Du kan også risikere å ikke komme hjem hvis selskapet går konkurs mens du er på ferie-reise. Det er derfor sikrest å satse på de store, kjente selskapene og holde deg unna de små ukjente selskapene.

Etter korona-utbruddet i 2020 er en ny og viktig faktor inne i bildet: Smitte-situasjonen i det landet du reiser til. Den kan endre seg raskt og du kan tape mulighet for hjemreise og risikere helsa. Vær førevar.

Komponerer du reisen selv ved å velge flyreiser og hoteller på nett bør du være ekstra forsiktig: Fly kan bli kansellert og flyttet til andre avgangstidspunkt eller avviklet. Flybransjen har nå tøffere tider.

Kreves forskuddsbetaling så vær ekstra på vakt:

Visa- eller MasterCard
Du er best sikret om du betaler reisen via Visa- eller Mastercard: Dette ifølge opplysninger fra bankene til kortbrukere. Etter konkursen i Sterling den 29 oktober 2008 fikk kortkunder tilbakebetalt reiser de ikke fikk gjennom kortselskapene opplyser Teller AS som tilbyr brukersteder og kortutstedere tilgang til Visa, MasterCard og American Express globale betalingssystemer, samt løsninger og tjenester knyttet til dette.

I sin informasjon til bankene etter Sterling-konkursen skriver Teller bl.a. : "Kunder som har betalt sine flybilletter med Visa eller MasterCards kan puste lettet ut og be om tilbakeførsel hos sin kortutsteder/bank dersom det ikke blir noe av flygningen. Disse reglene er de samme uansett om kortet er et debet- eller et kredittkort. Tidsfrister er 120 dager fra datoen flygningen skulle vært gjennomført"

Videre opplyser Teller at det kreves skriftlig reklamasjon.

Det er kjøpsloven som kommer inn i bildet her etter det vi forstår ettersom man har krav på å få den "varen" man har betalt for.

Kredittkort
Noen kredittkort har forsikringer mot tap ved kjøp av feriereiser. Før du velger kredittkort må du sette deg grundig inn i vilkårene for hvert enkelt kort: Sjekk derfor test av de beste kredittkortene.

Pakketurer/Charterreiser
Ved Berg-Hansen Ferie fikk vi før korona epidemien opplyst følgende om pakkereiser og garantier:

"Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer: 1) transport, 2) innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller 3) andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Et arrangement som går inn under første ledd regnes som pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg. Les mer om dette på: www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html

Rolf Forsdahl, reisebransjedirektør i Handels-og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), sier dette om bestilling av billetter før korona-pandemien:
- Ingen kan vite noe sikkert. Men det står mye i pressen - spesielt finanspressen - som kan gi indikatorer på om et flyselskap er i spesielle, økonomiske vanskeligheder. Dessverre skjer ting fort, spesielt nå, og jeg havner på følgende veldig generelle råd:

  1. Bruk kjente flyselskap
  2. Betal med kredittkort (ikke debetkort) om du reiser som privatperson
  3. Ikke kjøp reisen lengre tid i forveien enn nødvendig
  4. Bruker du reisearrangør: Sjekk at de er medlem i Reisegarantifondet: En pakke er beskyttet av pakkereiseloven. Hvis dere bestiller gjennom oss og flyselskapet går konkurs er det vårt ansvar."

Garanti? Hva er situasjonen i dag?
Etter Korona-utbruddet er både charter-begrepet endret og forsikrings-vilkårne under stadig endring. Sjekk derfor både garantier og forsikring før du reiser og sjekk UDs reiseråd. Og følg selv nøye med på nyhetene og de siste helse-rådene.

Les alltid UDs oppdaterte reiseråd før du reiser:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/