Båtførerprøven kan du ta på vår- og høstsemester de fleste steder her i landet. Denne “båtlappen” gir ikke bare rabatt på båtforsikringen. Viktigst er at du får en tryggere ferdsel på sjøen når du kan orientere deg etter et båtsportkart, kjenne sjøens staker, kjøreregler, vikeplikt, fart, ferdsel - kort sagt trafikkregler på sjøen.

Obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født etter 1. januar 1980. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter, fart over 10 knop eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter.

Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges.

Om små joller og mindreårige på sjøen.

Sjøfartsdirektoratet svare slik på vårt spørsmål om små joller og mindreårige
etter at båtførerprøven er innført:
Helping.no spør:
- Kan dere klargjøre dette?

Slik svarer Sjøfartsdirektoratet
Viser til din henvendelse. Når det gjelder fritidsfartøy, båtførerbevis og minstealder så gjelder følgende.

Dersom du ikke har fylt 16 år kan du ikke føre båt som overskrider noen av følgende grenser: 8 meter båtlengde (skroglengden), 10 Hk motor, 10 knop hastighet med fører i båten - dvs båten skal ikke kunne kjøres hurtigere enn dette med fører i. Det er lovlig å begrense 10 Hk motorer eller mindre slik at båten overholder kravene. Dette skal eventuelt gjøres slik at man trenger verktøy for å fjerne begrensningen på motoren.

Dersom du har fylt 16 år, men ikke har båtførerbevis gjelder følgende: Du kan ikke føre båt som overskrider 8 meter lengde eller 25 Hk motor.

Dersom du har båtførerbevis gjelder følgende: Du kan ikke føre båt som overskrider 15 meter lengde.

Dersom du har fritidsbåtskippersertifikat gjelder følgende: Du kan ikke føre båt som overskrider en brutto tonnasje på 50.

Med vennlig hilsen
Bjørn Reppe
underdirektør
Sjøvett og fritidsfartøy - www.sjofartsdir.no