Reiulv Steen, den gamle ulv, kritiserte i Dagsavisen den fjerde november 2007 Rådet for psykisk helse. Å gjøre dette er nesten som å utfordre hin Rådet for høg moral. Men han har rett og sikkert også støtte fra andre fagpersoner enn meg.

Nå kommer det noen kroner til psykiatrien igjen. Og da har vi muligheten til å diskutere litt. Og kanskje endog tenke litt høyt. Vi må både ha flere innleggelsesmuligheter og flere til å hjelpe de psykisk syke som ikke trenger innleggelse. Og hallo det er oljelandet vi snakker om. Og det er restfamilier og en million enslige som er majoriteten i landet vårt. Familiestrukturen vår lider og kan ikke belastes med for mange terapeuter, men trenger avlasting.

Tor Øystein Vaaland i Rådet for psykisk helse har også rett. I de siste tiår så har akuttavdelingene skreket seg til alle nye stillinger. Det er behandlingsavdelinger vi trenger. Såkalte intermediæravdelinger for folk som kommer seg av alvorlige sinnssykdommer. Langtidsavdelinger for de som trenger mer enn 3 mnd for å komme seg etter en psykose eller et alvorlig selvmordsforsøk. De avdelinger som består må evalueres av fagfolk som ikke er innavlet. Hoteldelen av psykiatrien kan effektiviseres. Da sovesaler ble til enerom ble det dyrere å drive. Her kan vi gjøre noen vrier for pasientene har ikke godt av å bli behandlet hele døgnet.

Som i alle andre fagområder er det flere veier til Rom. Politikere og administratorer; hør på oss fagfolk. Ikke bare på de som har flyktet fra den kurative hverdag. Men de også. La oss få en åpen linje. Ikke bare høringsuttalelser fra karriereklatrere men direkte tale. Og så må dere bestemme. Dette er for viktige spørsmål til å overlate til fagfolk aleine. Det handler om fremtida til dine barn. Og opprøret i Paris vil spre seg hit. Dessuten har vi alt pasienter som ingen vil ta seg av. Grunnen er ikke bare det evige dilemma i psykiatrien; boligsaken. Men også at syke mennesker ikke har fått behandling