Artikler som hjelper deg.
Tanken bak helping.no er å bygge opp en kunnkapsbase der du kan finne råd og hjelp innen ulike fagområder. Enten det gjelder helse, mental helse, kosthold og slanking, religiøse spørsmål, båtkjøp, bruktbilvalg eller økonomi.

Helping.no er således ikke som en “vanlig” nyhetsleverandør. Vi fokuserer på det som kan være nyttig og hjelpsomt for deg.

Vi er uavhengige i vår journalistikk.
Helping.no representerer ingen bestemt religiøs, politisk eller økonomisk interessegruppe.

Vi arbeider innenfor de etiske retningslinjer som er vanlig for norske medier og redaktøren er medlem av Norsk Journalistlag. Slik har det vært siden vi startet i 2001.

www.helping.no har aktuelle temasider med nyttig lesestoff som oppdateres fortløpende. Vi gir deg i tillegg bøker som du kan laste ned gratis.

Fordi helping.no fokuser på det som kan hjelper deg har vi valgt solen som symbol i vår logo.

Flere redaksjonsmedarbeidere og gjesteskribenter er tilknyttet helping.no. Se redaksjonen.

Kontakt oss: E-post redaksjonen: helping.red@gmail.com

Copyright
Foto, illustrasjoner og tekst på denne nettsiden er beskyttet av copyright. Når bilder og annet fra disse sidene publiseres annet sted må kilde oppgis på en tydelig måte.

Kopiering av materiale fra www.helping.no til bruk annet sted må avtales med redaksjonen.

Oppgi kilde når du bruker bilder eller sitater fra helping.no.

Logo

Vår logo i perioden 2001- 2019 så slik ut:

Vår nye logo og totalt fornyet nett-design er laget av vår tekniske redaktør Hallvard Jore Christensen

Sponse oss?
Liker du vårt gratis tilbud av bøker og artikler så er du velkommen til å sponse oss på helping-magasinets konto 1506.28.29343

Helping sponer utviklingshjelp
Redaksjonen i Helping.no har av egen lomme bl.a. kjøpt et hus til en flom-rammet familie i Bangladesh gjennom en hjelpeorganisasjon. Eiendomsretten er overført til den familien som trengte og fikk tildelt huset. Huset er konstruert slik at når flommen kommer neste gang kan veggene hengsles opp under taket slik at flommen går gjennom huset fremfor å ta hele huset med seg. Etter flommen kan familien gjøre rent, ta ned veggene og ta huset i bruk igjen. Finner du huset kan du lese på veggen at dette er en gave fra oss i helping.