Vi selger i utgangspunktet nå annonser for ett år ad gangen
og begrenser antallet annonser slik at det ikke dominerer sidene våre.

Helping.no har lesere først og fremst der hvor nordmenn bor som i Norge, Skandinavia, Nord Amerika og Syd-Europa. Vi har også internasjonalt besøk.

NB: Vi har nylig skiftet design og det gjenstår noen grep før alt er opp og fungerer.

Kontakt oss: E-post redaksjonen:
helping.red@gmail.com

Helping-magasinets konto ved annonseinnbetaling mm konto no 1506.28.29343