En mann på 30 som bor alene med sin mor på 65, kaller jeg en mambo. Marve Fleksnes er et skoleeksempel. Og kanskje begynte det nettopp på skolen. Hvis du ser de tragikomiske filmene, så vil du oppdage at Marve var redd for tannlege, fly, sprøyter og aller mest for jenter. Han skjuler det så godt han kan for omgivelsene, men mor vet det og hjelper ham ikke. Hun er nemlig tjent med en slik hjelpeløs hjelper som en hjemmeværende sønn nesten alltid utvikler seg til.

Dette med angst hos barn er noe som bør gripes tak i. En mulig grunn til utviklingen av mamboer er alenemødre med for meget ansvar. Et mannlig medlem av familien eller bare en nabo kan for en gutt uten far gjøre underverker med oppmuntring og støtte. Behandlingsprinsippene for angst hos barn er de samme som du ser for voksne for eksempel i helping.no. En viktig forskjell er at tryggheten i forholdet til den som skal hjelpe barnet med å møte det barnet er redd for, først må bygges kraftig opp.

Et barn i alderen før tenåra kan ikke møtes eller bli sett nok. Har du ikke tid til lange sekvenser med barna, kan ofte nok hjelpe en god del. En mor som kanskje har to jobber blir ofte sliten av en tiårig gutts måte å leke på. Knuffing og slåssing er ofte hverdagen til en guttunge i småskolen. Og dette må han få noe fysisk utløp for i fritida. Når den snille gutten med englehåret begynner å yppe seg litt i heimen, så er det ikke lett for en sliten mor å glede seg over det. Gutten på sin side blir uforholdsmessig redd for en mor som er streng på en måte han ikke er vant til.

Tvang i form av tanker eller handlinger kan være et resultat av en enkel sosial fobi eller plassangst som har fått utvikle seg over måneder eller år. Men selv tvang i forhold til spising eller vasking lar seg behandle. Her er nok skolepsykologisk kontor eller det gamle BUP (Barne og Ungdoms-psykiatrisk) en god start. Veien dit kan gå gjennom helsesøster på skolen eller fastlegen. En sjelden gang ligger det mer alvorlige kontaktvansker bak slike symptomer. Men dersom det er angst som gutten har, kan du godt begynne behandlingen med langsomt og i små skritt og trygge barnet i angst-situasjoner. Du kan også tenke ut situasjoner som likner. F.eks; det å bli hørt framfor klassen er en vanlig angstsituasjon som kan føre til en lammende sceneskrekk seinere i livet. Da lager du sjølsagt en tavlesituasjon hjemme og trapper den opp med filming og andre mennesker i lokalet.