Da har du blitt nesten like mye lurt som alle oss andre. For biodiesel eller biofyring koster mer enn dobbelt så mye som tidligere fossil oljefyring og den brenner litt fortere enn den tidligere kvaliteten - ca. 3 %. Hva er belønningen for å skifte til denne grønne oppvarmingen?

Høyere avgifter og over 22,- kroner literen (den gamle fossile olja som nå er ulovlig å selge kostet ca. kr. 9,-), omkostningen med montering av ny bio-brenner er ca. kr. 1700,-.

Men regjeringen gjør ikke noe med avgiften på bio fyringsolje for å fremme et miljøvennlig alternativ. Hvorfor? Avgiften burde fjernes for å lette trykket på strøm nå.

Var det vanlige folks tur nå? Valgløgn som vanlig.

Regjeringen tar nå økonomisk kvelertak på den norske befolkningen med høye strømpriser, økt avgift på bio fyringsolje - under en kraftig inflasjon på over 5 % mm.

Pr. januar 2022 er det lønnsomt å fyre med bio-olje selv om denne koster betydelig mer enn fossilt. Så strøm er dyrest også når vi medregner kompensasjonsordningene som medregnes nå. Så har du oljefyr i huset - vurder å ta den i bruk igjen.

Hvordan tar du oljefyren i bruk igjen? Det kreves en liten ombygging. Det er brenneren som må bygges om eller skiftes. Jeg tror det er smart å skifte den. Vanligvis trenger du ikke rense oljetanken, men den må være tom før du bestiller ny bio fyringsolje. I praksis tømmer du olje-tanken ved å kjøre fyringsanlegget til det stopper av seg selv ved tom tank. Ny bio fyringsolje må fylles på tanken før du bestiller ombygging så reparatøren kan starte opp anlegget og kontrollere at alt fungerer som det skal. Vanligvis går dette greit, men om det ikke gjør det er det snakk om å rense filter o.l. altså ikke kostbare ting. Mange slike oljefyringsanlegg er i utgangspunktet en kostbar installasjon med vannbåren varme i radiatorer med lang levetid.

Fyringsolja som ble brukt tidligere er identisk med bl.a. diesel til bil og tyngre kjøretøy, men heter fyringsolje straks det ble levert til fyring. Den biologiske fyringsolja er på samme måten drivstoff til din dieselmotor i kjelleren som driver fyringsanlegget. Dette gir en meget behagelig varme i huset.

Noen har revet ut oljefyringen fra huset sitt for å satse på strøm. Det kan vise seg å være en tabbe nå. Generelt råd for boliger er å ha flere fyringsalternativer tilgjengelig.

Det er nå bare ved i egen skog som redder deg fra høye fyringsutgifter - for dem som har tilgang på det.

Det påståes å være markedet som mangler kapasitet til å produsere nok bio-fyringsolje? Denne produksjonen vil øke og prisene på bio oljefyring vil dermed synke - korrigert av sesongvariasjonen. OBS ikke kjøp bio-produkter som inneholder palmeolje.

Avgiftene på dette rene produktet er utrolig nok øket og ikke senket som logikken burde tilsi. Hvorfor er ikke miljø-avgiftene på rent biobrensel fjernet?

Skattebetalerne har subsidiert elbiler siden de kom på markedet. Alle nyproduserte biler har i produksjonsprosessen gitt ekstra forurensning som ikke kan konkurrere med bilene vi alt har bygd om til biobensin og diesel. Hvis alt går på strøm så vil en dag alt stoppe opp....

Vi har da et sårbart samfunn.

Militæret rekvirerte sivile privatbiler i januar 2022 - biler til bruk i krig. De ville bare ha bensin og dieselbiler. En tankevekker.

En tanke i debatten om bærekraft.

En tankevekker om oljefyr som mange ikke kunne få kastet fort nok ut av huset for få år siden.