Advokatbrevet kommer ofte før helga eller før en ferie. Dels er dette en del av taktikken sakførerne bruker. Men ofte er det slik at brevet blir diktert en torsdag kveld og sekretæren skriver det ut fredag morgen. Du må aldri åpne det før etter helga eller før ferien. 50 % av alle brev inneholder ting som du bare skal notere deg. Inntil du har åpnet det så kan du regne med at ditt brev er et slikt.

Brevet bør åpnes sammen med en venn. Er du så ensom at du ikke har venner, så gjør det på en hyggelig kafé. Språkbruken er ofte slik at du blir redd. Ikke bry deg om det. Er det tidsfrister, så kan du også se det an. Hvis du ikke blir redd, så blir du kanskje sinna. Da må du ikke falle for fristelsen å skrive et sint brev og true med rettssak. Rettssak er nesten aldri bra for et menneskes mentale hygiene. Dessuten er det du som blir utfordret og du har rett til å forsvare deg på din manier.

Få hjelp av familievernkontorer som organiserer 15 min gratis rettshjelp. I større byer fins det rettskyndige som bare tar 300 kr timen for å gi råd og eventuelt å skrive brevet ditt. Pensjonerte folk som har jobbet i det offentlige, er ofte nærmest advokater. De setter ofte pris på å bli spurt. Det er jo slik at advokater jobber på oppdrag for noen. Du har lov å ta muntlig kontakt med vedkommende advokaten jobber for. Er det en nabotvist for eksempel, så kan du ringe på og gi unntrykk for at du skjønner vedkommende., Men at du ser tingene slik og slik. Kan dere forhandle dere fram til en løsning? Kan dere snakkes igjen om noen dager?

Disse linjene er skrevet fordi mange av pasientene mine har lidd pga advokatbrev og den tonen de har opplevd strømmer ut av brevet. Men mange av dem har fått hjelp av det offentlige. Bygningsetaten, barnevernet og sosionomer er eksperter på sine områder og de er glade for å gi deg råd i en trengt situasjon. Ring etaten og avtal tid. Jeg har tro det eller ei, også opplevd at folk som er utsatt for advokatbrevet, har fått gode råd på ligningskontor!