Retro design

Organisasjonsnr.
997604830

© Copyright
På nett siden 2001

Innhold

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 


 

Taco Shells fra Santa Maria
kostet huseier over 100.000

  Av Gunnar Christensen

Ekle larver i pakkene fra Taco Shells Santa Maria var tørrfruktmøll som ødela kjøkkenet ved en enebolig i Arendal. Mer enn to år og over hundre tusen kroner senere er synderen endelig oppdaget. Og det på selve julaften 2010. Mattilsynet er koplet inn og forsikringsselskapet Gjensidige som nekter å dekke skaden er klaget inn for Finansklagenemnda. Nå vurderer huseier også krav mot produsenten av Taco Shells, Santa Maria.

Et plutselig og uforutsett innsektangrep på kjøkkenet startet det hele. Straks larvene og den ferdige utviklede tørrfruktmøllen ble oppdaget i august 2009 ble Gjensidige og Mattilsynet kontaktet. Mattilsynet mottok prøve av insektet og analyserte dette til å være Tørrfruktmøll den 17.08.09.

Mattilsynet henviste til et nettsted der Folkehelseinstituttets opplysninger om insektet forelå. Mattilsynet kunne opplyse at slik møll oftest kommer inn i husholdninger via matvarer som kjøpes i dagligvarebutikken og at dette i de fleste tilfellene ikke oppdages før insektene alt er etablert i husets innredning og ørsmå sprekker og porer i sponelementene. Hvilke matvarer som ga denne plagen? Vanskelig å si.

  Tørrfruktmøll lå i pakken med Tacoshells som larver og utviklet seg raskt til plagsomme innsekter som formeret seg i et ødeleggende omfang. Larvene har lik farge som Tacoshellet. Larven utvikler seg til tørrfruktmøll se bildet

Det ble flere ganger gjort totalrengjøring i henhold til råd fra Mattilsynet og Gjensidige ble orientert om dette til skadeavdelingen. Det ble ved hver rengjøring kastet en betydelig mengde matvarer. Tilsammen matvarer for over tolv tusen kroner. Dette for å være på den sikre siden ettersom møllens larver spiser seg gjennom emballasje og således sprer seg og trenger inn i maten uten at dette er synlig utenpå emballasjen.

Da disse tiltakene ikke viste seg å være tilstrekkelige for å få uskadeliggjort insektangrepet ble det foretatt riving og skifte av takplater i juni 2010. Møllen hadde da tydelig etablert seg inne i sponelementet.

Da skifte av takplater ikke hadde noen effekt ble det besluttet å rive også kjøkkeninnredning og skiftet parketten på gulvet. Dette ble utført etter at orientering om riving og gjenoppbygging ble gitt til Gjensidige. Det ble før innkjøp innhentet anbud på kjøkkeninnredning og skaden ble kostnadsmessig begrenset ved at IKEA den billigste kjøkkenleverandøren ble valgt: Prislappen på nytt kjøkken og gulv ble over hundre tusen spenn. Og under rivingen ble det oppdaget små celler med larver inne i sponplatnen på innredningen. Forsikringsselskapets begrunnelse for å nekte erstatning var at treverket ikke var skadet. Hvordan får man tillit til et slikt selskap? 

Innhold

Taco Shells fra Santa Maria
kostet huseier over 100.000

Mat

- Mat-tips


 


Fritid

 

Helse


 

Økonomi

 

Bolig


 

Oppdatert 6 - 2019

©
www.helping.no