Retro design

Organisasjonsnr.
997604830

© Copyright
På nett siden 2001

Innhold

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

  


 

Miljøhus/sunnehus gir bedre helse
og høyere verdi på eiendommen din.
Gode byggeråd er gode helseråd:

Miljøhus

Helse, inneklima og sunne byggematerialer
 Elektromagnetisk stråling.
 Høyspent og transformator
 Plassering av huset på tomten
 Miljøhus og arkitektur
 Geobiologi og vannårer
 Innredningstips
 Ressursbruk
Økonomi

Straks du oppdager at huset ditt kan gjøre deg og din familie syk, så vil det du her får lese bli av største betydning for deg.

Du kan gjøre mye for å forhindre at boligen du bygger blir en helserisiko for deg og din familie ved å øke din kunnskap om dette emnet.

Du kan med kunnskap om emnet miljøhus/sunne hus bidra til at din bolig eller arbeidsplass får bedre inneklimakvaliteter. Mange sunne hus-alternativer behøver ikke å koste mer.

På denne websiden får du betydningsfulle tips om hvor du kan søke kunnskap om sunne hus, råd til forbedring av huset og hjelp til å finne kilder til helsefarer i din bolig eller på din arbeidsplass.

Dette oppslaget er ikke ment som en fullstendig utredning omkring temaet sunne hus og miljøhus, men heller som en samling henvisninger til personer, bøker og weblinker som gir deg bedre innsikt i temaet.

Fra boktitler, linker til andre websteder og personer vil du her kunne danne deg et godt bilde av denne problematikken og således få kunnskap slik at du kan forbedre kvaliteten i din bolig eller i den boligen du ønsker å bygge eller på din arbeidsplass.

Når du bygger bolig, næringseiendom eller hytte bør du vite mest mulig om de materialene du bruker i bygget. Dette fordi flere byggevarer i salg i dag kan gi dårlig inneklima og helseplager. Førevarprinsippet er derfor viktig for å oppnå et godt resultat. Det er også viktig hvor du plasserer bygget på tomten.

Bruk oljebassert maling og lakk inni huset og ikke vannbasserte produkter. Oljebasserte produkter gir bedre inneklima.

Boligen er for mange av oss den største investering vi gjør i livet. Det er derfor viktig at vi bygger et hus med materialer vi siden slipper å angre på at vi benyttet.

Høyspent gir helsefare

Når du velger hus, hytte eller byggetomt så styr unna høyspentledninger og transformatorer. Ligger en høyspentledning over eller under tomta du vurderer å kjøpe så glem den. Er der høyspentledinger i nærområdet så vær på vakt.

Husk at også vann leder strøm: Vannårer under huset kan være i kontakt med en transformator. Dette kan du også få hjelp til å sjekke.

Det er mulig å måle den elektromagnetiske strålingen fra slike anlegg: Du har ikke råd til å la det være. Det gjelder din og din families helse. Det hevdes at elektromagnetisk stråling fra høyspent kan gi risiko for kreft og hjerte-karsykdommer.

Alle høyspentmaster og transformatorer er skiltet med høyspenning. Så sjekk ditt nærområde.

Mange ragerer på at offentlige myndigheter fremdeles tillater boligbebyggelse under og tett opp til høyspentledninger, mens det naturlige hadde vært å sette en grense på for eksempel 200 meter fra slike anlegg.

Vi har sett flere reportasjer gjennom årene fra eldre boligfelt ved høyspenttraseer der det er registrert overhyppighet av kreftdødsfall: Hvorfor ikke ta høyde for at dette gir økt helserisiko?

Sjekk listen under hvor du kan få hjelp til å måle den elektromagnetiske strålingen på ditt hjemsted.

Miljøvennlig isolasjon

Vær førevar og velg miljøvennlig isolasjon
som gir deg et godt inneklima.

Skal du kjøpe brukt bolig eller bygge nytt bør du forsikre deg om at der ikke er Glava islolasjon i veggene. Glava Isolasjon - også kalt glassvatt - er og har vært en versting med hensyn på inneklima siden dette produktet kom på markedet på 1950-tallet. Se heller etter hus med Rockwool eller annen alternativ isolasjon.

Vi i helping.no har fått rapporter fra familier som har måttet rive alle vegger i huset og erstatte Glava med Rockwool etter at barna har utviklet astma. En meget kostbar reparasjon. Straks Glavaen er borte blir barna bedre, får vi opplyst.

 Installer også ventiler i alle rom og bruk aller helst panel, gips eller avgassfrie sponplater.

Unngå også plast som fuktsperre i størst mulig grad på nybygg. Bruk i stedet Pades. Et godt naturprodukt som "puster" og holder tett for fukt samtidig.

Vi i helping.no har bygd to hus med Pades/Rockwool. Etter 8 års bruk er vi meget godt fornøyd med denne kombinasjonen. Det eneste stedet vi har benyttet plast som fuktsperre er på gulv og vegger i baderom.

 Pades føres ikke av mange byggevareforhandlere her i landet. Derfor gir vi tips om hvor dette kan kjøpes: Pades forhandles av Eide Miljøbygg AS - 5445 Bømlo, Telefon: 53 42 45 10 - mobil 90 67 75 84 ved Erling. E-post: eide.miljobygg@c2i.net.

Sunne hus: Informasjonskilder:

Her følger nyttige informasjonskilder som hjelper deg til å bygge et sunnere hus som gir deg bedre inneklima og dermed bedre helse og trivsel. Og i tillegg en høyere annenhåndsverdi på boligen fordi bygget får bedre miljøkvaliteter hvilket stadig blir mer etterspurt i tiden fremover.

Om miljøhus/konsulenthjelp:
Norges Astma- og Alleriforbund (NAAF)
Web: www.naaf.no
Klikk deg inn på "Inneklima".
Inneklimakontoret hos NAAF gir deg råd: E-post: inneklima.kontoret@online.no

NAAF - har utgitt en nyttig håndbok om sunne hus/inneklima:
Aktuell bok: "Sunne hus". Boka kan bestilles på NAAFs webadresse og inneholder viktige byggeråd. Den er velegnet som en førstehåndsintroduksjon til emnet.

Nils Skaarer./ Dr. scient i ressursbruk på boliger
Aktuell bok: "Mer bolig for pengene, ideer til miljøvennlige boformer".
Landbruksforlaget 2001.
Tema: Ideen rundt en bolig, stedet, tomten. lokalisering, funksjoner, energi, materialer, inneklima, avfallsproblematikken, vannforsyning, etc. Forfatteren er utdannet anleggsgartner og landskapsarkitekt samt dr. scient i ressursbruk på boliger

Bjørn Berge/ Arkitekt/forfatter.
Aktuell bøker: - "De siste syke hus", Gyldendal Norsk Forlag 1990
- "Bygningsmaterialenes Økologi", Gyldendal Norsk Forlag 1992
(også i helt oppdatert engelsk utgave)
Boken - "De siste syke hus" er en grundig gjennomgang av sunnehus- problematikken. Den inneholder bl.a. en oversikt over byggematerialenes sunnhet.

M. Lande/cand. scient
Adr. Verdens Ende, N-3616 Kongsberg.
Nyttig informasjon om temaet miljøvennlig bygging/sunne hus:
www.sykavhuset.no
Aktuell bok: "Helsefarer ved dagens boliger", kompendium av Morten Lande. Bestilles hos: Syntax AS , Verdens Ende, 3600 Kongsberg.

Chris Butters og Finn Østno
Aktuell bok: "Bygg for en ny tid", NABU, Oslo 2000
Tema: 127 norske bygg beskrives. Alt fra offentlige bygg til skolebygg, bolighus og hytter. Websted beskriver NABUS virksomhet og kopetanse. På link herfra oppgis tips på flere bøker om emnet. 
 

Innhold

- Miljøhus gir bedre helse og høyere verdi
på eiendommen din

- Høyspent gir helsefare

 - Informasjonskilder
til sunne hus

- Miljøvennlig Isolasjon

- Slik bygde vi et miljøhus

- Sjekk avløpsrørne

- Lysbrytere en
sikkerhetsfaktor?


- Velg dusjkabinett

 - Rørleggerfag:
Nytt dobbelt rørsystem

 - Elektrikerens råd:
Sparepæren er
ikke alltid best.

Bolig

  Boligleie
  Bygge miljøhus
  Hytteinntekt
  Miljøhus
  Miljøsjekk bolig
  Mobiltelefon
  Skatt
  Stopp telef.salg
  Studentguide
  Varmepumpe

Tips om huset:

Sjekk avløpsrørene

Nyere hus har avløpsrør i plast. Dette krever tilsyn av deg som bruker. Mens eldre løranlegg holder seg tette skrur plastrørene seg opp gradvis ved bruk.

Du må derfor ettertrekke disse for å unngå lekkasje. Sjekk derfor avløpsrørene jevnlig under vaskene på kjøkken og bad. Lær deg hvordan de skal ettertrekkes. Det kan spare deg for dyre lekkasjer.

Lysbrytere en sikkerhetsfaktor?

Det finnes på markedet lysbrytere som avgir et svakt lys når lyset er slått av. Dette kan være en sikkerhetsfaktor i forbindelse med brann og andre situasjoner der du raskt trenger å finne lysbryteren. Denne løsningen er ubetydelig dyrere enn de tradisjonelle lysbryterne.

Velg dusjkabinett

Frittstående dusjkabinettet kan være en god sikkerhet mot fuktskader i baderomsveggene. Ikke alle løsninger med dusjvegger i en krok av badet er like tette. Sansynligheten for fuktskader og dermed dårlig inneklima uten dusjkabinett er også avhengig av godt eller dårlig håndverk ved bygging.

Rørleggerfag: Nytt dobbelt rørsystem

Nyinstallasjoner av rør-leggerarbeid i hus er blitt betydelig dyrere etter at det kom nytt regelverk som krever doble vannrør i hus.

 Man kan spørre seg om ikke dette systemet vil få en kortere levetid enn planlagt:

Slår snekkeren en spiker i veggen der rørne er, bli det like gjerne lekkesje gjennom to rør som ett
rør, hevdes det.

Ved lekkaske i dobbelrør  vil huseier betale
et betydelig dyrere vann-instalasjon enn tdligere
uten å føle at sikkerheten
med dette er blitt bedre; Fordi det nye systemet krever også en rekke flere rør i veggen og da øker også sansynligheten for en eller flere spiker i røret.

Systemet med doble rør kreves straks det er snakk om nyanlegg i hus ved påbygging og nybygg samt større ombygginger.

Fagfolk vi har snakket med spår dette systemet kort levetid: Mye penger og masse unødvendig montasje av vann-sikringsskap m.m.:

- Det skal bli lettere å finne lekkasjen, sier de som tror på dette systemet - mens tvilerne spår flere vann-skader fordi veggene er fulle av unødig mange rør.

Rørleggeen øker sin omsetningen dramatisk
 på de nye reglene.

Elektrikerens råd: Sparepæren er
ikke alltid best.

Mange skifter til spare-pærer for å spare strøm.
På belysning utendørs er sparepæren god å ha,
men inne er det verre. For sparepæren er egentlig et lite lysrør og den oppfører seg også slik. Det betyr at den gir fra seg lys i form av små blink du knapt merker og ikke jevnt lys som en vanlig lyspære. Disse små blinkene oppfatter du ikke. Likevel oppfatter hodet ditt disse blinkene og gjør deg lettere sliten hvis du bruker sparepærer som leselys. Lyset blir omtrent som ved bruk av vanlige lysrør.

Som leselys er en vanlig lyspære derfor å fore-trekke. I tillegg gir den fra seg varme slik at den er en varmekilde i tillegg til en lyskilde. Er lyspæren på 60 watt gir den fra seg 60 watt varme i tillegg til lyset du får fra pæren. Dermed trenger du mindre oppvarming med vanlige lyspærer enn med sparepærer i huset.


 


Oppdatert 6 - 2019

©
www.helping.no