Naturen er forskjellig avhengig av hvor du er på planeten vår. Vi bringer bilder fra den norske naturen. Hver måned skildres naturen i bilder så du kan se hvordan naturen skifter fra sesong til sesong. Å ta vare på vår vakre natur her og nå er å ta vare på oss selv nå - og i fremtiden. Dette er vår eneste mulighet til å overleve på denne kloden - den eneste kloden vi har.

Vi har alle et ansvar for å forhindre og begrense forurensning på Jorden og bevare klodens helse ved å bevare regnskog m.m.. Forurensning som gir klimaforandringer og ekstremvær kan i sin ytterste konsekvens true vår eksistens. Vi kan ikke leve uten naturen.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember