Mange vannforsyningssystemer er får dårlige: Gammelt og utdatert ledningsnett under gateplan forsyner vann til store menneskemengder i byene våre. Ofte ligger vann- og kloakkrør side om side. Med alder og rystelser i grunnen fra trafikk over disse rørene er det åpenbart at vann kan bli forurenset på kort varsel og mange kan bli alvorlig syke - noen til og med kronisk syke. Vannskandalene i Oslo (2007) på Askøy (2019) og Bergen (2003) illustrerer hvor viktig rent vann er for folkehelsa.

Kanskje er det svekket tillit til vannforsyningen som har gitt kjøpevannet en stadig større omsetning? I alle fall er kjøpevann en viktig beredskapskilde til rent drikkevann når uhellet er ute og alarmen går fra ditt lokale vannverk. I oktober 2007 gikk alarmen i Arendal: Da hadde en sprengningsulykke ført kloakkvann inn i vannforsyningsnettet i østre bydel.

Poenget er: Det er viktig å ha muligheten til å kjøpe vann i din dagligvarebutikk og gjerne ha et lite lager hjemme om vannkvaliteten i tappekranen svikter på kort varsel.

Mange har helt gått over til å drikke kjøpevann. De hevdet dette er en tryggere helseforsikring enn å satse på vannverkene med gammelt ledningsnett m.m.. Mange eldre vannforsyningsrør inneholder til og med aspest hvilket er lite betryggende. Ofte går det en del vann ut til konsumentene før feil blir oppdaget og det kan være nok til å bli syk.

Dette mente de helt til den dramatiske nyhetsbomben kom i 2008: Kreftfremkallende vannflasker på alt kjøpevann. Nå er det mange som installerer vannrensere i kjøkkenbenken fremfor bruke kjøpevann.

Det har vært hevdet at kjøpevannet heller ikke er betryggende. Det er imidlertid ikke kjent at selve kjøpevann her i landet noen gang har gjort folk syke. Men emballasjen er en annen sak.

Kvaliteten på kjøpevannet varierer stort ifølge våre smakstester. Om det er kilden, kildetappingen, emballasjen eller transporten som gjør at kjøpevannet varierer på smak skal vi ikke ha sagt noe om. Det er det ferdige produktet som kjøpes i dagligvarebutikkene som testes i denne testen. Og smaksmessig er kvaliteten svært varierende som testen viser.

Spør etter det vannet du liker best i din nærbutikk:
Da påvirker du butikkens vareutvalg.

Tips om drikkevann: Bruk en glassflaske med skrukork når du tar med deg drikkevann. Da unngår du problemene med plastflasker som gir fra seg helseskadelige stoffer.(Se artikkelen på samme side: "Kreftfremkallende plastflasker"). Har du en vannrenser på kjøkkenet er dette bra drikkevann. (Se anrtikkel "Vannrenser" på samme side.) Ellers kan du koke vann som kjøles ned og helles på glassflaske. Du kan i stedet for glassflaske bruke liten juicekartong med skrukork om det passer deg bedre. |

Emballasjer.
Jotunheimen Kildevann leveres i 5 liters "hvitvinskartonger" med plastkanne og tappekran. Denne emballasjen kan være praktisk og grei også i båt, på telttur eller på fjellhytta. Når emballasjen er tom går kartongen til papiravfall mens plastposen, hank og tappekaran går i plastavfall uten at det bygger mye i avfallet. Det kan imidlertid være pludrete å få ut kranen av siden på kartongen før bruk og det kan være vanskelig å få de siste dråpene ut med denne emballasjen.

Vannet fra Olden, Imsdal, Best m.fl. kommer på 5 liers-plastkanner. Disse tar mye plass i plastavfall når tomemballasjen kastes. Bl.a. Olden kommer i 1 og 2 litersflasker.

På mange 0.6-litersflasker finnes en "tåteflaskepatent" som kan være noe hard å handtere hvis du bruker tennene på den. 0,5-litersflaskene er derfor mest kurante.

Småflasker med vann er betydelig dyrere pr. liter enn embalasjen på 1, 2 og 5 -liter.

"Vann med en dråpe sitron"
Flere produsenter har begynt å markedsføre vann "med en dråpe sitron" etc.. Dette er i praksis introduksjon av nye typer mineralvann i kjølvannet av den store etterspørselen etter rent vann på flaske.

Vær klar over at dette ikke er rent vann hverken med hensyn på helse eller tannhelse. Tannlegene advarer mot dette vannet og kategoriserer dette som mineralvann som kan skade tannhelsen.

Hvor ble det av Osa kildevann?
Osa-kildevann er nå borte fra dagligvaremarkedet, men finnes fremdeles som drikkevann i større beholdere til bedriftskundemarkedet. Osavannet testet svært bra på våre smakstester og vi beklager at dette produktet nå er borte fra dagligvarehandelen.

Forbrukermakt
For oss forbrukere er det en frustrerende utvikling at produsenter med gode produkter blir borte fra hyllene når store kjeder gjør sine innkjøp. Slik også med vann.

Osa-kildevann er nå stort sett borte fra konsumentmarkedet og Jotunheimen fra Utla kjeldevann AS er i den senere tid også blitt vanskeligere å finne i butikkhyllene.

I denne sammenheng kan vi som forbrukere spørre etter de produktene vi savner i butikkene. Slik påvirker vi innkjøpene der vi kjøper våre varer. Slik kan vi gjøre noe aktivt for å forhindre at noen få store leverandører tar over hele markedet og fratar oss flere valgmuligheter.