“Alternativt” er en gruppebetegnelse som har flere retninger: I hovedsak er det snakk om alternativ helsebehandling og tanker av religiøs karakter.

Alternativ behandling er mye omtalt i pressen i forbindelse med useriøse behandlere og udokumenterte resultater. Denne form for behandling har derfor fått et dårlig rykte og oppfattes av mange som useriøs behandling.

Healing er en av disse: Denne form for behandling har tidligere vært omtalt som “håndspåleggelse” og har bl.a. vært i bruk i menigheter. Forestillingen om at Gud helbreder på denne måten ved å sende energi direkte eller gjennom en behandler er mye brukt også utenfor religiøse grupper.

Tro
Det tankegods som i dag oppfattes som alternativ tro og tanker er i hovedsak oppfatninger man har fått fra indisk religion, særlig fra hinduismen. Men også andre trosretninger. Derfor kommer denne trosretning inn under synkretistisk tro i religionshistorien. Synkretisme er som kjent en betegnelse for religions-blanding. Se under religioner. Eksempel fra indisk religiøs praksis er reinkarnasjon og meditasjons-teknikker.

Alternativ tro er ikke nødvendigvis nye religiøse tanker som mange oppfatter det som, fordi de fleste forestillinger er fra indiske religioner og andre trosretninger som fantes lenge før såkalt “alternativ tro” ble til. Da disse tankene kom til Vesten - eksempelvis gjennom pop-gruppen “The Beatles” kontakt med den indiske yogi Maharishi på 1970-tallet - var det lettere å presentere dette som ny tro enn indisk religion. På den tiden kunne indisk religion lett bli oppfattet som “hedenskap” og mindreverdig i forhold til kristendommen.

Jakten på helbredelse - healing

Da klokker og politiker i Snåsa Joralf Gjerstad i 2008 fortalte sin livshistorie i boken “Snåsa-mannen” kom “varme hender” og healing igjen på dagsorden. Mange ble forbauset over beskrivelser om hva som ble påstått kunne utrettes med slike evner som Gjerstad såkalt “dokumenterte” gjennom denne boka. Gjerstads metode gir assosiasjoner til nytestamentlige helbredelser etter som det ofte bare skal berøring til for å bli helbredet.

Kontrast
Dette står i sterk kontrast til den telefonstormen jeg som forfatter fikk fra en rekke trafikkskadde etter at jeg ga ut min bok “Styrkeprøven” . Boken kom på markedet i 1996 og handler om trafikkskaddes situasjon. De fleste som ringte meg hadde alvorlige kvestelser og helseproblemer. De hadde “forsøkt alt” uten å få hjelp. Også healing. Flere hadde brukt hele eller store deler av formuen sin på ulike former for alternativ behandling uten å få hjelp etter at det etablerte helsetilbudet hadde gjort hva de kunne.

For mange er det vanskelig å innfinne seg med en varig skade og flere trafikkskadde vurderer derfor selvmord.

Håp brister
Da boka “Snåsamannen” kom i 2008 øynet mange trafikkskadde håp om hjelp fra Joralf Gjerstad. (Først da boka “Snåsamannen” kom ble Joralf Gjerstad kjent over hele landet.) Men dette håpet ble brått slukket da boka viste seg i praksis å varsle en takk og farvel til videre praksis. Det var åpenbart det gode ettermæle Gjerstad ønsket med boka.

Gjerstad gjorde imidlertid unntak for profilerte idrettsfolk, politikere og andre samfunnstopper som fikk helseproblemer ifølge media. Mannen i gata derimot møtte et hemmelig telefonnummer og ei låst dør.

Forståelig nok ønsket Gjerstad den gang å trappe ned sin virksomhet som følge av høy alder, men denne måten å gjøre det på - å innføre et klasseskille i behandlingen - er ikke i samsvar med det Gjerstad mente han sto for i boken om han. Hvis det var slik at han hadde synske evner ville han trolig kunnet se for seg konsekvensene av boka for alle dem som ikke fikk hjelp?

Når Gjerstad ikke ville peke ut andre behandlere med tilsvarende evner til å ta over etter hans virke, oppsto problemer for mennesker som trengte hjelp. Media har referert historier om mennesker som brøt sammen da Gjerstad ikke ville eller hadde krefter til å behandle dem.

Spesielle evner?
Er det slik at kun få mennesker har denne spesielle evnen til å helbrede som Joralf Gjerstad antas å ha? Det store spørsmålet er hele tiden om slik evner i det hele tatt finnes.

Mange gir seg ut for å kunne helbrede med healing, men det viser seg i praksis at få om noen har disse evnene. For en pasient med alvorlig sykdom eller kvestelser fortoner det seg umulig å vite kvaliteten i tilbudet før det er prøvet. Og da ryker pengene fort.

Alvorlig syke har omkommet som følge av at de har takket nei til såkalt “skolemedisin” ved sykehusene våre og satset fullt og helt på løfter om bedre behandling og bedre utsikter til å bli frisk hos en alternativ behandler.
Er dette etisk riktig behandling?

Når man er syk og fortvilet er det vanskelig å se kvaliteten i tilbudene
som markedsføres: Hva er realitet og hva er placeboeffekt opp i alle disse beretningen om healing? Ukepressen har i årevis presentert forskjellige alternative behandlere………

Å legge seg ned på en benk for å bli behandlet eller berørt på spesielle punkter på kroppen til avslappende lyd eller musikk kan gi et velbehag der og da, men det hjelper ofte ikke på mer enn å roe ned pulsen og slappe av som etter en god middagslur eller en meditasjon. Tilbake i hverdagen kan de fleste konkludere med at dette ikke virker på de egentlige plagene - uansett om det gjentas flere ganger. Og så kommer behandlernes påstander om at det må enda mer behandling til før det virker. Da blir det dyrere og dyrere. Spør du meg: Har du prøvd dette selv? Ja, det har jeg.

Hvor er helbrederne?
Hvordan finner vi de virkelige helbrederne? Helping.no har siden starten i 2001 inviteret lesere til å bli med i jakten på de virkelige helbrederne. De som gjør en forskjell. Så langt har vi ikke fått et eneste tips: Da kommer spørsmålet: Virker healing eller er det svindel? Konklusjonen er oftest “svindel”.

De fleste alternative behandlere anbefaler deg også å kontakte lege for å sjekke helseplager. Kommer du til en alternativ behandler som anbefaler deg å droppe legebistand, såkalt “skolemedisin” og i stedet kun satse på alternativ behandling. Da er dette trolig en useriøs behandler og i verste fall svindel. Kontakt heller en lege eller gjerne flere leger om du trenger hjelp fra en medisinsk spesialist eller en second opinion på hva som feiler deg.

Leserinnlegg: Bønn virker ikke
På “alternativmessa” i Oslo hadde en menighet tilbud om helbredelse ved bønn som “garantert ville hjelpe på alt” uansett om jeg trodde på det eller ei. Jeg hadde ikke mye tro på det det, men bestemte meg likevel for å teste om dette virkelig hadde effekt. Jeg hadde da ryggsmerter - altså svært målbare plager. Etter flere runder forbønn ble konklusjonen at dette absolutt ikke virker. Vennlig hilsen K.G.