Eget hjelpeprogram? Du blir nesten alltid lurt.

Vær kritisk og undersøk flere kilder når du velger ut hvem du vil støtte. Slik verden utvikler seg er det også greit å få opplegget klarert av både banken din og PST slik at man ikke gjør dumheter eller blir lurt/svindlet.

Det tiltaler oss å ha en direkte kontakt med mottakeren når vi leser om hvor mye uhjelp fra Norge som har gått i korrupte lommer og ikke er fulgt opp så det kommer dit vi ønsker.

Det er fint å kunne holde en direkte kontakt med dem som får bistand fra deg. På den måten får du tilbakemelding på om hjelpen kommer frem og kan følge den utviklingen som du bidrar til å hjelpe frem.

Om de er til å stole på, da: Jeg trodde mine penger gikk til utdannelse for datteren i huset hos en tibetansk flyktning-familie i India; Da jeg etter en stund forsto jeg var blitt lurt og pengene gikk til et forsøk på å innvandre til Norge fikk den hjelpen en bråstopp.

Husk at det er en dårlig ide å sende penger ved å legge sedler i konvolutt: Vi har erfaringer med at dette blir stjålet før det når den du vil gi det til: Dette har skjedd oss både i India og Gambia.

Kontakt din bank eller ditt postkontor for å få råd om hvordan du skal gå frem når du sender penger til den du vil hjelpe. Be den du hjelper om å opprette en bankkonto og vær sikker på ID - den eneste rette måten å sende penger på.

Bank og post vil anbefale deg å sikre deg riktig navn og adresse - sjekk ID og få den bekreftet - på den du skal gi penger til: Videre må det opprettes en bankkonto på din mottakers navn. Bankens navn. adresse og swift- eller bic-kode må du også ha. Ved å sende pengene på denne måten kan du kontrollere at det kommer fram samt at du har en klagemulighet gjennom din bank eller post hvis pengene ikke kommer til rett adresse.

Du har ingen garanti for at pengene du sender på denne måten blir benyttet slik de er ment f. eks. til barnas skolegang. Husk da at dette er fattige mennesker som gjør sine egne prioriteringer. Som du ikke har kontroll over.

Min far hadde i årevis et lite hjelpeprosjekt i Gambia hvor han ferierte. Han hadde stor glede av å hjelpe der han kunne. Her hadde han valgt å hjelpe et SOS-barneby-barn og en fattig taxisjåfør kalt Sambo i landsbyen nær hotellet, en liten puslete og forsiktig kar uten næringsvett - for øvrig den eneste taxisjåføren han torde sitte på med der.

Hver gang han besøkte Gambia hadde han med ekstra kofferter med klær til barnebyen og til sjåføren og hans familie. Sjåføren hadde to koner og et stort antall barn etter muslimsk tradisjon. Den fattige familien ble plutselig dobbelt så stor da Sambos bror døde: Etter Gambisk og lokal muslimsk skikk måtte Sambo ta til seg brorens enke og alle barna hans.

Det er ingen tvil om at min fars hjelp var avgjørende for at familien overlevde. Da taxien etter en del år ikke kunne brukes lengre fikk Sambo penger av min far til kjøp av en bedre bruktbil. Dette ble totalt en meget stor gave med årene. Min far var lykkelig over å kunne se resultater av hjelpearbeidet sitt hver gang han besøkte Gambia på ferie..

Flere år senere ble jeg ringt opp av ei ung, radikalisert, aggressiv afrikansk kvinne som ga seg ut for å representere familien til Sambo: En person som åpenbart ikke kjente til de faktiske forholdene og hvor mye min far hadde hjulpet familien. Jeg ble utskjelt på det groveste.
Jeg er glad min far ikke fikk oppleve denne grove utakknemligheten.

Mange velger derfor å gå gjennom organisasjoner som formidler hjelp f. eks. fjernadopsjon i slike saker. Eller gi hjelp øremerket til det område du velger eller de menneskene du vil hjelpe gjennom f. eks. Leger uten grenser, SOS barnebyen eller Frelsesarmeen.

Den beste hjelpen?

Den best utviklingshjelpen er trolig å kjøpe varer fra dem du vil gi din støtte til. Særlig i butikkene du daglig handler i. Det gir en form for positiv likeverdighet mellom deg og dem du vil hjelpe.

Mange familier i utviklingsland har spennende håndverkstradisjoner som er salgbare i vårt land. Det kan være treskjærerkunst, søm, batikk eller praktiske redskaper mm.

Varene du kjøper kan selges videre til butikker i Norge, de kan selges på vennetreff f. eks. ved å danne en hjelpeklubb på hjemstedet der varene spredes via et personlig nettverk eller nettsted. Eller du kan åpne en nettbutikk for å selge varene videre på Internett.

Hvis du velger å selge varene videre gjennom butikker bør du sikre deg noe vareprøver som du så presenterer for innkjøpsansvarlig i de butikker du mener varen passer inn i. Mange produkter laget for hånd er godt egnet for gavebutikker. Mange forbrukere er på jakt etter varer som ikke er på alle hyller som gaveartikkel for eksempel til “en som har alt”.

Selges mye varer blir det større sysselsetting der du får varene i fra: Flere i familien eller naboer til dem du vil hjelpe kan da bli med i produksjonen noe som øker hjelpens omfang.

Kjøp kun inn litt til å begynne med til du ser hvor stor avsetning du får på varene. Selges det mye kan du prøve flere butikker, men sørg da for at dette ikke er butikker som ligger i nærheten av hverandre - i samme småby. Ingen butikkeier liker at de samme varene blir solgt rett over gata - og kanskje til en lavere pris.

Forbruker informasjon hjelper

Vi kan gjøre mye for ærlige bønder og arbeidere i utviklingsland ved å tenke igjennom hvilke varer vi kjøper i norske butikker.

Utviklingslandene vil først og fremst ha bort (de europeiske) tollmurene våre slik at de kan selge varer til oss på like vilkår. Dette er den beste utviklingshjelpen vi kan gi. Vær alltid bevist hva du kjøper: På den måten er du med på å skape et bedre og sunnere verdenssamfunn.

Eiendom som gave.

Helping.no har kjøpt et hus til en flom-rammet familie i Bangladesh gjennom en hjelpeorganisasjon. Eiendomsretten er overført til den familien som trengte og fikk tildelt huset. Huset er konstruert slik at når flommen kommer neste gang kan veggene hengsles opp under taket slik at flommen går gjennom huset fremfor å ta hele huset med seg. Etter flommen kan familien gjøre rent og ta ned veggene og ta huset i bruk igjen. Finner du huset kan du lese på veggen at dette er en gave fra helping.no.