Andre bidragsytere og leserinnlegg

Tegning av Berit Anfinsen representerer våre mange bidragsytere og leserinnlegg.

Blant dem:

Walter Krauss - konsulent
Berit Anfinsen - barnebok-tegner
Ellen Marie Christensen - tradisjonell norsk mat
Albert Henrik Mohn, bokanmeldelse
Edle Bugge - journalist mat
Julie Jørgensen - journalist økonomi
Hans Olsen - innlegg
May-Lill Thorkelsson, - innlegg
Knut Frognes - barnefortelling