Men som ved feber kan tristhet være tegn på mange sykdommer med varierende alvorlighetsgrad. 25 prosent av alle kvinner vil rammes av en form for depresjonsykdom i løpet av livet. Personlig tror jeg at mange menn skjuler depresjonen under et alkoholmisbruk slik at det er like mange menn får en slik sykdom.

Den alvorligste formen kalte vi før melankoli, endogen depresjon (store somatiske sykdomstegn) eller gjentatte alvorlige depresjoner i det manisk depressive tilstandsbilde. Det kan være så mange som tre prosent av befolkningen som har en grad av denne sykdommen til enhver tid. Derfor er mange familier, arbeidsplasser og vennekretser involvert. Sykdommen kan av og til være maskert. Men er vanligst så skremmende tydelig at vi rygger tilbake eller gir gode råd. Slike gode råd vil for en alvorlig deprimert som oftest bli oppfatta negativt.

Noen ganger består en slik depresjon av et kroppslig syndrom som bl.a. kan inneholde: Sterkt nedsatt matlyst, synbare trege reaksjoner, tidlig oppvåkning med triste tanker og en unaturlig flat følelsesmessig reaksjon (eller en slags sint væremåte). Som ved lettere tilfeller av depresjon er gleden, energien og kampviljen i forskjellige grader blitt borte. Men i tillegg vil tankene kretse om tap av selvtillit, om selvbebreidelser og skyldfølelse. Selv om konsentrasjonsevnen er nedsatt så kan fortvilte tanker omkring død og selvmord ha kilt seg fast hos den alvorlig deprimerte. Er mennesket opptatt av kristendom, så vil det ofte ha tanker om den eneste utilgivelige synd. Det å være kalt, men ikke ha fulgt kallet.

Ofte når vi møter melankolien reagerer vi med å synes intenst synd på vedkommende, men rådet er: Det gjelder å få pasienten til sin fastlege eller eventuelt til legevakten. I Norge vet allmennlegene hva de skal gjøre videre. Så når denne jobben er gjort består jobben for venner eller pårørende å følge opp legens behandlingsopplegg. En sak som alltid er til hjelp er å få pasienten ut på tur. Det ideelle er en gåtur i lyset med en viss kondisjonsverdi. Men mange av mine deprimerte pasienter har satt stor pris på en venn som har tatt dem med på en biltur, gjerne med en pause med frisk luft.

Lundes private foto. Illustrasjon