Nye kart
Det er ikke så enkelt at hver båteier kan rapportere grunner og så er det på plass i kartet. Grunnen må måles og registreres med avansert måleinstrumenter før det kan nedtegnes. Og oppdatering skjer fortløpende, men mye gjenstår. Dette betyr i praksis at det er viktig å ha nye kart i båten når du er i ukjent farvann. Og om du har det nyeste papirkartet er du fremdeles ikke sikker på at dette viser alt.

Elektronisk måleutstyr - kartplotteren - gir heller ikke optimal trygghet for de samme kartene med feil ligger også der. I tillegg kan det skje tekniske feil med dette utstyret.

Mange mener derfor at papirkartet gir best oversikt og er det tryggeste. Den gode gamle utkikken kan derfor være god å ha for å seile trygt. Dessuten ned med farten nær land der du ikke er kjent.