Du kan også risikere å ikke komme hjem hvis selskapet går konkurs mens du er på feriereise. Det er derfor sikrest å satse på de store, kjente selskapene og holde deg unna de små ukjente selskapene.

Komponerer du reisen selv ved å velge flyruter og hoteller på nett bør du være ekstra forsiktig: Fly kan bli kansellert og flyttet til andre avgangstidspunkt eller avviklet. Flybransjen har nå tøffere tider.

Kreves forskuddsbetaling så vær ekstra på vakt:

Visa- eller MasterCard
Du er best sikret om du betaler reisen via Visa- eller Mastercard: Dette ifølge opplysninger fra bankene til kortbrukere. Etter konkursen i Sterling den 29 oktober 2008 fikk kortkunder tilbakebetalt reiser de ikke fikk gjennom kortselskapene opplyser Teller AS som tilbyr brukersteder og kortutstedere tilgang til Visa, MasterCard og American Express globale betalingssystemer, samt løsninger og tjenester knyttet til dette.

I sin informasjon til bankene etter sterlingkonkursen skriver Teller bl.a. : “Kunder som har betalt sine flybilletter med Visa eller MasterCards kan puste lettet ut og be om tilbakeførsel hos sin kortutsteder/bank dersom det ikke blir noe av flygningen. Disse reglene er de samme uansett om kortet er et debet- eller et kredittkort. Tidsfristene er 120 dager fra datoen flygningen skulle vært gjennomført”

Videre opplyser Teller at det kreves skriftelig reklamasjon.

Det er kjøpsloven som kommer inn i bildet her etter det vi forstår ettersom man har krav på å få den “varen” man har betalt for.

Kredittkort
Noen kredittkort har forsikringer mot tap ved kjøp av feriereiser. Før du velger kredittkort må du sette deg grundig inn i vilkåne for hvert enkelt kort: Sjekk derfor test av de beste kredittkortene: kredittkort.com/guide

Pakketurer/Charterreiser
Ved Berg-Hansen Ferie får vi opplyst følgende om pakkereiser og garantier:

“Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer: 1) transport, 2) innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller 3) andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Et arrangement som går inn under første ledd regnes som pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg. Lese mer om dette på: www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html

Rolf Forsdahl, reisebransjedirektør i Handels-og servicenæringens hoved-organisasjon (HSH), sier dette om bestilling av billetter:
- Ingen kan vite noe sikkert. Men det står mye i pressen - spesielt finanspressen - som kan gi indikatorer på om et flyselskap er i spesielle, økonomiske vanskligheter. Dessverre skjer ting fort, spesielt nå, og jeg havner på følgende veldig generelle råd:

1) Bruk kjente flyselskap
2) Betal med kredittkort (ikke debetkort) om du reiser som privatperson
3) Ikke kjøp reisen lengre tid i forvegen enn nødvendig
4) Bruker du reisearrangør: Sjekk at de er medlem i Reisegarantifondet (se www.rgf.no )
En pakke er beskyttet av pakkereiseloven. Hvis dere bestiller gjennom oss og flyselskapet går konkurs er det vårt ansvar.”

Reisegaranti:
Reiser du på charter-tur er du imidlertid dekket av Reisegarantifondet.
Les derfor nøye det som står på følgende nettsted: www.rgf.no/pakketur