall. Her en to bokforslag:

 • Elisabeth Kübler-Ross: "Døden er livsviktig
  - om livet, døden om livet etter døden."
  Damm Pocket, 2 opplag 2005. 192 sider.

Boken er en samling foredrag av Elisabeth Kübler-Ross. Foredragene er bearbeidet til bokform av den svenske legen Göran Grip basert på opptak fra en rekke av Kübler-Ross foredrag verden over.

Som kjent har Elisabeth Kübler-Ross viet sitt liv til omsorg for døende pasienter, særlig døende barn. Heller ikke denne gang skuffer en bok fra denne kjente sveitsisk-amerikanske legen og psykiateren med temaet nær-døden-opplevelser og døende pasienter.

Som leser blir du i denne boken bedre kjent med forfatteren og hennes bakgrunn enn i tidligere bøker. Da blir det også lettere å forstå hennes motivasjon og innsikt i temaet døden.

I tillegg finnes mye humor i boka og en rekke lærerike menneskeskjebner. Få bøker gir bedre innsikt i dødens mysterier. Boka anbefales som medisin mot dødsangst.

 • Sogyal Rinpoche: "Den Tibetanske boken om livet og døden"
  Grønndahl Dreyer 1996. 429 sider.

Da denne boken kom på markedet ble den straks en bestselger i Vesten. Nå har de fleste glemt dette skattekammer av en bok for dem som ønsker større innsikt i og kunnskap om dødens mysterier.

I denne boka tolker Sogyal Rinpoche den tibetanske dødebok og gjør den mer tilgjengelig for mennesker i vesten. Tradisjonelt har den tibetanske kulturen mange innsiktsfulle skriftelige kilder som gir kunnskap om dødens mysterier.

Dalai Lama skriver bl.a. i sin bokanmeldelse til denne boken: "I sin høyaktuelle bok fokuserer Sogyal Rinpoche på hvordan man skal forstå den sanne meningen med livet, hvordan man kan hjelpe de døende og de døde."

Les også: Sorgbearbeidelse

Litteratur

 • "Kunsten å være lykkelig. En håndbok i å leve", H.H. Dalai Lama/Howard C. Cutler, Arneberg Forlag AS 1999
 • "Arbeid og lykke", H.H. Dalai Lama/Howard C. Cutler, Damm 2004
 • "Resten er taushet. Skisser om døden", Finn Carling,
  Gyldendal Norsk Forlag 1973
 • Sogyal Rinpoche: "Den Tibetanske boken om livet og døden"
  Grønndahl Dreyer 1996. 429 sider.
 • "Før livet ebber ut. Samtaler med 200 alvorlig syke og døende pasienter", Elisabeth Kübler-Ross, Gyldendal Norsk Forlag/Kjempefakkel 1973.