Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

Sorg kan være en del av depresjon.
Der er mange typer sorg
:
Når man mister en av sine kjære er et eksempel.

Sorg i bøker


Sorg kan være en del av depresjon. Der er mange typer sorg :
Når man mister en av sine kjære er et eksempel.

av Gunnar Christensen

Flere bøker tar opp tema "sorg" og bearbeidelse av sorg i forbindelse med dødsfall. Her en to bokforslag:

Elisabeth Kübler-Ross: "Døden er livsviktig
- om livet, døden om livet etter døden."
Damm Pocket, 2 opplag 2005. 192 sider.

Boken er en samling foredrag av Elisabeth Kübler-Ross. Foredragene er bearbeidet til bokform av den svenske legen Göran Grip basert på opptak fra en rekke av Kübler-Ross foredrag verden over.

Som kjent har Elisabeth Kübler-Ross viet sitt liv til omsorg for døende pasienter, særlig døende barn. Heller ikke denne gang skuffer en bok fra denne kjente sveitsisk-amerikanske legen og psykiateren med temaet nær-døden-opplevelser og døende pasienter.

Som leser blir du i denne boken bedre kjent med forfatteren og hennes bakgrunn enn i tidligere bøker. Da blir det også lettere å forstå hennes motivasjon og innsikt i temaet døden.

I tillegg finnes mye humor i boka og en rekke lærerike menneskeskjebner. Få bøker gir bedre innsikt i dødens mysterier. Boka anbefales som medisin mot dødsangst.

Sogyal Rinpoche: "Den Tibetanske boken om livet og døden"
Grønndahl Dreyer 1996. 429 sider.

Da denne boken kom på markedet ble den straks en bestselger i Vesten. Nå har de fleste glemt dette skattekammer av en bok for dem som ønsker større innsikt i og kunnskap om dødens mysterier.

I denne boka tolker Sogyal Rinpoche den tibetanske dødebok og gjør den mer tilgjengelig for mennesker i vesten. Tradisjonelt har den tibetanske kulturen mange innsiktsfulle skriftelige kilder som gir kunnskap om dødens mysterier.

Dalai Lama skriver bl.a. i sin bokanmeldelse til denne boken: "I sin høyaktuelle bok fokuserer Sogyal Rinpoche på hvordan man skal forstå den sanne meningen med livet, hvordan man kan hjelpe de døende og de døde."

Les også: Sorgbearbeidelse


Litteratur

- "Kunsten å være lykkelig. En håndbok i å leve", H.H. Dalai Lama/Howard C. Cutler, Arneberg Forlag AS 1999

- "Arbeid og lykke", H.H. Dalai Lama/Howard C. Cutler, Damm 2004

- "Resten er taushet. Skisser om døden", Finn Carling,
Gyldendal Norsk Forlag 1973

Sogyal Rinpoche: "Den Tibetanske boken om livet og døden"
Grønndahl Dreyer 1996. 429 sider.

- "Før livet ebber ut. Samtaler med 200 alvorlig syke og døende pasienter", Elisabeth Kübler-Ross, Gyldendal Norsk Forlag/Kjempefakkel 1973.

Innhold

Mental helse

 

Foto

 

Reiser

 

Døden og livet
som forandring

En nær-døden-opplevelse har gitt Kari Rose Norheim god kunnskap om døden.

I artikkelen gir hun deg
hjelp med problematikken omkring dødsangst.

©
www.helping.no