Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 


Helping-magasinet

Organisasjonsnr.
997604830

©
Copyright

På nett siden 2001


 

Norge straffer penger på bok:
Kjøp eiendom

Har du plassert sparepenger i banken? Da har du det norske skattesystemet mot deg. Renten belastes skattetrekk som inntekt. Så kommer formueskatten og skatt på renter.

Du formuebeskattes for 100% av bankinnskuddets formueverdi. Investeringer i eiendom gir sammenlikningsvis betydelig lavere formueskatt fordi ligningsverdien for eiendom fremdeles er lavere enn markedsverdien. Beregner du inflasjonsutviklingen inn i dette regnestykke, da taper du penger på å sette pengene i banken når renten er lav. I klartekst betyr dette at pengene blir mindre verd i banken enn om du investerer dem i bolig. Nå har imidlertid finanskriser ført til usikkerhet omkring boligprisen, men på lang sikt er alltid eiendom gunstig.

Bankene har laget en rekke andre "spareløsninger" med mindre formueverdi på selvangivelsen. Dette for å lokke deg i "fella" som f.eks. å kjøpe andeler i offentlige bygg, aksjer med gjenkjøpsavtaler etc.. Vær imidlertid svært skeprisk til disse tilbudene uansett gode eller dårlige tider.

Historien har vist at banker
har mer salgslyst
enn banketikk.

Banker vil gjerne fremstå som seriøse, men utlånsviljen har i lengre tid vært stor og mange privathusholdninger er i dag ille ute med for mye lån.

Banker er i mange tilfeller ikke en trygg finansrådgiver. Pressen og rettsvesenet har avslørt mange useriøse banker som i mange tilfeller har lurt kunder til å investere sine sparemidler på katastrofalt vis og kundene har tapt store summer. I enkelte tilfeller har bankunder tapt hele sin formue på denne måten.

Kjøpe egen bolig?
Best plassering av sparepenger er i fast eiendom som bolig, hytte eller annen form for investering i eiendom. (Men styr unna festetomter og borettslag.) Her fastsettes likningverdien av din investering betydelig lavere enn bankinnskudd. En bolig til 2 mill. kan eksempelvis ha en likningverdi og dermed skattegrunnalg langt lavere. Dette gir en betydelig lavere formueskatt. I tillegg er dette gunstig med hensyn på indeksregulering og svingninger i økonomien.

Best invesstering er derfor å investe i egen bolig. Også fordi du uansett trenger et sted å bo - noe som koster deg noe uansett. Og når du har kjøpt bolig med egenandel og lån bør du følge med på boligens verdi. Stiger boligens verdi betyr det i praksis at din egenandel øker og med større egenandel får du bedre lånebetingelser i banken: Dette kan du justere underveis ettersom egenandelen øker på denne måten. Få en mekler eller takstemann til å verdivurdere boligen når markedsverdien øker rundt deg. 

Bruk heller sparepenger til overs til å redusere lånet på boligen
fremfor å ha dem i banken hvis det er en kilde til ekstraskatt og du ikke trenger pengene til andre utgifter


Før du kjøper
Følg med på i utviklingen i ei
endomsmarkedet over lengre tid før du handler så du kjenner markedet prismessig. Tenk langsiktig. Om du kun trenger boligen i kort tid er det kanskje billigere å leie? Blir du boende der i mange år er det tryggest å eie - selveie - ikke kjøp borettslag for det er boligmarkedets B-vare. Samtidig kan du spare i boligen ved å oppgradere den og øke verdien.

Søk råd hos fagfolk om boligens tekniske tilstand og undersøk boligen nøye på forhånd: Ha med fagfolk til å vurdere boligens tekniske tilstand på visningen. Kontakt f.eks. en byggmester du har tillit til. Vurder avstand til støy, forurensning og høyspendtledninger/trafoer i boligens nærmiljø. Da er du sikrere på at det endelige kjøpet er den rette investeringen for deg. 

Sjekk også komunale avgifter og skatten på bolig i den kommunen der du vurderer å kjøpe bolig.


 

Innhold

 Norge straffer
penger på bok

Økonomi


 


 

Boligleie
Slik leier du bolig

Hytteinntekt
Slik leier du ut hytta

 

Oppdatert 4 - 2019

©
www.helping.no