Du formuebeskattes for 100% av bankinnskuddets formueverdi. Investeringer i eiendom gir sammenligningsvis betydelig lavere formueskatt fordi ligningsverdien for eiendom fremdeles er lavere enn markedsverdien. Beregner du inflasjonsutviklingen inn i dette regnestykke, da taper du penger på å sette pengene i banken når renten er lav. I klartekst betyr dette at pengene blir mindre verd i banken enn om du investerer dem i bolig. Nå har imidlertid finanskriser ført til usikkerhet omkring boligprisen, men på lang sikt er alltid eiendom gunstig.

Bankene har laget en rekke andre "spareløsninger" med mindre formueverdi på selvangivelsen. Dette for å lokke deg i "fella" som f.eks. å kjøpe andeler i offentlige bygg, aksjer med gjenkjøpsavtaler etc.. Vær imidlertid svært skeptisk til disse tilbudene uansett gode eller dårlige tider.

Historien har vist at banker har mer salgs lyst enn banketikk.
Banker vil gjerne fremstå som seriøse, men utlåns viljen har i lengre tid vært stor og mange privathusholdninger er i dag ille ute med for mye lån.

Banker er i mange tilfeller ikke en trygg finansrådgiver. Pressen og rettsvesenet har avslørt mange useriøse banker som i mange tilfeller har lurt kunder til å investere sine sparemidler på katastrofalt vis og kundene har tapt store summer. I enkelte tilfeller har bankkunder tapt hele sin formue på denne måten.

Kjøpe egen bolig?
Best plassering av sparepenger er i fast eiendom som bolig, hytte eller annen form for investering i eiendom. (Men styr unna festetomter og borettslag.) Her fastsettes likningverdien av din investering betydelig lavere enn bankinnskudd. En bolig til 2 mill. kan eksempelvis ha en likningverdi og dermed skattegrunnlag langt lavere. Dette gir en betydelig lavere formueskatt. I tillegg er dette gunstig med hensyn på indeksregulering og svingninger i økonomien.

Best investering er derfor å investere i egen bolig. Også fordi du uansett trenger et sted å bo - noe som koster deg noe uansett. Og når du har kjøpt bolig med egenandel og lån bør du følge med på boligens verdi. Stiger boligens verdi betyr det i praksis at din egenandel øker og med større egenandel får du bedre lånebetingelser i banken: Dette kan du justere underveis ettersom egenandelen øker på denne måten. Få en mekler eller takstmann til å verdivurdere boligen når markedsverdien øker rundt deg.

Bruk heller sparepenger til overs til å redusere lånet på boligen
fremfor å ha dem i banken hvis det er en kilde til ekstraskatt og du ikke trenger pengene til andre utgifter

Før du kjøper
Følg med på i utviklingen i eiendomsmarkedet over lengre tid før du handler så du kjenner markedet prismessing. Tenk langsiktig. Om du kun trenger boligen i kort tid er det kanskje billigere å leie? Blir du boende der i mange år er det tryggest å eie - selveier - ikke kjøp borettslag for det er boligmarkedets B-vare. Samtidig kan du spare i boligen ved å oppgradere den og øke verdien.

Søk råd hos fagfolk om boligens tekniske tilstand og undersøk boligen nøye på forhånd: Ha med fagfolk til å vurdere boligens tekniske tilstand på visningen. Kontakt f.eks. en byggmester du har tillit til.

Vurder boligens avstand til støy, forurensning, radonmåling og høyspentledninger/trafoer i boligens nærmiljø. Da er du sikrere på at det endelige kjøpet er den rette investeringen for deg.

Sjekk også kommunale avgifter og skatten på bolig i den kommunen der du vurderer å kjøpe bolig.