Gjennom dette selvhjelpsprogrammet lærer man å mestre nervøsitet i forbindelse med flyging ved å lære teknikker for avslapning, samt å få en dypere forståelse for hvordan et fly er oppbygd og hva som skjer under en flytur.

Den første delen, teknikkene for avslapning, kan minne litt om meditasjon. Man lærer seg først en lettere avslapning øvelse der man konsentrere seg om spenning-avspenning-teknikker i hele kroppen. På denne måten blir man bevisst på når man slapper av og når man er an-spendt. Senere lærer man dypere avspenningsteknikker.

I den andre delen får man i doser litt og litt informasjon om hvordan et fly er oppbygd, hva et fly tåler, hvordan flyet fungerer i luften, hva som skjer under letting og landing, hva værforhold har å si, en forståelse av turbulens. Kort sagt, det meste man kunne lure på!

Øvelse i teknikkene og innsikt i hvordan ting foregår har en svært positiv effekt på dem som er nervøse for starten og slutten på sin ferietur. De balanserer hverandre godt og man føler seg tryggere under flyvningen enn man gjorde før man hørte på “På vei til fly-glede”-CD’ene slik jeg opplevde det.

Forbrukertest:
“På vei til fly-glede”:
Er det virkelig mulig å bli kvitt flyskrekk ved hjelp av et film-kurs? Ja, mener firmaet Filmpraksis AS som har på markedet et norsk-talende kurs som kan hjelpe deg å bli kvitt flyskrekk.

Kurset heter “På vei til fly-glede” og inneholder i utgangspunktet både en DVD med to timer undervisning og en CD med avvenningsprogram - nå en nedlasting. Psykolog Solveig Grenness og pensjonert flykaptein Psykolog Solveig Grenness underviser. DVD-kurset er et resultat av erfaring i praktisk undervisning over flere år i Oslo. Kurset selges av www.filmpraksis.no

Konklusjon
Jeg gir kurset min anbefaling for alle som har flyskrekk eller i større eller mindre grad er nervøs før en flytur. Alle som ønsker å lære mer om hvordan et fly fungerer vil også ha nytte av kurset.

Sjekk turbulens der du flyr:
www.turbulenceforecast.com