PC-bruker oppdager ikke

Datakriminalitet kalles på fagspråket "botnet" som står for robotnett. Eksempel på dette er når en kriminell styrer et stort antall "leiesoldater" som styrer andres datamaskiner. Opp mot 100 000 datamaskiner kan fjernstyres anonymt. Den enkelte maskin tappes for prosessorkraft. Virusvariantene forandrer seg så fort at antivirusprogrammene alltid er på etterskudd.

Hver fjerde PC er infisert
Minst hver fjerde PC er infisert uten at eieren er klar over det, hevdes det. Du utsetter deg alltid for en sikkerhetsrisiko ved å bruke PC og nettbank, konkluderer ekspertene: Selv om en nettbankbruker gå gjennom flere sikkerhetsledd hjelper det ikke hvis pc-en er infisert.

Bankene vet selv bedre
Bankene er fremdeles ivrige etter å forsvare nettbankbruk som sikkert nok overfor sine kunder. Men de vet selv bedre. Situasjonen er i praksis at bankene tjener stort på å la deg gjøre jobben selv på nett. Flere årsverk er rasjonalisert bort i bankene takket være vår nettbankbruk.

Kontroller derfor din konto nøye: Ser du uregelmessigheter så ta kontakt med banken så raskt som mulig og be om en forklaring.

Gå over til brevgiro ved betalings-tjenester mens du venter på bedre systemer enn nettbanker er i dag?

Ved bruk av mobiltelefoner på nettbank øker mulighetene for feiltasting. Kanskje fordi du har mer rundt deg som distraherer deg?

Vips brukere er også utsatt for svindel. Kriminelle ligger hele tiden litt foran. Og bankene tetter hull i ettertid og forsikrer igjen og igjen at nå er det trygt..

Bankene skyver risikoen over på kundene
Utviklingen i baknæringen går i retning av å skyve risikoen over på kundene. Bruker du brevgiro er det bankenes betalingssentral som har det fulle og hele ansvaret for å sjekke at din underskrift er rett og at de beløp som tastes er rett.

Ved nettbank sitter du selv med hele ansvaret og bevisbyrden om noen knekker koden din. Eller om du taster en null for mye når du betaler regningen i nettbanken.

Det samme var tilfelle da bankene sluttet med å tilby kundene sjekkhefte: En forfalsket sjekk hadde banken det fulle og hele ansvaret for å kontrollere at var ekte. Som kunde var du skadefri om noen forfalsket din signatur.

Når betalingskortene kom ble det i prinsippet kundenes ansvar om koden knekkes og kriminelle forsyner seg av din konto. Kunden sitter hele tiden med bevisbyrden når noe går galt med betalingskort.

Ved prisingen av betalingstjeneseter styrer bankene nå ditt valg av betalingstjenester over på systemer som gir bankene de største fordelene.
- Sjekkhefter er priset ut eller finnes ikke i de fleste banker.
- Brevgiro prises nå høyere og høyere.

Tenk først og fremst på din sikkerhet når nye tilbud om betalingssystemer introduseres. Det reklameres alltid med fordelene: Ulempene må du lete nøyere etter eller smertelig erfare. Undersøk vilkårene - særlig den delen som er med petitskrift.