Folk i antirust-bransjen har snakket om det lenge. Også Volkswagen-eiere har lenge vært frustrert over mer rustproblemer på bilene sine sammenliknet med andre merker. Selv de nyeste modellene har rustproblemer iflg. uavhengige godkjente verksteder.

Disse uavhengige godkjente verkstedene er hoderystende til Volkswagens innsats mot rust på nye biler der du nektes å antirust-behandle bilen hos f.eks. Tectyl om Volkswagen-garantien mot rust skal gjelde: Så ender du opp med rust på bilen uten at forhandler tar konsekvensen av de dårlige garantiene som er gitt.

Rustbeskyttelsen som Volkswagen leveres med er klart dårligere enn de fleste andre bilmerker. Volkswagen har et rust problem og dette gjelder trolig hele VAG-produksjonen av Volkswagen, Audi, Seat og Skoda som alle produseres etter samme prinsipp.

Ansatte på Volkswagen som ikke vil ha navnet nevnt her anbefaler å tectylere bilen etter 5 år, men det er hysj. hysj. For importøren Møller har talt og da sluttes rekkene lojalt utad mot kundene.

Se nøye på VW- ved parkeringsplassene du bruker. Er det ikke påfallende at relativt nye VW-biler har mye karoseri-rust på utsatte steder. Her er ett av mange rust-tilfeller fra få år tilbake:

Eksempel
Helping.no kjøpte en Golf 5 2005-modell ny hos merke-forhandler: Nå har denne bilen fått alvorlige rust-problemer og jeg spør nå på nytt forhandler om VWs rustbeskyttelse: Da jeg kjøpte den ny spurte jeg forhandler om jeg kunne Tectylere den med en gang eller om dette var gjort hos forhandler.

Forhandler svarte at antirustbeskyttelse var på bilen fra fabrikken og dette ville verkstedet sjekke og oppgradere på service fremover. Tectylerte jeg Golfen nå ville denne "rustgarantien" ikke gjelde. I dag er denne bilen rød av rust under som bildene viser og selv om de fleste servicer er tatt hos merkeforhandler er det ikke gjort noe for å vedlikeholde/beskytte denne bilen mot rust.

Senhøstes 2012 hadde dette Volkswagen verkstedet bilen inne hele 4 uker bl.a. i forbindelse med en såkalt garantisak der hele bakluka ble skiftet på grunn av rust. Det ble ikke da opplyst noe om at bilen hadde flere rustskader også under - kanskje ble det heller ikke sjekket? Dette til tross for at forhandleren opplyste at fabrikken/importøren anerkjente flere "rustsvakheter" på Golf 5 - flere stedet på denne modellen. Dette er rustskader som forhandleren ifølge eget utsagn kunne dekke på "garantien" før bilen er 10 år. Men. Forhandleren dekker ikke alle kostnader når det skal repareres på "garantien" for her kom en egenandel på seks tusen spenn på denne bakluka. For det beløpet kunne du fått hele bakluka sandblåst, om-lakkert og montert hos et karosseri-verksted. Etterpå spør man jeg meg om jeg egentlig har fått noe som helst på denne såkalte "garantien".

Konklusjonen er som bildene viser at den såkalte rustbeskyttelse som VW markedsfører er intet verd og har ikke tillit i markedet. Det var først da vi sendte Golfen til liten oljeskiftservice hos annet godkjent serviceverksted i januar 2013 at vi fikk beskjed om stygge rustskader under bilen.

Bilen er nå forevist Tectyl-forhandleren i Arendal som har gitt en pris på sandblåsing/reparasjon og Tectylering med 4 års garanti på arbeidet: Pristilbud 2013 er følgende: ?Full Tectylbehandling av bilen din.Tilbud Full Tectyl-behandling på Volkswagen Golf 5 er kr. 4 600,- Evt. sandblåsing kommer i tillegg: Startkostnad sandblåsing kr. 1500,-.Timepris sandblåsing kr. 600,- Alle priser er inkl. mva."

Merkeforhandlers verksted har også gitt ett tilbud på samme feil: Egenandel kr. 6000,- etter først å ha tatt en "Goodwill"-service hos merkeforhandleren til omtrent samme pris og så skal dette være reparert - da uten angitt tids garanti og til dobbel pris i forhold til Tectyl enda det er en "garantiskade".

Dette frister ikke uten tillit til antirustprogrammet hos VW særlig når vi må betale omkring dobbelt så mye her som hos Tectyl.

VW hadde 10 års garanti mot "gjennomrusting" på tidspunktet vi kjøpte Golfen. Nå er dette hevet 12 år på nye biler. Hva er gjennom-rustning? Gjennom-rust av metallplata eller "antirustbelegget"? Det er noe forhandler selv tolker og definerer på sin egen måte.

Flere forhandlere for antirustbehandling på bil rister på hodet av VWs antirust-program og anbefaler oss å kjøpe Toyota neste gang. Vi spør:

Hva er VW-anti-rust-program verd? Vi er ved nybilkjøp forespeilet å være trygge med hensyn på rustoppfølging gjennom forhandlerens utsagn om service og garantier, men ender opp med en større ekstrautgift som følge av at VW ikke følger opp det som er lovet.

Rust er noe forbrukere merker seg: Vi husker Audis rust-problemer på 1970-tallet, Mercedes rust-problemer på 2000-tallet. Det lønner seg aldri å gamble på dårlig rustbehandling.

Volkswagen har nå trolig en jumboplass i antirustbehandling av nybiler: Mange andre nybilforhandlere leverer bilen ferdig Tectyl-behandlet.

Spør nøye om bilens anti-rust-program før du gjør kjøpsavtale om ny bil uansett merke: Bl.a. Toyota leverer alle sine nye biler ferdig Tectyl-behandlet. Det er slik det burde være.

Vil du ha en god garanti og oppfølging mot rust på din neste nybil så styr unna Volkwagen, Audi og Skoda som alle har samme dårlige garanti mot rust. Også om du planlegger å bytte ut bilen etter 3 eller 6 år. Det rytes fort på bruktbilmarkedet at Volkswagen har rust-problemer.