Jeg kan ikke huske hvor seriøs vinklingen var, men har en vag følelse av en useriøs undertone. Siden ble det relativt stille rundt saken, i hvert fall i Norge. Etter å ha lett litt i arkiver på Internet fant jeg ut at dette ikke helt ble trodd i arkeologiske kretser og fikk et humbug stempel på seg.

Men det var ingen bløff! Nå er nok tonen en annen da det er bekreftet fra flere vitenskapelige hold at det er, ikke bare en, men flere pyramider ved byen Visoko i Bosnia-Herzegovina, et par mil nordvest for Sarajevo. Jeg ble oppmerksom på det nå nylig på ettersommeren fordi det ble lagt ut litt informasjon om dette i Ildsjelens nettsamfunn.

Etter omfattende søk på Internet har jeg blant annet funnet ut følgende: Utgravingene har vært de største i Europa og er de siste tiårene de største i verden og er nå derfor meget godt dokumentert. Utgravingene har bl.a. blitt gjennomført av en stor internasjonal gruppe med arkeologer fra ca. 15 land og flere hundre frivillige. Og pyramideeksperter og andre eksperter fra hele verden har nå bekreftet at det virkelig befinner seg pyramider i Bosnia-Herzegovina som er menneskelaget.

Den største, som har fått navnet Pyramid of the Sun, er hele 220 meter høy, hvilket gjør den til den største, høyeste (og ifølge eksperter muligens også den eldste) pyramiden i verden! Kheopspyramiden i Egypt er til sammenligning nå bare 139 meter høy. Det er også oppdaget fire andre pyramider i umiddelbar nærhet. De har fått navnet Pyramid of the Moon (som med sine 190 meter er nest størst i verden), Temple of the Earth, Pyramid of Love og Pyramid of the Bosnian Dragon.

Hittil er det lagt ned over 300 000 timer i arkeologisk utgraving, prøver og radio-karbon tester. Analyser av steinblokkene fra seks forskjellige institutter viser en eksepsjonell hardhet. Mange vitenskapelig og akademiske arbeider er nå publisert som igjen bekrefter menneskeskapte pyramider og eldgamle gjenstander.

Det finnes et nettverk av underjordiske tuneller som forbinder disse pyramidene. Hundrevis av meter har allerede blitt sikret med treverk. Satellitt-radar viser at den store pyramiden inneholder hulrom, i form av tuneller (som delvis er utforsket) og antakeligvis kamre/haller. Store kvanta av eldgamle gjenstander er funnet. Inskripsjoner og symboler er det også funnet mye av. Og det er funnet monolitter.

Laboratorieprøver av jorden over pyramiden viser en datering på over 12 000 år. Selv mener Semir Osmanagich, som opprinnelig oppdaget pyramidene, at de er mye eldre, over 30 000 år. Han sier det vil ta mangfoldige år å utforske dem. Man har allerede funnet labyrinter som går i alle retninger og han forventer å finne mange kamre og gamle gjenstander i fremtiden.

I mai 2010 besøkte den amerikanske forskeren og forfatteren Paul von Ward (www.vonward.com) pyramidene. Han mener de ble bygget av en meget gammel kultur og at dette er en av de mest interessante arkeologiske oppdagelser i verden. Videre sa han at de bosniske pyramidene er langt eldre og bedre bygget enn de egyptiske pyramidene.

/assets/images/sunpyramid1.jpg

De tre hovedpyramidene i den bosniske pyramidedalen, Pyramid of the Sun, Pyramid of the Moon og Pyramid of the Bosnian Dragon danner en likesidet triangel. GPS målinger fra toppene viser at alle vinklene er symmetriske (60 grader). Målingene viser også at det er 2,2 kilometer mellom disse pyramidene, med en feilmargin på mindre enn 2 %.

Det eksisterer endel lokale historier som er interessante. For eksempel har en lokal landeier fortalt at det er et bestemt sted hvor snøen smelter mye raskere enn andre steder i området. Det spekuleres da i om ikke det skyldes underjordiske kamre.

En annen historie går som følger: En lokal familie skulle bygge hus og startet med å grave for å gjøre klar til grunnmuren. Men de kunne bare grave til et vist punkt før de traff på massive steinblokker. De prøvde igjen og igjen, til langt på natt, å komme gjennom steinblokkene uten noe særlig virkning. Til slutt måtte de gi opp grunnet naboklager - fra den andre siden av fjellet! Hamringen om natten hadde holdt dem våkne. Nå vet vi at lyden fra gravingen og hamringen hadde skapt ekko gjennom kamre og tuneller i pyramiden.

En halv million mennesker har besøkt pyramidene siden 2005. Nylig ble de bosniske pyramidene presentert for UNESCO i New York og man regner med at de kommer på listen til World Heritage Sites etterhvert.

Den første internasjonale konferansen om de bosniske pyramidene ble holdt i Sarajevo i august 2008 (www.icbp.ba).

Disse relativt nye pyramidene (det oppdages stadig nye pyramider rundt om i verden) åpner for mange nye spørsmål rundt menneskehetens historie. Ikke minst åpner det opp for en kollektiv revurdering av hvor “avansert” menneskeheten var før og det begynner også å synke inn at menneskehetens historie er mer omfattende enn man trodde. Slike uomtvistelige bevis som nå er i ferd med å dukke opp gjør at man ikke skal kimse av gamle sagn som at det eksisterte gamle sivilisasjoner som Atlantis og Lemuria. Jeg for min del er ikke i tvil om det.

Det er forståelig at det trengs tid for det akademiske samfunnet, og samfunnet generelt, å fordøye slike store oppdagelser, spesielt når de rokker ved vedtatte sannheter.

Som alle andre geniale og revolusjonære oppdagelser setter dette ofte i gang sterke følelser og det skapes fort kontroverser, latterliggjøring og motstand. Til å begynne med…

Kontroversene har begynt å stilne av og pyramidene i Bosnia er i ferd med å åpenbare seg i all sin prakt og er dermed med på å endre historien.

Annonse

https://www.gaiamessen.no/