Elektrikerens råd: Sparepæren er ikke alltid best.

Mange skifter til spare-pærer for å spare strøm.
På belysning utendørs er sparepæren god å ha,
men inne er det verre. For sparepæren er egentlig et lite lysrør og den oppfører seg også slik. Det betyr at den gir fra seg lys i form av små blink du knapt merker og ikke jevnt lys som en vanlig lyspære. Disse små blinkene oppfatter du ikke. Likevel oppfatter hodet ditt disse blinkene og gjør deg lettere sliten hvis du bruker sparepærer som leselys. Lyset blir omtrent som ved bruk av vanlige lysrør.

Som leselys er en vanlig lyspære derfor å fore-trekke. I tillegg gir den fra seg varme slik at den er en varmekilde i tillegg til en lyskilde. Er lyspæren på 60 watt gir den fra seg 60 watt varme i tillegg til lyset du får fra pæren. Dermed trenger du mindre oppvarming med vanlige lyspærer enn med sparepærer i huset.

Det er ingen miljøgevinst i å installere en varmepumpe. Du sparer ikke strøm.

Slik prisene nå utvikler seg på strøm hadde det vært mer økonomisk å gå over til oljefyring. Oljefyring som kan gå på andre generasjons biodiesel som kommer på markedet i nær fremtid? Dette må jo være riktig siden regjeringen hevder det? Som kjent er diesel og fyringsolje to navn på samme produkt. Derfor er bio-oljefyring et mer miljøvennlig alternativ.

Med oljefyring kan du fylle tanken når prisene er lavest. Med varmepumpe
er du prisgitt kyniske strømleverandører som tapper ned vannmagasinene på høsten for å tjene mer på strømmen til deg når du trenger den mest på vinteren.

Strøm er blitt en mangelvare i perioder og prises deretter. Varmepumpa virker dårligere jo kaldere temperaturen er ute. Det betyr mer strømforbruk og mindre effekt ved kaldere ute-temperaturer.

Sjekk avløpsrørene

Nyere hus har avløpsrør i plast. Dette krever tilsyn av deg som bruker. Mens eldre løranlegg holder seg tette skrur plastrørene seg opp gradvis ved bruk.

Du må derfor ettertrekke disse for å unngå lekkasje. Sjekk derfor avløpsrørene jevnlig under vaskene på kjøkken og bad. Lær deg hvordan de skal ettertrekkes. Det kan spare deg for dyre lekkasjer.

Lysbrytere en sikkerhetsfaktor?

Det finnes på markedet lysbrytere som avgir et svakt lys når lyset er slått av. Dette kan være en sikkerhetsfaktor i forbindelse med brann og andre situasjoner der du raskt trenger å finne lysbryteren. Denne løsningen er ubetydelig dyrere enn de tradisjonelle lysbryterne. De fleste skip har denne type lysbrytere av sikkerhetsgrunner.

Rørleggerfag: Nytt dobbelt rørsystem

Nyinstallasjoner av rør-leggerarbeid i hus er blitt betydelig dyrere etter at det kom nytt regelverk som krever doble vannrør i hus. Man kan spørre seg om ikke dette systemet vil få en kortere levetid enn planlagt: Slår snekkeren en spiker i veggen der rørene er, bli det like gjerne lekkasje gjennom to rør som ett rør, hevdes det. Ved lekkasje i dobbeltrør vil huseier betale et betydelig dyrere vann-installasjon enn tidligere
uten å føle at sikkerheten med dette er blitt bedre; Fordi det nye systemet krever også en rekke flere rør i veggen og da øker også sannsynligheten for en eller flere spiker i røret.

Systemet med doble rør kreves straks det er snakk om nyanlegg i hus ved påbygging og nybygg samt større ombygginger. Fagfolk vi har snakket med spår dette systemet kort levetid: Mye penger og masse unødvendig montasje av vann-sikringsskap m.m.: Det skal bli lettere å finne lekkasjen, sier de som tror på dette systemet - mens tvilerne spår flere vann-skader fordi veggene er fulle av unødig mange rør. Rørleggeren øker sin omsetningen dramatisk på de nye reglene.

Miljøvennlig isolasjon

Vær førevar og velg miljøvennlig isolasjon som gir deg et godt inneklima. Skal du kjøpe brukt bolig eller bygge nytt bør du forsikre deg om at der ikke er Glava isolasjon i veggene. Glava Isolasjon - også kalt glassvatt - er og har vært en versting med hensyn på inneklima siden dette produktet kom på markedet på 1950-tallet. Se heller etter hus med Rockwool eller annen alternativ isolasjon.

Vi i helping.no har fått rapporter fra familier som har måttet rive alle vegger i huset og erstatte Glava med Rockwool etter at barna har utviklet astma. En meget kostbar reparasjon. Straks Glavaen er borte blir barna bedre, får vi opplyst.

Installer også ventiler i alle rom og bruk aller helst panel, gips eller avgassfrie sponplater. Unngå også plast som fuktsperre i størst mulig grad på nybygg. Bruk i stedet Pades som nå dampsperre. Et godt naturprodukt som “puster” og holder tett for fukt samtidig.

Vi i helping.no har bygd to hus med Pades/Rockwool. Etter 8 års bruk er vi meget godt fornøyd med denne kombinasjonen. Det eneste stedet vi har benyttet plast som fuktsperre er på gulv og vegger i baderom.

Pades er ikke på markedet lengre i Norge etter de vi får opplyst. Istedet finnes ulike typer dampsperre som har mye av de samme egenskapene og flere typer damprens føres av byggevareforhandlere med miljøprofil. Forhandlere av cellolose isolasjon fører damprens og rådgiving om miljøisolasjon kan bl.a. fåres bl.a. på nettstedet: https://www.cbinorge.no/om-cbi-norge.

fare

Når du velger hus, hytte eller byggetomt så styr unna høyspentledninger og transformatorer. Ligger en høyspentledning over eller under tomta du vurderer å kjøpe så glem den. Er der høyspentledninger i nærområdet så vær på vakt.

Husk at også vann leder strøm: Vannårer under huset kan være i kontakt med en transformator. Dette kan du også få hjelp til å sjekke.

Det er mulig å måle den elektromagnetiske strålingen fra slike anlegg: Du har ikke råd til å la det være. Det gjelder din og din families helse. Det hevdes at elektromagnetisk stråling fra høyspent kan gi risiko for kreft og hjerte-karsykdommer.

Alle høyspentmaster og transformatorer er skiltet med høyspenning. Så sjekk ditt nærområde.

Mange reagerer på at offentlige myndigheter fremdeles tillater boligbebyggelse under og tett opp til høyspentledninger, mens det naturlige hadde vært å sette en grense på for eksempel 200 meter fra slike anlegg.

Vi har sett flere reportasjer gjennom årene fra eldre boligfelt ved høyspenttraseer der det er registrert overhyppighet av kreftdødsfall: Hvorfor ikke ta høyde for at dette gir økt helserisiko?

Sjekk listen under hvor du kan få hjelp til å måle den elektromagnetiske strålingen på ditt hjemsted.

Miljøhus

Miljøhus/sunne hus gir bedre helse og høyere verdi på eiendommen din. Gode bygge-råd er gode helseråd.

Straks du oppdager at huset ditt kan gjøre deg og din familie syk, så vil det du her får lese bli av største betydning for deg.

Du kan gjøre mye for å forhindre at boligen du bygger blir en helserisiko for deg og din familie ved å øke din kunnskap om dette emnet.

Du kan med kunnskap om emnet miljø-hus/sunne hus bidra til at din bolig eller arbeidsplass får bedre inneklimakvaliteter. Mange sunne hus-alternativer behøver ikke å koste mer.

På denne websiden får du betydningsfulle tips om hvor du kan søke kunnskap om sunne hus, råd til forbedring av huset og hjelp til å finne kilder til helsefarer i din bolig eller på din arbeidsplass.

Dette oppslaget er ikke ment som en fullstendig utredning omkring temaet sunne hus og miljøhus, men heller som en samling henvisninger til personer, bøker og weblinker som gir deg bedre innsikt i temaet.

Fra boktitler, linker til andre websteder og personer vil du her kunne danne deg et godt bilde av denne problematikken og således få kunnskap slik at du kan forbedre kvaliteten i din bolig eller i den boligen du ønsker å bygge eller på din arbeidsplass.

Når du bygger bolig, næringseiendom eller hytte bør du vite mest mulig om de materialene du bruker i bygget. Dette fordi flere byggevarer i salg i dag kan gi dårlig inneklima og helseplager. Føre-var-prinsippet er derfor viktig for å oppnå et godt resultat. Det er også viktig hvor du plasserer bygget på tomten.

Bruk oljebasert maling og lakk inni huset og ikke vannbaserte produkter. Oljebaserte produkter gir bedre inneklima.

Boligen er for mange av oss den største investering vi gjør i livet. Det er derfor viktig at vi bygger et hus med materialer vi siden slipper å angre på at vi benyttet.

Innerdører i hus:
Dører og brannsikkerhet Dørene inni huset har forskjellig brannsikkerhet. Best er heltre dører. Er en massiv tredør lukket kan den forsinke og/eller stoppe brannen fra å bre seg inn i neste rom. De brannfarligste dørene er dem som kun består av en ramme med plater på begge sider og en pappisolasjon inni. Disse dørene slår brannen seg raskt igjennom.

Velg dusjkabinett

Frittstående dusjkabinettet kan være en god sikkerhet mot fuktskader i baderomsveggene. Ikke alle løsninger med dusjvegger i en krok av badet er like tette. San-synligheten for fukt-skader uten dusjkabinett er også avhengig av godt eller dårlig håndverk ved bygging.

Farlige grantrær

Store grantrær kan være en sikkerhetsrisiko: Gran har for vane å råtne innenfra nederst ved rota. Dette betyr at treet kan se helt frisk ut utenpå mens det stadig får dårligere stamme. I et vindkast kan treet falle ned og gjøre store skader. Vær derfor på vakt når grantrær er store og gamle.

Ressursbruk Økonomi. Bolig og helse.

Når du bygger bolig, næringseiendom eller hytte bør du vite mest mulig om de materialene du bruker i bygget. Dette fordi flere byggevarer i salg i dag kan gi dårlig inneklima og helseplager. Førevar-prinsippet er derfor viktig for å oppnå et godt resultat. Det er også viktig hvor du plasserer bygget på tomten. Boligen er for mange av oss den største investering vi gjør i livet. Det er derfor viktig at vi bygger et hus med materialer vi siden slipper å angre på at vi benyttet.

Råd om ressursbruk:
Sjekk nøye de byggematerialer du velger til huset. Ofte vet ikke håndverkerne så mye om dette temaet så du må selv ta styringen ved å sette deg inn i byggematerialenes effekt på helse og inneklima. Bruk oljebasert maling inne og ut. Vannbaserte malingprodukter gir dårlig inneklima.

Elektromagnetisk stråling. Mobilstråling

Du kan sjekke mobilstrålingen fra Telenor og NetCom. Søk på mobilmaster der du bor. Vær klar over at stråling fra slike master kan virke inn på helse og trivsel der du velger å bo.
Råd: Ikke kjøp bolig nær slike master.

Radonmåling et viktig helsetiltak i boliger
Radon finnes i grunnen enkelte steder, er usynlig og kan gi kreft. Kreft som følge av radon er et stort samfunnsproblem få er oppmerksom på.

Salgsmelding på bolig skal inneholde opplysninger om radonverdien i boligen, men få meklere bryr seg om det. Enkelte har ikke hørt om radon. Er du på boligjakt så be om å få opplyst radonmåling i boligen. Ved utleie av bolig plikter utleier å presentere radonmåling av nyere dato. Radonmåling av vann i hyttebrønn og stråling som påvirker inneklimaet i hytta er en også en fordel å ha dokumentasjon på.

Du kan bestille radonmatter i gulvet når du bygger nytt hus. Enkelte hus-produsenter som f.eks svenske Alvbyhus har dette som standard i husene de leverer i Norge. Tiltak som f.eks tetting av sprekker i eksisterende hus kan dempe radon i huset. Dette må overlates til spesialister på dette. Ofte er radonplagen verst i kjeller og blir mindre plagsom oppover etasjene. Store områder av Oslo har radon-plager. Det finnes radon-kart over ditt boligområde. Snakk med kommunen eller sjekk nettstedet under. Du får kjøpt rimelige måleapparat til å måle radon i din bolig på nett. Mer informasjon:
www.nrpa.no/radon

Linker:
- Maling
https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/interior/sens/index.aspx
https://www.naaf.no/tjenester/nyhetsbrev/
- Isolasjon
https://www.cbinorge.no/om-cbi-norge