Retro design

Organisasjonsnr.
997604830

© Copyright
På nett siden 2001

Innhold

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 


 

Presseomtaler
av Gunnar Christensens bøker:

Styrkeprøven

 
Godt komponert
"Styrkeprøven er godt komponert og tar opp en viktig sak for alle dem som er trafikkskadd og har møtt muren. Boka gir et klart bilde av forsikringsselskapenes makt og evne til manipulering takket være deres tilgang til høyt kvalifiserte eksperter. Dette er den lille mann mot et overveldende apparat. Dette gir Styrkeprøven et samfunnsmessig perspektiv."

ALBERT HENRIK MOHN

Bergen Arbeiderblad. 
Bok om tortur
Dette er en bok om tortur i det norske helse- og rettsvesen. I Øst-Europa ble friske mennesker stemplet som syke; hos oss blir alvorlig nakkeskadde diagnostisert som friske! Begge deler er like ille.

 Gunnar Christensens bok er en autentisk historie, men den er anonymisert av hensyn til personvernet. Den levner ikke norske leger stor ære. Juristene er heller ikke uten skam, men det er helsevesenets håndtering av pasienten som først og fremst ligger til grunn for det marerittet hovedpersonen i boken gjennomgår.

 Forfatteren skildrer en nakkeslangsskadet ung journalists kamp for å overleve omgitt av leger og jurister. Ulykken skjedde på tjenestereise. Skadevolder er kollega av den skadede, og dette kompliserer situasjonen.

I 13 år vandrer den sterkt plagede Georg Carlsen inn og ut av legekontorer og advokatkontorer der han misforståes, overhøres og feiltolkes. Han blir oppfattet som lat, psykisk ustabil, en simulant. Mer eller mindre alkoholiserte advokater gjør et likegyldig arbeid for den hjelpeløse klienten. Georg Carlsen bevarer lenge håpet om å bli helt frisk og prøver det meste av alternativ behandling. Alt uten resultat. Flere ganger avslører han at behandlerne driver med humburg - det er mange som er ute etter pengene hans.

  Boken viser likevel små lysglimt innenfor helsevesenet, men tendensen er klar: Når leger ikke skjønner, blir pasienten overlatt til psykiatrien. Har man først kommet i psykologens klør, kan de mest utrolige episoder snus på hodet og brukes mot deg. Hvis en løgn gjentaes mange nok ganger, blir den til slutt en slags sannhet.

  Forsikringssummen Georg Carlsen til slutt sitter tilbake med som 100% arbeidsufør går for det meste til å dekke alle honorarene til advokater og spesialister. Saken tok 13 år av hans liv. Er det dette forsikringsselskapene kaller full kompensasjon?

  Boken er spennende som en kriminalroman - ikke uventet når det er kriminelle forhold det handler om. Den største delen av boken er viet rettsapparatet. Her er det likevel de medisinske dokumentene som legger premissene. Det er skremmende å lese om hva våre mangelfulle kunnskaper som leger kan føre til av lidelser for pasienter. Bokern beskriver også legers masngel på moral, der disse øyensynlig selger seg til forsikringsselskapene for skyhøye honorarer.

  Er så denne dokumentarromanen troverdig?Ja, utvilsomt. Forfatteren viser stor innsikt i hvordan livet blir for en alvorlig nakkeslangsskadet pasient. Boken burde være pensum for medisinstudenter. Den viser en iøynefallende og grotesk mangel på kunnskap om konsekvensene av alvorlig nakkeslengsskade. Slutten er likevel positiv fordi den skaddede er en av de få i boken som beholder sin verdighet.

LEGE SUNNIVA ASKELAND LAAKE,

TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LÆGEFORENING 


 

 
Lettlest og spennande
Styrkeprøven av Gunnar Christensen er ei bok som vedkjem dei fleste menneske i dagens samfunn. Dei fleste av oss betaler forsikringspremiar. Me kjøper oss ein form for tryggleik. Dei færraste veit kva dei i røynda har kjøpt. Boka fortel klart kva den står framfor som vel å ta kampen opp mot eit forsikringsselskap i ei erstatningssak. "Styrkeprøven" er lettlest og spennande."

KNUT G. SOLBERG

SETESDØLEN  

 
"Årets julegave
til alle trafikkskadde."

"Styrkeprøven" er en autentisk og usminket skildring av et ungt liv som blir lagt i grus av en trafikkulykke. Boken bør bli obligatorisk lesning for pårørende, arbeidskolleger, behandlere, advokater og alle som har med trafikkskadde å gjøre. Skal du bare kjøpe en eneste julegave i år - kjøp "Styrkeprøven"!

Har du lest den, har du sett en virkelighet du ikke trodde fantes - med mindre du har opplevd den selv.

REDAKTØR FRED B. NILSEN

TRAFIKKSKADDES MAGASIN 
Les Styrkeprøven og last ned boken gratis.
Gunnar Christensen
Styrkeprøven - hovedside


 

SKANDALEBØKENE
i ungdomsskolen

 
Skjerp dere, lærere!
I de siste årene har vi fått en rekke minoritetsgrupper i landet vårt. Pakistanere og vietnamesere er to av dem. Begge kommer fra sørlige breddegrader og er preget av religion og kultur temmelig forskjellig fra vår egen.

Saklig informasjon om innflytterne kan bidra til å fjerne misforståelser og redusere de fremmedes isolering. Toleranse vokser ikke sjelden ut av forståelse. Med rette legges det derfor stor vekt på dette i Mønsterplanen for ungdomsskolen. Men oppfylles de gode forsettene?

Det er dette lektor Gunnar Christensen retter søkelyset mot i skriftet "Fremmede religioner i ungdomsskolens lærebøker". Han foretar en kritisk analyse av de mest brukte lærebøkene i samfunnskunnskap og religion i ungdomsskolen og påviser en rekke uriktige informasjoner, utelatelser og misforståelser.

Det munner ut i følgende konklusjon: "Lærebøkene i samfunnskunnskap beskriver de fremmede religionene på en dårlig måte". En godt underbygd dom.

Dette er et felt som det nå har vært vist altfor liten oppmerksomhet. Vi har en tendens til å feie disse problemene under teppet. Det blokkerer veien til en bedret forståelse mellom nordmenn og innflytterne.

Christensens avhandling er ord i rette tid. Den fortjener en stor leserkrets. Det er å håpe at den utløser en debatt om et viktig tema, og at de ansvarlige i undervisningssektoren tar imot utfordringen:

- Skjerp dere lærere!"

ALBERT HENRIK MOHN

Morgenavisen.

 

 

 Les Skandalebøkene i ungdomsskolen
og last ned boken gratis.

 Gunnar Christensen


 

Innhold

- Styrkeprøven

- Skandalebøkene i ungdomsskolen

- Aima

Last ned gratis bok:"Styrkeprøven" 
Av
 Gunnar Christensen

Norges mest aktuelle dokumentar om trafikkskaddes situasjon.
Papirutgave?
Presseomtaler


Barnebok
av Gunnar Christensen

Aima
Handlingen i barneboka Aima foregår i norsk natur. Hovedpersonen Aima er ei lita hulder. Som kjent knytter det seg fra gammel tid mye folketro, fantasi og forestillinger til Huldra hvilket har vart helt fram til vår tid.

Last ned gratis bok:


Skandalebøkene i ungdomsskolen

Av Gunnar Christensen

Lærebøkene som kom
etter Mønsterplanen i 1974 beskriver de fremmede religionene på en skandaløst dårlig måte.


 

Oppdatert 5 - 2019

©
www.helping.no