Et plutselig og uforutsett innsektangrep på kjøkkenet startet det hele. Straks larvene og den ferdige utviklede tørrfruktmøllen ble oppdaget, ble forsikringsselskapet og Mattilsynet kontaktet. Mattilsynet mottok prøve av insektet og analyserte dette til å være Tørrfruktmøll.

Mattilsynet henviste til et nettsted der Folkehelseinstituttets opplysninger om insektet forelå. Mattilsynet kunne opplyse at slik møll oftest kommer inn i husholdninger via matvarer som kjøpes i dagligvarebutikken og at dette i de fleste tilfellene ikke oppdages før insektene alt er etablert i husets innredning og ørsmå sprekker og porer i sponelementene. Hvilke matvarer som ga denne plagen? Mistanken ligger etter en sannsynlighets-vurdering på Tacopakkene.

Det ble flere ganger gjort totalrengjøring i henhold til råd fra Mattilsynet og forsikringsselskapet Gjensidige ble orientert om dette til skadeavdelingen. Det ble ved hver rengjøring kastet en betydelig mengde matvarer. Til sammen matvarer for over tolv tusen kroner. Dette for å være på den sikre siden ettersom møllens larver spiser seg gjennom emballasje og således sprer seg og trenger inn i maten uten at dette er synlig utenpå emballasjen.

Da disse tiltakene ikke viste seg å være tilstrekkelige for å få uskadeliggjort insektangrepet ble det foretatt riving og skifte av takplater. Møllen hadde da tydelig etablert seg inne i sponelementet. Da skifte av takplater ikke hadde noen effekt ble det besluttet å rive også hele kjøkkeninnredning og skiftet parketten på gulvet. Dette ble utført etter at orientering om riving og gjenoppbygging ble gitt til forsikringsselskapet. Prislappen på nytt kjøkken og gulv ble over tre hundre tusen spenn. Og under riving ble det oppdaget små celler med larver inne i sponplaten på innredningen. Forsikringsselskapets begrunnelse for å nekte erstatning var at treverket ikke var skadet. Hvordan får man tillit til et slikt forsikringsselskap?

Råd fra Mattilsynet for å unngå tørrfruktmøll:

Kjøp plastbeholdere/bokser ned tett lokk til alt av mel, taco mm. Da er maten lagret i tette beholdere og du har kontroll på skadedyr/innsekter.