Hjertet
Har du tidligere seilt med veteranskipet "Skibladner" på Mjøsa vil du bli forbauset over hvor stillegående hjertet slår i "Bjoren". En fornøyd maskinist uten hørselsvern peker og forklarer velvillig hvordan motoren fungerer mens "Bjoren" "spiser" vedkubber og jobber jevnt og pent. Dampmotoren høres som en plystrelyd fra en fornøyd fugl om våren.

På broa navigerer skipperen "Bjoren" trygt over usikkert farvann. For Byglandsfjorden er ikke dyp som Mjøsa: Den har grunner som flytter seg med elva Otras strie strømmer gjennom Byglandsfjorden. Derfor finnes ikke sjøkart for Byglandsfjord. Av og til må det derfor utkikk til for å navigere trygt selv for den lokalkjente skipperen.

Dugnad
Alt ombord bærer preg av Setesdølenes gode omsorg for tradisjoner og dugnadsånd. Som sølvsmedkunsten, laftebyggingen, håndarbeid og felespill. Få steder i Norge er omsorgen for det gamle så godt bevart som her.

Den vedfyrt dampbåt DB "Bjoren" trafikkerer Byglandsfjorden på strekningen Byglandsfjord-Bygland og Bygland-Ose i Setesdal søndager i juli. Ved som drivstoff var et naturlig valg. Byglandsfjorden har rikelig, lokal tilgang på ved fra skogene. Vedfyringen bidrar til å gjøre "Bjoren" til en unik kulturskatt og et flytende, teknisk museum. Båten er i dag 68,9 fot lang, veier 26 bruttotonn og er sertifisert for maksimalt 55 passasjerer.

Historikk
"Bjoren" er bygd som passasjerbåt ved Akers mekaniske verksted i 1866 beregnet for rutetrafikk på Kilefjorden som også er en del av Otra, 3 mil nord for Kristiansand. Som ny var båten 52' lang og hadde en maskinkraft på 14 HK. I 1897 ble den forlenget med 6 fot og i 1914 med ytterligere 10 fot. Ved denne påbyggingen ble det installert ny, vedfyrt dampkjele og dampmaskin med ytelse på 42 HK på propellakslingen.

Da togstrekningen Setesdalsbanen ble åpnet på hele strekningen fra Vennesla til Byglandsfjord i 1896 falt trafikkgrunnlaget på Kilefjorden bort. Båten ble etter ombyggingen derfor flyttet 30 kilometer oppover i dalen til Byglandsfjorden. Der ble "Bjoren" satt inn i trafikk på den ca. 3,5 mil lange strekningen Byglandsfjord-Ose. Ruten gikk over Årdalsfjorden og Byglandsfjorden, gjennom slusen ved Storstraumen og videre via Åraksfjorden til Ose. Rutetrafikken med "Bjoren" på denne strekningen ble drevet kontinuerlig i hele 60 år.

Fra 1920-tallet begynte imidlertid bilruter å ta trafikk fra båten. På 1950-tallet ble det bygd vei på vestsida av Byglandsfjorden og trafikkgrunnlaget falt derfor gradvis bort. Båten gikk i opplag, forfallet startet og etter hvert sank DS "Bjoren".

Restaurering
Rundt 1970 startet en aksjon for å berge det som var igjen av båten og få den restaurert. Riksantikvaren bidrog med midler og i 1994 var "Bjoren" igjen seilklar etter restaurering ved Drammen skibsreparasjoner AS. I 2005 ble det tross restaurering oppdaget omfattende råteskader bl.a. i takbord og dørk. Båten ble deretter på ny satt i stand, med tanke på 140-års jubileet for båten i 2006. "Bjoren" har mottatt flere tilskudd til vedlikehold og reparasjoner samt drift fra Riksantikvaren, men mye er lokalt dugnadsarbeid.

"Bjoren" eies og drives nå av selskapet Bjoren AS. Foreningen "Bjorens venner" bidrar med en stor dugnadsinnsats for å holde "Bjoren" i drift.

Verdens eneste i drift.
Som verdens eneste, vedfyrte dampbåt i rutetrafikk er den en unik attraksjon for turister og fastboende. I tillegg til rutetrafikken, gjør også "Bjoren" er rekke charterturer med foreninger, firmaer og andre grupper.

Unn deg denne meditative sommer-reisen.