Tilknytning blir det som skjer mellom mor (og etter hvert far) og søsken i denne utviklingen. Heldigvis har noen psykologer nå tatt til orde for at barnet må være med mor de to første årene i livet. Selv mener jeg at barn bør få være i hjemmet til de er tre. Fra den alder kan barnet langsomt tilpasses en lekepark og kan først i 6 årsalder klare fem seks timers dager borte fra mor og far. Men fulle arbeidsdager i form av 8 timer på skole og fritidsordning daglig er ikke noe å strebe etter. Må man ha det slik for å overleve, så er det ok. Men har man valget mellom å la være å bo i åsen og la en av de foresatte være hjemme, så bør valget være lett. Dette er min mening bygd på klinisk erfaring gjennom 36 år med folk i livskriser.

Barn tar tid. Barn gir glede. Barn krever at du er til stede når de er der. Selv når du ser på fjernsyn sammen med barnet ditt, så må du ha et øye på barnets reaksjoner. Alle skatter i livet får du i et land som Norge. Men en barndom må ha første prioritet. Vil et ungt par ha en karriere begge to, så kan man jo kanskje bli besøkshjem for venners barn eller for vanskelig stilte? En person kan ikke både ha småbarn, gjøre karriere og bygge hus og kanskje flytte samtidig. Barn krever at minst en av de foresatte er til stede til alle døgnets tider.

Når barnet kommer og ofte alt i graviditeten (svangerskapet) blir kvinnen opptatt av barnet. Både andre barn og slektninger (svigermor) kan lett føle seg tilsidesatt og snurt. Men mannen sliter ofte med å bli nummer to for kvinnen. Han må gå inn i en trygghetsrolle som ikke er forherliget i vårt samfunn. Den står på tvers av det frihetsideal vi ofte møter i fjernsyn, reklame og aviser. Men ansvar og plikt gir gode følelser når de blir blandet med bleieskift, middagslaging og vask på vask. Sangen: Bleieskiftarbeider av Ø. Sunde burde være en del av allmennutdanninga. Den og enkel økonomilære bør kunnes av et ungt par som setter bo.

Rådene blir: Se hverandre. Hør hverandre. Ta på hverandre. Og planlegg. Og søk råd i tide. Men det er en skam å snu. For selv om hverdagen blir full av gulping og bikkjehår; Ingenting slår det å leve i en ung familie.