Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 


 

RiksTV mobber eldre

Av: Gunnar Christensen

Har du ikke PC eller nettbank bør du styre unna RiksTV. For her får du ikke regningen på giro. Og det opplyses ikke på forhånd at RiksTV ikke sender ut giroer og har den dårligste profilen rettet mot eldre kunder og kunder som ikke har nettbank. Underlig for et medietilbud som retter seg mot alle brukergrupper og hele befolkningen.

I tillegg sliter Riks-TV med inkompetanse og stor gjennomstrømming av "saksbehandlere".

En dame på 92 år ønsket å utvide sitt tv-tilbud fra bare NRK til også å gjelde TV2. Da begynte problemene fordi hun ikke var klar over at RiksTV har den dårligste kundebehandlingen i markedet.

Da abonnementet ble opprettet ble det gjort klart at det her er snakk om en abonnent på 92 år som bor i egen bolig og klarer seg selv - og betaler alle sine regninger på brevgiro. Det siste hun var forberedt på etter denne introduksjonen var at RiksTV sender regning uten vedlagt giro. RiksTV sendte ut regning som forutsatte betaling i nettbank. Abonnenten forsto ikke dette og regnet med at en giro kom deretter. Det skjedde ikke. Og det kom en ny regning. Heller ikke denne med giro. Og purregebyrer.

"Gå i banken."
Ved telefonhenvendelse til RiksTV får hun opplyst det ikke sendes ut giroer: Meget uvanlig for en bedrift som har hele befolkningen som kundegrunnlag. Da må man også kunne forstå at denne aldersgruppen hverken har PC eller nettbank. Hun fikk beskjed om å "gå i banken." Heller ikke dette er så enkelt i denne alder. Opprette avtalegiro er noe hun har dårlig erfaring med da dette ikke alltid fungerer som det skal i banksystemet og har vært vanskelig å stoppe for denne brukerfruppen. Å skulle fylle ut alle giroopplysninger på blank giro er jo heller ikke et godt tilbud - spesielt ikke til denne aldersgruppen.

Videre ble det urettmessig fakturert for et avbrudd i tillegg til purregebyr. Forutsetningen for kundeforholdet med RiksTV var for abonnenten at hun selv kan handtere betalingen av dette abonnementet ved brevgiro noe som RiksTV i dette tilfellet ikke tar hensyn til.

Ingen fleksible løsninger
RiksTVs kundebehandler krevde så at saken skulle taes opp skriftlig. Saken ble så tatt opp skriftlig med ledelsen i RiksTV med kopi til adm. dir. Christian Birkeland og informasjonssjef Jens-Petter Gjelseth, men til ingen nytte. Det ble bedt om er rimelig og smidig løsning for å få avsluttet kundeforholdet. Det var ikke mulig. For her ble det ridd prinsipper om "overskredet angrefrist" og krav om å fullføre oppsigelsestid. Fleksible løsninger av denne saken ville ikke selskapet forholde seg til. Damen på 92 år ønsker derfor å avslutte dette kundeforholdet til RiksTV så raskt som mulig. En klagesak er nå i gang.

Etisk sett burde selskapet varsle eldre på forhånd om at RiksTV-kunder ikke kan betale med giroer på "gamlemåten". Kundeprofilen i RiksTV fremstår derfor som ren mobbing av eldre.

Tilbakemelding fra RiksTV

Undertegnede tok tak i de utfordringene abonnenten har hatt i forhold til RiksTV da jeg fikk høre om det, og har nå ordnet opp i dette og har forstått det dithen at hun er fornøyd.

RiksTV gikk deretter bort fra bruk av papirfaktura. Grunnen til dette var at de aller fleste av våre kunder og abonnenter ønsket andre typer faktura enn de «gode gamle». Vi gjorde det vi trodde var riktig, for å spare gebyrer, bruke mindre papir, spare porto, samt etterkomme ønskene fra de aller fleste.

Det viste seg imidlertid at det stadig vekk var noen som ønsket vanlig giro  og da har vi valgt å etterkomme det ønsket også. Det innføres igjen i løpet av januar.

Det skal være enkelt å bruke RiksTV ? det skal være enkelt å forholde seg til oss ellers også. De som ønsker vanlig giro kan igjen få dette ved å henvende seg til kundesenteret vårt.

Vennlig hilsen
Jens-Petter Gjelseth
Informasjonssjef / RiksTV

Nye forviklinge
Det oppsto flere forviklinger med fakturaene. Det kom papirfaktura etter nyttår, men som om abonnementet ikke var sagt opp og som om avtalen med Gjelseth ikke var gyldig. Nye runder med Gjelseth og RiksTV måtte til før dette ble stoppet og "løsningen" kom på plass: En sluttfaktura.

 

Innhold

- RiksTV mobber eldre

-Tilbakemelding
fra RiksTV

- Redaktørens anmerkning

- Nye forviklinger

Aktuelt

Forbrukermagasin


  Bussduellen
  Farger
  FINN
  Gallup
  Hjelpeprogram
  Landeveispirater
  Miljøhus
  Norwegian
   Bankkort
  Overvåkning
  Pakketurer
  Rikstv mobber
  Snøfrestest
  Studentguide
  Taco Shells
  Telefonsalg

Redaktørens anmerkning

Ofte må en sak føre til nyhetsoppslag før det kommer en løsning slik
som her. Dette betyr at kundebehandlere kun forholder seg til regler og instrukser og kopler ut
sunn fornuft.

I denne saken ser vi at RiksTV har en utforing på opplæring av kunde-behandlere. Det må jo også være en grunn til at så mange slutter raskt her. 

Det er imidlertid gledelig at et oppslag på helping.no nå bedrer servicen hos RiksTV.

Red. GC

Oppdatert 4 - 2019

©
www.helping.no