Alkoholisme har kanskje så mye som tretti % arvelighet. Så hvis både mor og far er rusavhengige om det så bare er borgerlige alkoholikere, så gjør du best ikke å røre selv svake rusmidler som svak-øl. Kriteriene for alkoholisme og selv ordet er mye diskutert blant både leg og lærd. Indianeren i Gjøkredet sa: I begynnelsen så drakk far av flaska. På slutten drakk flaska av far. Og blant menn i Norge kan en tiendels være innenfor en diagnose som alkoholisme (alkoholavhengighet). Kvinner snart fire % av befolkningen! Når sykdommen (og selv det å kalle det en sykdom er diskutert blant de lærde)) er så utbredt, er det lett å skjønne at behandlingen har en politisk side.

Men en sak er det nesten enighet om: Totalavholdenhet må til. Og er du gift med en alkoholiker som vil slutte å drikke. Ja, gjerne etter ei kraftig fyll. Så fjern all alkohol. Lege må kontaktes for å vurdere muligheten for kramper og det vi kaller fylleslag (delir eller eventuelt delirium tremens). Det tar gjerne en alkoholavhengig femten år for å kunne få fylleslag fra han eller hun begynte å drikke. Men her er det ingen absolutt regel.

Måten du som er i familie med en alkoholiker opptrer på er viktig. Vær bestemt på absolutt ingen alkohol. Men vær ikke nedlatende eller fordømmende. Selv kjenner jeg ingen som vil bli alkoholavhengig. Mange tar en risiko. Men det gjør man i forhold til mange sykdommer og ulykker. Selvfølgelig er det lett å bli sint og skjelle ut den som er alkoholiker. Mang en dranker har gått til byen med unnskyldningen: Min kone forstår meg ikke. Vi kaller dette for alkoholikerspillet.

I Norge tjener både stat og enkeltpersoner uendelig mye mer på alkohol enn det som brukes på avrusing, hjelp til familiene og behandling. Det fins effektiv behandling opplegg. Jeg vet om mange som i samarbeid med sin fastlege klarer å slutte for alltid eller for lang tid. Dette trenger ikke å være en dødelig sykdom. Men flasker og lerker må på bordet. Og har du bedt legen din om hjelp, så er du tjue prosent i mål. Jeg har enda ikke sett en alkoholiker som ikke klarer de fem, seks dagene det tar å bli edru. Og da er det en god sjanse til å klare de månedene det skal til for å bli avholdsmann eller dame.