Nye kart
Det er ikke så enkelt at hver båteier kan rapportere grunner og så er det på plass i kartet. Grunnen må måles og registreres med avansert måleinstrumenter før det kan nedtegnes. Og oppdatering skjer fortløpende, men mye gjenstår. Dette betyr i praksis at det er viktig å ha nye kart i båten når du er i ukjent farvann. Og om du har det nyeste papirkartet er du fremdeles ikke sikker på at dette viser alt.

Elektronisk måleutstyr - kartplotteren - gir heller ikke optimal trygghet for de samme kartene med feil ligger også der. I tillegg kan det skje tekniske feil med dette utstyret.

Mange mener derfor at papirkartet - såkaldt båtsportkartet - gir best oversikt og er det tryggeste. Den gode gamle utkikken kan derfor være god å ha for å seile trygt.

Dessuten ned med farten nær land der du ikke er kjent. Et godt tips er å legge deg bak en kjentmann i farvannet.

Ta hensyn til dyre- og fugleliv og trivsel for alle på sjøen: Det betyr at du senker farten for kajakk, kano og småbåter samt fortøyde småbåter der du ferdes. Sjekk hekksjøen din i trangt farvann så er du en del av idyllen - og ikke en bølle på sjøen.