“Håndverker” Walter Marino Fredriksen, Skien krevde betalt for reklamasjon og truet med sin advokat og politianmeldelse:
Pipebeslaget var en sikkerhetsrisiko og det falt fra hverandre i uvær.

Nå har Forbrukertvist-utvalget gitt huseier medhold i at Walter Marino Fredriksens krav må trekkes tilbake og han må i tillegg ersatatte utgifter til riving av hans dårlige håndverk og bygging av nytt pipebeslag.

Det er nå gjort, men Fredriksen ønsker ikke å gjøre opp for seg og saken går nå til inkasso. Men han betaler ikke - han har registrert firmaet på sin sønn og går fri når lensmannen kommer på døra. Slik opererer en svindler: Han har hele tiden presentert seg med sønnens navn.

Etter at jobben er “ferdig” siger en av platene på pipa med ca. 10 cm og lager en glippe for fukt-inntrengning øverst på pipa. “Garantien” til “Maling og Håndverktjeneste” fra Skien er intet verd. Walter Marino Fredriksen har ikke en gang tatt seg bryet med å feste platene skikkelig. Dette er en sikkerhetsrisiko. Slurv og dårlig håndverk preger arbeidet hans.

Hele pipebeslaget må rives og erstattes med et arbeid utført av en pålitelig fagmann. Walter Marino Fredriksen hadde flere anledninger til å gjøre dette på en kvalitativt god måte, men det klarte han ikke - og resultatet er et ubrukelig og utrygt pipebeslag med åpenbare feil og mangler.

Den lange yrkeserfaringen Walter Marino Fredriksern skrøt av før han fikk jobben viser seg nå i praksis å være blank løgn.

Anbudstjeneste på nett
“Håndverker til å skifte takrenner og pipebeslag på enebolig ønskes”:
Det ble lagt ut søk med beskrivelse av arbeidet i mittanbud.no - som ga seg ut for å være Norges største anbudstjeneste på nett. Det kom inn 5 anbud. Med store prisforskjeller fra 50.000 til hele 90.000 kroner på en og samme jobb.

Etter telefonsamtaler og nærmere detaljer om arbeidet falt valget på firmaet “Maling og Håndverktjeneste” fra Skien som i praksis er far og sønn som begge gir seg ut for å hete Walter Oliver Fredriksen: Fordi jeg stolte på de tilbakemeldinger og omtaler som lå på mittanbud.no og ikke var kvalitetsikret. Senere i prosessen viser det seg at Faren heter Walter Marino Fredriksen og Sønnen Walter Oliver Fredriksen. Firmaet var et svindelprosjekt.

Ikke kvalitetskontroll
Mittanbud.no sjekker ikke annet enn organisasjonsnummeret i Brønnøysundregisteret når håndverkere melder seg inn i systemet deres. Det opplyser konsulent Ida Lindtveit ved mittanbud.no til helping.no. Det innebærer at hvem som helst uten fagbrev eller kompetanse i faget kan gi seg ut for å være fagperson og legge inn bud på jobber over hele landet. Denne totalt fraværende kvaliteteskontrollen er få brukere klar over.

Når Fredriksen ikke ville skrive kontrakt på jobben, men mente det var god nok garanti for meg det tilbudet han skrev på nett-tjenesten burde jeg stoppet dette og valgt en annen håndverker.

Uerstattelige tegl ble røsket av taket og kastet i bakken
Underveis i arbeidet ble glaserte, kostbare og uerstattelige gamle hollandske teglstein behandlet ganske røft - røsket av taket, kastet og knust i bakken. Teglstein ble til slutt lappet sammen med silikon på topptegl som ikke kan skaffes.

Og det ble levert takrenner uten alt utstyr som skal på plass for slike takrenner. En puteboks ble brukt som arbeidsbenk og ramponert.

Ulyd i pipa - sikkerhetsrisiko
Da ulyden kom i pipa ved neste vindblåst, innså jeg at dette ikke var levert slik det skal være - og nøytrale utenforstående med kunnskap om håndverk ble spurt om å kommentere jobben.

Ganske snart oppsto frykt for at den tynne, ujevnt bøyde toppen som skranglet og ristet i vinden kunne løsne og skade personer, dyr eller biler på bakken. Hvorledes var den festet og hvor mye vind skulle til før den løsnet? For dette var ikke en vanlig buet topp, men en flat sideplate som var jukset i bend på plass.

Nektet reklamasjon
Håndverkeren mente først at pipebeslaget var uproblematisk og helt i orden tross tydelig synlig sprekk i beslaget og vindskjelvende topp. Takrenner var heller ikke ferdig montert. Han hadde fått pengene sine hele kr. 65.000,- for jobben og ønsket ikke å høre mer om dette.

Det var først når jeg ga til kjenne at jeg ikke så annen utvei enn å gå til media med dette at medgjørligheten kom over Walter Marino Fredriksen senior og det ble så enighet om at takrenne skulle gjøres helt ferdig og pipebeslaget skulle forbedres ved å feste nye plater på utsiden av de to langsidene. Og en ny topp - som skulle bli mindre enn den første uten å få tilbakebetalt for mindre topp.

Utpressing, politianmeldelse og advokattrussel
Men dette var ikke nok for denne håndverkeren: Walter Marino Fredriksen krevde kr. 4.000,- ekstrabetalt for reklamasjonsjobben på pipa. Som nå detter fra hverandre se bilde over.

Da jeg varslet at dette ble en sak for Forbrukerrådet, truet håndverkeren meg med politianmeldelse for utpressing: I sin sms til meg skriver Walter Marino Fredriksen: “Du blir politianmeldt for utpressing du vil høre fra min advokat. denne meldingen er fra walter fredriksen”.

Jeg tror det vil være oppklarende om vi får opplyst hvem av de to håndverkerne? som står bak firmaet MALING OG HÅNDVERKTJENESTE Org. nummer 998 479 452 og som utførte arbeidet hos meg og som etter denne saken er nedlagt og avviklet. Både far og sønn presenterte seg med samme navn - Walter O. Fredriksen. Dette firmaet står i sønnens navn, men det er faren altså Walter Marino Fredriksen som gjør jobben.

Underveis i jobben skades ting på taket som var i orden for å få høyere pris og mer oppdrag. Jeg fikk en stor blikkenslagerjogg etterpå på grunn av plutselige lekkasjer i taket.

Det er senior Walter Marino Fredriksen som foretar kundekontakten og jeg har så langt antatt at det er han som står bak firmaet. I samtaler med dem virket det imidlertid som om de ikke ønsker at det skal bli kjent at de begge jobber og det kan derfor tenkes at en av dem eller begge er NAV-brukere. Sønnen virker ikke i stand til å gjøre slik jobb.

Ingen dokumentasjon på yrkesopplæring
Jeg ba om at den av disse to som er yrkesaktiv fremlegger dokumentasjon på handverksmessig opplæring i faget ? takrenner og pipebeslag. Hvis det viser seg at ingen av disse har opplæring i faget er dette meget alvorlig. Da er dette svindel. Og mittanbud.no er medansvarlig.

Nå gjenstår det å se hvor høyt konfliktnivå denne håndverkeren ønsker. Og om han har “rent mel i posen” når det gjelder fagutdannmelse, arbeidsførhet, rulleblad og skatteforhold.

Det er litt underlig at denne håndverkeren må reise så langt fra hjemstedet sitt for å få jobber. I ettertid ser jeg at han er for beryktet til å få jobb i sitt nærmiljø.

En ekte blikkenslager har nå gitt pris på nytt beslag. Det vil koste omkring 20 til 25.000 spenn å få revet og gjenoppbygd pipebeslaget av en fagmann. Blikkenslageren betegner Fredriksens jobb som “søppel” og det er i tillegg risiko for lekkasjer inn i huset slik pipebeslaget er nå. Nå har altså både Forbrukerrådet FTU Forbrukertvistutvalget gitt meg medhold i at håndverker Walter Marino Fredriksens krav må trekkes tilbake og han må ersatatte utgifter til riving av hans dårlige håndverk og bygging av nytt pipebeslag.

Da pipebeslaget skulle skiftes var også pipa under ødelagt etter vibrasjonene som det dårlige pipebeslaget hadde forårsaket slik at halve pipa over taket måtte mures opp på nytt. Utgiftene til nytt pipabeslag mm ble mangedobbelt av det som jeg i utgangspinktet krevde i etrstatning av svindleren.

Det er bra at huseiere blir oppmerksomme på hva man kan risikere ved å velge håndverkere på nett som man ikke kjenner. Håndverkere som du finner gjennom mittanbud.no er ikke kvalitetstestet. Du risikerer å ikke få en håndverker, men en kriminell svindler slik som i dette tilfellet.

Underlig nok har det oppstått flere lekkasjeskader og skader på uerstattelige tegl mm etter at denne konflikten oppsto og huset har stått tomt pga oppussing.

Nye eiere vil overvåke nøye og anmrelde saken som helhet til politiet hvis denne kriminelle jukse-håndverkeren prøver seg på flere innspill nær dette huset igjen.

Walter Marino Fredriksen har brakt dette oppslaget på helping inn for PFU pressens faglige utvalg for å få slettet artikkelen. PFU har imidlertid avvist klagen fra Fredriksen og gitt helping.no medhold i at oppslaget er innenfor de presse-etiske reglene.