Det er ingen miljøgevinst i å installere en varmepumpe. Du sparer ikke strøm. Fyr med bio-olje.

Slik prisene varierer på strøm hadde det vært mer økonomisk å gå over til oljefyring. Oljefyring som kan gå på andre generasjons biodiesel som er på markedet nå. Derfor er bio-oljefyring et miljøvennlig alternativ.

Med oljefyring kan du fylle tanken når prisene er lavest. Med varmepumpe er du i fremtiden prisgitt kyniske strømleverandører som tapper ned vannmagasinene på høsten for å tjene mer på strømmen til deg når du trenger den mest på vinteren.

Strøm er blitt en mangelvare i perioder og prises deretter. Varmepumpa virker dårligere jo kaldere temperaturen er ute. Det betyr mer strømforbruk og mindre effekt ved kaldere ute-temperaturer.

Sjekk avløpsrørene

Nyere hus har avløpsrør i plast. Dette krever tilsyn av deg som bruker. Mens eldre røranlegg holder seg tette skrur plastrørene seg opp gradvis ved bruk - bl.a. som følge av temperatur-variation.

Du må derfor etter-trekke disse for å unngå lekkasje. Sjekk derfor avløpsrørene jevnlig under vaskene på kjøkken og bad. Lær deg hvordan de skal ettertrekkes. Det kan spare deg for dyre lekkasjer.

Sjekk også gulvsluk på badet og i dusjen med hensyn på at de kan tette seg med oppsamlinger av fett, hår og andre ting som havner i sluken. Det finnes rensemiddel i flytende form som løser opp skitt som tetter og som kjøpes hos rørleggeren eller i dagligvarebutikken. Hvor ofte du bør gjøre dette avhenger av bruk, men minst 1 gang pr. år pr sluk. Det samme gjelder også avløpsrør til vasken f. eks. på kjøkkenet.

Lysbrytere en sikkerhetsfaktor?

Det finnes på markedet lysbrytere som avgir et svakt lys når lyset er slått av. Dette kan være en livsviktig sikkerhetsfaktor i forbindelse med brann og andre situasjoner der du raskt trenger å finne lysbryteren. Denne løsningen er ubetydelig dyrere enn de tradisjonelle lysbryterne. De fleste skip har denne type lysbrytere av sikkerhetsgrunner.

Flere varmekilder i huset.
Sørg for å ha flere varmekilder i huset: Fyrer du med strøm kan du montere en kraftig peisovn i Stua og kanskje ovn et eller flere andre steder. Går strømmen på vinteren er du da godt hjulpet. Eller ta vare på oljefyren som er i huset. En liten service fra leverandøren av bio-fyringsolje, så har du et meget godt alternativ når strømmen går. Har du leilighet med fjernvarme er en elektrisk ovn verdifull når fjernvarmen svikter.

Nå fremover er det smart å installere et batteri i tilknytning til boligen. Dette batteriet lader opp strøm fra nettet når det er billigst på døgnet og gir deg billigere strøm når du trenger det best på dagen. Det kan være smart å installere dette i bod eller garasjen av brannhensyn. Tesla introdusere dette for et par år siden og dette regnes som fremtiden - også fordi det sammen med solcelle kan gi strøm i utviklingsland. Nå er dette på markedet - så sjekk prisene fremover.

Sammenlignet med solceller på taket er batteri i huset en mye billigere løsning også fordi solcellene på taket kobler seg ut når strømmen går om du har feil avtale med energiselskapet. Igjen: Følg med på batteri priser fremover!

Rørleggerfag: Dobbelt rørsystem

Installasjoner av rørleggerarbeid i hus er blitt betydelig dyrere etter at det kom nytt regelverk som krever doble vannrør i hus. Man kan spørre seg om ikke dette systemet vil få en kortere levetid enn planlagt: Slår snekkeren en spiker i veggen der rørene er, bli det like gjerne lekkasje gjennom to rør som ett rør, hevdes det. Ved lekkasje i dobbeltrør vil huseier betale et betydelig dyrere vann-installasjon enn tidligere uten å føle at sikkerheten med dette er blitt bedre; Fordi det nye systemet krever også en rekke flere rør i veggen og da øker også sannsynligheten for en eller flere spiker i røret.

Systemet med doble rør kreves straks det er snakk om nyanlegg i hus ved påbygging og nybygg samt større ombygginger. Fagfolk vi har snakket med spår dette systemet kort levetid: Mye penger og masse unødvendig montasje av vann-sikringsskap m.m.: Det skal bli lettere å finne lekkasjen, sier de som tror på dette systemet - mens tvilerne spår flere vann-skader fordi veggene er fulle av unødig mange rør. Rørleggeren øker sin omsetningen dramatisk på de nye reglene.

Miljøvennlig isolasjon

Vær føre var og velg miljøvennlig isolasjon som gir deg et godt inneklima. Skal du kjøpe brukt bolig eller bygge nytt bør du forsikre deg om at der ikke er Glava isolasjon i veggene. Glava Isolasjon - også kalt glassvatt - er og har vært en versting med hensyn på inneklima siden dette produktet kom på markedet på 1950-tallet. Se heller etter hus med Rockwool eller annen alternativ mineral-isolasjon.

Vi i helping.no har fått rapporter fra familiene som har måttet rive alle vegger i huset og erstatte Glava med Rockwool etter at barna har utviklet astma. En meget kostbar reparasjon. Straks Glavaen er borte og alt glasstøv renset ut med støvsuger, blir barna bedre, får vi opplyst.

Installer også ventiler i alle rom og bruk aller helst panel, gips eller avgassfrie sponplater. Unngå også plast som fuktsperre i størst mulig grad på nybygg. Bruk i stedet materiale som puster - som kalles dampsperre. Et godt naturprodukt som "puster" og holder tett for fukt samtidig.

Vi i helping.no har bygd to hus med Pades/Rockwool. Etter 17 års bruk er vi meget godt fornøyd med denne kombinasjonen. Det eneste stedet vi har benyttet plast som fuktsperre er på gulv og vegger i baderom.

Pades er ikke på markedet lengre i Norge etter de vi får opplyst. I stedet finnes ulike typer dampsperre som har mye av de samme egenskapene og flere typer damp-rens føres av byggevareforhandlere med miljøprofil. Forhandlere av cellulose isolasjon fører damp-rens og rådgiving om miljø isolasjon kan bl.a. kjøpes bl.a. på nettstedet: https://www.cbinorge.no/om-cbi-norge.

Høyspentfare

Når du velger hus, hytte eller byggetomt så styr unna høyspentledninger og transformatorer. Ligger en høyspentledning over eller under tomta du vurderer å kjøpe så glem den. Er der høyspentledninger i nærområdet så vær på vakt.

Husk at også vann leder strøm: Vannårer under huset kan være i kontakt med en transformator. Dette kan du også få hjelp til å sjekke.

Det er mulig å måle den elektromagnetiske strålingen fra slike anlegg: Du har ikke råd til å la det være. Det gjelder din og din families helse. Det hevdes at elektromagnetisk stråling fra høyspent kan gi risiko for kreft og hjerte-karsykdommer.

Alle høyspentmaster og transformatorer er skiltet med høyspenning. Så sjekk ditt nærområde.

Mange reagerer på at offentlige myndigheter fremdeles tillater boligbebyggelse under og tett opp til høyspentledninger, mens det naturlige hadde vært å sette en grense på for eksempel 200 meter fra slike anlegg.

Vi har sett flere reportasjer gjennom årene fra eldre boligfelt ved høyspenttraseer der det er registrert overhyppighet av kreftdødsfall: Hvorfor ikke ta høyde for at dette gir økt helserisiko?.

Miljøhus

Miljøhus/sunne hus gir bedre helse og høyere verdi på eiendommen din. Gode bygge-råd er gode helseråd.

Straks du oppdager at huset ditt kan gjøre deg og din familie syk, så vil det du her får lese bli av største betydning for deg.

Du kan gjøre mye for å forhindre at boligen du bygger blir en helserisiko for deg og din familie ved å øke din kunnskap om dette emnet.

Du kan med kunnskap om emnet miljøhus/sunne hus bidra til at din bolig eller arbeidsplass får bedre inneklima kvaliteter. Mange sunne hus-alternativer behøver ikke å koste mer.

Dette oppslaget er ikke ment som en fullstendig utredning omkring temaet sunne hus og miljøhus, men heller som en samling henvisninger til bedre innsikt i temaet.

Når du bygger bolig, næringseiendom eller hytte bør du vite mest mulig om de materialene du bruker i bygget. Dette fordi flere byggevarer i salg i dag kan gi dårlig inneklima og helseplager. Føre-var-prinsippet er derfor viktig for å oppnå et godt resultat. Det er også viktig hvor du plasserer bygget på tomten.

Bruk helst oljebasert maling og lakk inne i huset og fremfor vannbaserte produkter. Oljebaserte produkter gir bedre inneklima selv om det lukter sterkere før det tørker.

Boligen er for mange av oss den største investering vi gjør i livet. Det er derfor viktig at vi bygger et hus med materialer vi siden slipper å angre på at vi benyttet.

Innerdører i hus
Dører og brannsikkerhet Dørene inne i huset har forskjellig brannsikkerhet. Best er heltre dører. Er en massiv tredør lukket kan den forsinke og/eller stoppe brannen fra å bre seg inn i neste rom. De brannfarligste dørene er dem som kun består av en ramme med plater på begge sider og en papp-isolasjon inni. Disse dørene slår brannen seg raskt gjennom.

Velg dusjkabinett

Frittstående dusjkabinettet kan være en god sikkerhet mot fuktskader i baderomsgulv og veggene. Ikke alle løsninger med dusjvegger i en krok av badet er like tette. Sannsynligheten for fukt-skader uten dusjkabinett er også avhengig av godt eller dårlig håndverk ved bygging.

Farlige grantrær

Store grantrær kan være en sikkerhetsrisiko: Gran har for vane å råtne innenfra nederst ved rota. Dette betyr at treet kan se helt frisk ut utenpå mens det stadig får dårligere stamme. I et vindkast kan treet falle ned og gjøre store skader. Vær derfor på vakt når grantrær er store og gamle.

Myggplage på eiendommen?

Tips om hva du kan gjøre på eiendommen for å redusere myggplagen:

  1. Reduser antall løvtrær og busker på eiendommen.
  2. Lag flere fuglekasser til småfugl og heng dem opp rundt om på eiendommen din. Fugler spiser store mengder insekter som fluer, mygg mm.. I tillegg gir fuglene trivsel og glede.
  3. Drener eller hell ut stillestående vann i små pytter, bøtter eller tjern. Det er her myggen formerer seg. Sumpliknende områder og stillestående tjern nær deg øker myggplagen.

Ressursbruk Økonomi. Bolig og helse.

Når du bygger bolig, næringseiendom eller hytte bør du vite mest mulig om de materialene du bruker i bygget. Dette fordi flere byggevarer i salg i dag kan gi dårlig inneklima og helseplager. Førevar-prinsippet er derfor viktig for å oppnå et godt resultat. Det er også viktig hvor du plasserer bygget på tomten. Boligen er for mange av oss den største investering vi gjør i livet. Det er derfor viktig at vi bygger et hus med materialer vi siden slipper å angre på at vi benyttet.

Råd om ressursbruk:
Sjekk nøye de byggematerialer du velger til huset. Ofte vet ikke håndverkerne så mye om dette temaet så du må selv ta styringen ved å sette deg inn i byggematerialenes effekt på helse og inneklima. Bruk oljebasert maling inne og ut. Vannbaserte malingprodukter gir dårlig inneklima.

Elektromagnetisk stråling. Mobilstråling

Du kan sjekke mobilstrålingen fra Telenor og NetCom. Søk på mobilmaster der du bor. Vær klar over at stråling fra slike master kan virke inn på helse og trivsel der du velger å bo.
Råd: Ikke kjøp bolig nær slike master.

Radonmåling et viktig helsetiltak i boliger
Radon finnes i grunnen enkelte steder, er usynlig og kan gi kreft. Kreft som følge av radon er et stort samfunnsproblem få er oppmerksom på.

Salgsmelding på bolig skal inneholde opplysninger om radonverdien i boligen, men få meklere bryr seg om det. Enkelte har ikke hørt om radon. Er du på boligjakt så be om å få opplyst radonmåling i boligen. Ved utleie av bolig plikter utleier å presentere radonmåling av nyere dato. Radonmåling av vann i hyttebrønn og stråling som påvirker inneklimaet i hytta er en også en fordel å ha dokumentasjon på.

Du kan bestille radonmatter i gulvet når du bygger nytt hus. Enkelte hus-produsenter som f. eks svenske Alvbyhus har dette som standard i husene de leverer i Norge. Tiltak som f. eks tetting av sprekker i eksisterende hus kan dempe radon i huset. Dette må overlates til spesialister på dette. Ofte er radonplagen verst i kjeller og blir mindre plagsom oppover etasjene. Store områder av Oslo har radon-plager. Det finnes radon-kart over ditt boligområde. Snakk med kommunen eller sjekk nettstedet under. Du får kjøpt rimelige måleapparat til å måle radon i din bolig på nett. Mer informasjon:
www.nrpa.no/radon

Linker:
- Maling
https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/interior/sens/index.aspx
https://www.naaf.no/tjenester/nyhetsbrev/
- Isolasjon
https://www.cbinorge.no/om-cbi-norge