Historien vår:

Helping.no ble først etablert som en informasjons-oppslag om vårt hjelpearbeid for å støtte barnehjem i Nicaragua. Inntektene kom fra kursvirksomhet som Gunnar Christensen arrangerte med bakgrunn som lektor basert på hovedfag/master i Religionsvitenskap.

Grundere av helping.no var Gunnar Christensen som skrev innholdet med innleid data teknisk hjelp av Henning Jon Grini.

Team helping jubileum
Gunnar Christensen hadde tidligere flere nettsider med ulikt innhold bl.a. artikler, reiser, båt mm som den 21.04.2001 ble slått sammen til en nettside på helping.no.

I tillegg har en rekke dyktige redaksjonsmedarbeidere kommet til for å bygge helping.no opp gjennom årene. Dagens version av helping er et dyktig teamarbeid.

Redaktør Hallvard Jore Christensen som har bakgrunn som master i kunstig intelligens fra NTNU har laget programvaren og moderniserte siden i betydelig grad.

Hele team helping.no har bidradd ved siden av andre jobber og har på frivillig basis deltatt med entusiasme og stor tro på prosjektet.

At helping.no nå har overlevd med gode besøkstall siden 2001 viser at vi har klart å oppdatere oss og er kommet for å bli.

Artikler som hjelper deg.
Tanken bak helping.no er å bygge opp en kunnskapsbase der du kan finne råd og hjelp innen ulike fagområder. Enten det gjelder helse, mental helse, kosthold og slanking, religiøse spørsmål, båtkjøp, bruktbil eller økonomi.

Helping.no er således ikke som en "vanlig" nyhetsleverandør. Vi fokuserer på det som kan være nyttig og hjelpsomt for deg samt aktualitet lengre enn dagspressen.

Vi er uavhengige i vår journalistikk.
Helping.no representerer ingen bestemt religiøs, politisk eller økonomisk interessegruppe.

Vi arbeider innenfor de etiske retningslinjer som er vanlig for norske medier og redaktør Gunnar Christensen er medlem av Norsk Journalistlag. Slik har det vært siden start i 2001.

www.helping.no har aktuelle temasider. Vi gir deg i tillegg bøker som du kan laste ned gratis.

Fordi helping.no fokuser på det som kan hjelpe deg har vi valgt solen som symbol i vår logo.

Flere redaksjonsmedarbeidere og gjesteskribenter er tilknyttet helping.no på dugnadsbasis. Se redaksjonen
https://helping.no/redaksjonen

Logo

Vår logo i perioden 2001- 2019 så slik ut:

Vår nye logo og totalt fornyet nett-design er laget av vår tekniske redaktør
Hallvard Jore Christensen

Helpingteamet sponser utviklingshjelp.
Team Helping.no har av egen lomme bl.a. kjøpt et hus til en flom-rammet familie i Bangladesh gjennom en hjelpeorganisasjon. Eiendomsretten er overført til den familien som trengte og fikk tildelt huset. Huset er konstruert slik at når flommen kommer neste gang kan veggene hengsles opp under taket slik at flommen går gjennom huset fremfor å ta hele huset med seg. Etter flommen kan familien gjøre rent, hengsle ned veggene og ta huset i bruk igjen. Finner du huset kan du lese på veggen at dette er en gave fra oss i helping.

Copyright

Foto, illustrasjoner og tekst på denne nettsiden er beskyttet av copyright. Når bilder og annet fra disse sidene publiseres annet sted må kilde oppgis på en tydelig måte.

Kopiering av materiale fra www.helping.no til bruk annet sted må avtales med redaksjonen.

Altså: Oppgi kilde når du bruker bilder eller sitater fra helping.no.

Kontakt oss: E-post redaksjonen: helping.red@gmail.com

Helping.no er en organisasjon innen Media/Nyheter/Forlagsvirksomhet