Er ikke hytta fin nok? Vær klar over at det er et marked for hytter med alle type standarder. Fra de helt enkle til den best utstyrte. Behovene for rekreasjon varierer fra meneske til menneske og fra familie til familie. Vær også klar over at utenlandske statsborgere også etterspør utleiehytter. De har kanskje andre preferanser enn nordmenn både med hensyn på tidspunkt fr leie, beliggenhet og standard.

Før du leier ut
Et godt resultat avhenger av en god forberedelse. Tenk igjennom alt praktisk med utleie:

Hvilke praktiske forberedelser må gjøres?
Ta bilder
Ta gode, skarpe bilder av hytta. Ikke bare ett bilde, men mange. Ikke knips vilt, men tenk grundig igjennom hva du vil fortelle med hvert bilde. Den utvendige bygningen må fotograferes slik at du illustrerer beliggenheten best mulig. Er hytta ved havet så sørg for at horisonten blir rett på bildet. Ta bilder av sittegruppen og utegrillen slik at de potensielle leieboerne kan se for seg hvordan de vil kunne innrette seg på hytta. Har du båtplass og båt til hytta så må det fotograferes og beskrives.

Er det ei fjellhyte så få fram naturen omkring og gjerne et vinterbilde siden mange leier fjellhytter om vinteren. Opplysninger om avstand til løyper og alpinanlegg kan legges inn i billedteksten eller beskrives mer utførlig i eget avsnitt. Er det bilvei til døren? Er veien til hytta fremkommelig med vanlig bil eller bare høy SUV? Her er billedtekstenm en fin anledning til å beskrive praktiske detaljer.

Tar du bilder om sommeren så bruk gjerne ettermiddagslyset som gir varme og lunere lysforhold på bildet. Morgenlyset er skapere og har mer kontrast.

Ta bedre bilder med digitalkemera

Før du knipser inni hytta så sjekk at du har ryddet og rengjort slik at hytta fremstår som et innbydende leieobjekt på de bildene du tar. En blomst på bordet gir et godt inntrykk. Likeså stearinlys på peishyllen. Slike estetiske detaljer skaper stemning og gir et koselig inntrykk av hytta.

Markedsføring
Hvor og hvordan skal hytta annonseres til leie? I dag er både nett og avisannonser vanlige. Det er klokt å benytte seg av flere annonsekanaler og erfare underveis hvilke som gir best uttelling. Noen nettsteder gir gratis annonseplass for deg som leier ut hytta.

Attraktive hytter langs kysten kan fort gi deg en inntekt på kr. 10.000 eller mer pr. uke i fellesferien og kanskje halvparten i ukepris utenom sesongukene. Sjekk prisene på andre liknende leieobjekter i nærheten før du priser din hytte slik at du ikke er i utakt med prisnivået i din region.

Det er en fordel å kunne vise til en egen permanent nettside der du har flere opplysninger og fremfor alt gode bilder. På nettstedet ditt finner leietakerne mer informasjon enn i en annonse. I tillegg er nettsiden en permanent annonsering, mens annonser ofte er tidsbegrenset. Derfor er nettsiden viktig å ha i tillegg til annonser. Her er bilder av hyttas innredning og standard, omgivelser og kanskje en båtplass med jolle til disposisjon for bading og fiske? Nettsiden gir et totalinntrykk som kan være avgjørende for at nettopp din hytte ønskes en uke eller to om sommeren, i høstferien, juleferien eller påskeferien når du ikke trenger den selv.

Slik utleie er ofte på ukebasis. Er det praktisk for deg å bruke søndagen som inn og utsjekkings-dag så velger du f.eks. utsjekking kl. 11.30 og innsjekking kl. 15.00. Praktisk sett er det greit å ha avtale om at gjestene gjør sluttrengjøring slik at du kan bruke tiden mellom inn-og utsjekking til å kontrollere at alt er i orden for neste leietaker. Kanskje må en altanstol skiftes ut, kanskje må det litt flere tallerkener i skapet? Sjekke biodoen?

På nettstedet kan du opplyse hvilke uker hytta er til leie, hvilken pris/depositum de ulike ukene har og hvor mange personer hytta har kapasitet til. Depositum kan være greit om rengjøringen glemmes eller om det oppstår skader ut over naturlig slitasje.

Du kan også henvende deg til bestemte grupper leietakere: Som familier, bestemte aldersgrupper o.l.. Dette for å unngå utdrikningslag, firmafester etc. som kan slite på både hytta og inventaret og gi merarbeid for deg.

Båtutleie
Båtutleie sammen med hytta kan være en utfordring når leietaker ikke er båtvant. Du må nøye opplyse om hvor mange personer båten er godkjent for. Om båten er godkjent og hvilken stand båten er i og hvilke værforhold båten kan brukes i. Mange tyske turister kommer eksempelvis fra områder der de ikke har kjennskap til havet og derfor kan feilvurdere værforhold på havet.

Ha redningsvester til voksne og barn i hytta eller be gjestene ta med egne. Et båtsportkart i forbindelse med båten er en god ide for å unngå grunnstøting. Ikke alle kan hantere en påhengsmotor og det kan bli mye teknisk tull med motoren når ukydnige bruker den. Det kan derfor være en ide å avtale med en lokal mortorforhandler at dine leietekere kan leie motor til båten der. Det vil avgjort skåne din egen motor for større slitasje enn vanlig.

Forsikring
Husk at utleie ofte krever avtale med forsikringsselskapet. Det blir ofte litt høyere forsikringspremie ved utleie for perioden du leier ut. Husk også den eventuelle hyttebåten i denne sammenheng. Det kan være lurt å undersøke prisen i flere forsikringsselskaper om du synes tillegget for utleie blir urimelig.

Se over hytta før utleie og fjern eiendeler som er uerstattelige for seg: Som ting du har arvet eller gjenstander som har minneverdi.

Skatt
Økonomien i utleie er også avhengig av de skattemessige forhold ved utleievirksomheten. Ditt lokale likningskontor www.skatteetaten.no kan gi deg opplysninger om skatteregler som gjelder for utleie.

Kontrakten
Bruk en kontrakt som du vet er godkjent og juridisk oppdatert. Last ned en kontrakt som gjelder leieforhold og lag tilpasninger som gjelder for denne type korttidsleie.

Opplysninger og råd om leiekontrakter kan du finne på Forbrukerrådets nettsider.

Kontrakten er bare en del av hva du trenger. I tillegg trenger du en inventarliste og en beskrivelse av hytta og alle de praktiske forhold og tekniske innretninger som er der. Dette omfatter bruksanvisning til vaskemaskinen, oppvaskmaskin, biodoen, kaffetrakteren m.m.. Det kan være praktisk å samle dette i et lite hefte med omslag som du printer ut som et velkomstskrift som ligger i hytta og som du ikke sender ut på forhånd.

Informasjonsmappe
Når folk sjekker inn på hytta kan det være vanskelig for dem å få med seg flere praktiske detaljer du forklarer etter en lang reise med slitne barn i baksetet etc.. Da er det godt tilrettelangt og fint å kunne bla i denne informasjons-mappen og finne svar på det de trenger. Og så sparer du deg for telefoner i tide og utide om dette.

Gjøres det viktige avtaler som ikke står i kontrakten kan dette tilføyes i kontrakten med håndskrift på begge eksemplarer eller skrives som et vedlegg i to eksemplarer som det henvises til. Det tryggeste er å basere seg på skriftlige avtaler i leieforhold og å bruke kontrakter utarbeid av Forbrukerrådet. Dette beskytter begge parters interesser på en betryggende måte.

Inventarliste
Er hytta møblert så er det en fordel å lage en liste over hvilke møbler som er der. Denne lista bør både leietaker og utleier signere. Listen kan dokumenteres med bilder av innboet - med særlig vekt på eventuelle skader eller slitasje. Ta flere bilder slik at det finnes dokumentasjon på inventarets tilstand. En slik liste kan være nyttig om uhell og skader skjer..

Dokumenter inventar og leilighet med bilder.
Det er også viktig å ta bilder av hyttas tilstand. Slik som kjøkkeninnredningen, tapeter, baderoms-innredning, komfyren etc. slik at konflikter unngåes.

Det er viktig å tilrettelegge for at leietaker får en problemfritt og hyggelig opphold på hytta.

Hytteferie betyr ofte en kjærkommen avveksling fra storby-mas. Gjestene du får vil kanskje anbefale denne hytta til andre etter oppholdet. Be derfor om tilbakemelding på hva du kan forbedre slik at du hele tiden får det beste ut av leieforholdet både for deg selv og dine leieboere.

Radonmåling et viktig helsetiltak i boliger
Radon finnes i grunnen enkelte steder, er usynlig og kan gi kreft. Kreft som følge av radon er et stort samfunnsproblem få er oppmerksom på.

Salgsmelding på bolig skal inneholde opplysninger om radonverdien i boligen, men få meklere bryr seg om det. Enkelte har ikke hørt om radon. Er du på boligjakt så be om å få opplyst radonmåling i boligen. Ved utleie av bolig plikter utleier å presentere radonmåling av nyere dato. Radonmåling av vann i hyttebrønn og stråling som påvirker inneklimaet i hytta er en også en fordel å ha dokumentasjon på.

Du kan bestille radonmatter i gulvet når du bygger nytt hus. Enkelte hus-produsenter som f.eks svenske Alvbyhus har dette som standard i husene de leverer i Norge. Tiltak som f.eks tetting av sprekker i eksisterende hus kan dempe radon i huset. Dette må overlates til spesialister på dette. Ofte er radonplagen verst i kjeller og blir mindre plagsom oppover etasjene. Store områder av Oslo har radon-plager. Det finnes radon-kart over ditt boligområde. Snakk med kommunen eller sjekk nettstedet under. Du får kjøpt rimelige måleapparat til å måle radon i din bolig på nett. Mer informasjon:
www.nrpa.no/radon

Lykke til med hytteutleie.

Link
www.nrpa.no/radon