Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 


ndene gir meg akkurat det
som trenger å bli formidlet"

Lisa Williams

 Lisa Williams i intervju med Gunnar Christensen for helping.no.

Foto: Jens Christian Jore Christensen
Av Gunnar Christensen

 I løpet av intervjuet stopper hun opp, smiler og legger hodet litt på skakke:
- Jeg har en personlig beskjed til deg fra den andre siden.

Dette er Lisa Williams, det verdenskjente klarsynte mediet som snakker med de døde. Folk står i kø for å møte henne og populariteten bare øker i Norge.

Lisa Williams er samtidig bokaktuell med sin siste utgivelse: "Survival of the Soul". Boka beskriver hva som skjer med oss når vi dør og hvordan "den andre siden" fungerer. Spennende lesning som foreløpig ikke er kommet i norsk oversettelse.

Private opplysninger
- Showene dine formidler ofte svært private opplysninger til de personene som får kontakt med den andre siden. Føler du selv hvor denne balansegangen går?

- Jeg tror alltid at åndene gir meg akkurat det som trenger å bli formidlet. Jeg får vite alt som mottakeren kan tåle å høre. Disse åndene er personligheter. Jeg føler at mottakerne ønsker å høre det som formidles: En siste hilsen fra dem som er gått over til den andre siden. Mottakerne i salen er derfor glade for at denne informasjonen formidles.

- Selv om det sitter tusen mennesker i salen og enda flere ser dette på TV?

- Ja, selv om det er slik så ønsker folk dette. De opplysningene som formidles er riktige for dem. I tillegg har mange tusen tilhørere i salen og på TV nytte av det som kommer frem. Det hjelper således ikke bare en person eller en familie, det hjelper mange. De menneskene som får formidlinger bryr seg ikke om å dele dette med mange.

Sjeler i "virvelen"
- I flere TV programmer kontakter både du og andre medier sjeler som sitter fast i prosessen mellom vår verden og den andre siden av en eller annen grunn. Dette kan skremme mange. Hva skjer egentlig i sike situasjoner? Er det guidene som gjør feil?

- De gjør ingen feil. Det hele dreier seg om vårt eget valg som fører oss dit vi til enhver tid befinner oss. Velger vi å ikke passere over til den andre siden, men blir i en nærere kontakt med jorden, så er det vårt valg. Og det skjer. Det kan skje hvis den som dør ikke vil gi slipp på de nærmeste som han/hun er glad i og knytter seg til dem eller materielle ting i "virvelen" som jeg kaller stedet mellom det dennesidige og den andre siden. Det er mulig å bli i denne virvelen så lenge vi vil. Helt til vi forstår at vi må gå videre gjennom virvelen mot lyset på den andre siden og gjennomgå den videre prosessen som har så mye positivt å by på. Husk på at selv om vi har hjelpere med oss så er det vi selv som tar avgjørelsene også etter den såkalte døden.

Kunnskapskilde
- Hvorfor må vi leve i denne fysiske verden og gjennomgå våre livserfaringer når vi har all visdom og erfaring på den andre siden? Med andre ord hvilken mening har den åndelige kampen i livet?

- Vi må leve et spirituelt liv fordi vi har en jord, vi har en spirituell verden og et univers som vi er en del av. Vi er her for å vokse, lære, hjelpe jorden og ikke minst hjelpe hverandre - selv om dette ikke alltid skjer. Vi er her av en grunn. Det dreier seg om bevisst å være her: Læringsprosessen vår er at vi skal erfare og lagre i våre erfaringer i sjelen slik at vi bygger opp et erfaringsmateriale som blir med oss videre etter livet og videre. Vår sjel har en stor mengde kunnskap som vi har samlet gjennom flere liv og som er en stor og verdifull kunnskapskilde. Når vi lærer oss å få bedre tilgang til denne kunnskapen sjelen vår har så er vi mer på linje med vår høyere åndelige mål. Opplevelsen av liv og død er syklisk. Det hele minner mye om det som beskrives i de indiske religionene som "Samsara".

Livslinjen
- Hvorfor trenger vi denne sølvtråden i en ute av kroppen opplevelse?

- Sølvtråden er vår livslinje. Hvis det blir brudd på den er vår sjel fri til å gå hvor som helst, men vi kan ikke lengre komme tilbake til kroppen. Sølvtråden er viktig for oss når vi tar astralreiser, men vi må hele tiden passe på at den er i takt ellers "dør" vi.

Åndelig hierarki
- Du beskriver i boka mange nivåer på den andre siden og et stort hierarki av funksjoner og åndelige veiledere. Er det mulig å gå seg vill her?

- Dette er ikke som et hierarki på jorden og du går deg aldri vill fordi det hele er energi. Her på jorden er du et navn og et nummer. I den åndelige verden er energi basisen for alt og du har flere muligheter på alle plan på de andre siden. Vi kommer sammen i sjelegrupper og gjenkjenner hverandre. Du kontakter sjeler i din sjelegruppe og hjelpes av disse. Det er derfor umulig å komme på villspor der.

Den åndelige verden er beskrevet som et "hierarki" i boka for at vi intellektuelt skal kunne forstå det, men det er i virkeligheten ikke slik i jordisk forstand. Vi møter Gud når vi trenger det. Vi møter de mest utviklede sjelene når vi trenger det osv. Alt skjer når det skal skje.

Healing
- Healing er del av ditt arbeid. Mange går til healere uten å få hjelp. Hvordan velger vi den beste healeren?

- Det hele handler om tro og tillit. Vi må stole på oss selv og på vår magefølelse når vi velger. Still spørsmålet: Er denne healeren den rette for meg? Og samtidig tro på at det magefølelsen din gir er rett informasjon. Vær klar over at selv om en healer er kjent og på TV, så betyr ikke det at dette er den rette healeren for deg. Det hele dreier seg om kontakt på et energiplan. Det er derfor du må stole på magefølelsen når du velger. Du kan oppleve å treffe en ukjent healer i beskjedne omgivelser som har denne energikontakten med deg som gir deg det du trenger. Mens en kjent healer kanskje ikke hjelper deg i det hele tatt fordi dere ikke er på linje energimessig.

- Kan du gi litt flere råd om å lete etter healer?

- Du kan meditere og si til dine hjelpere at du ønsker å finne en sann healer som kan hjelpe deg. Da vil dine hjelpere på den andre siden bidra til at du kommer til din rette healer. Husk på at dine hjelpere er rundt deg hele tiden og oppfanger mer fra deg enn du gjør fra dem.

Åndelighet i verdensrommet?
- I boka beskriver du den andre siden som en åndelig dimensjon tre fot fra vår egen. Dette betyr at den åndelige verden er svært nær oss og ikke langt ut i verdensrommet som mange tror. Hva er så i verdensrommet?

- Dette er noe jeg ikke har spurt den andre siden om fordi jeg ikke er opptatt av verdensrommett.

Frykt
- Hva betyr det å ha irrasjonell frykt for noe, for eksempel frykt for å fly. Er det et forvarsel om at man skal dø i en flyulykke?

- Absolutt ikke. Dessuten er jo fly sikrere enn mange andre reisemåter. Det som kan være tilfelle er at du i tidligere liv kan ha vært utsatt for en flyulykke som har kostet deg livet. Dette har din sjel lagret sammen med alt annet som du har opplevd i tidligere liv og dette påvirker deg ubevist og gir deg irrasjonell frykt.

Frykt for å dø
- Frykt for å dø er vanlig. For mange er det også vanskelig å handtere. Mange frykter døden. Du sa i intervjuet vi hadde i 2010 at frykt for døden kunne hemme oss i prosessen vi går igjennom når vi dør. Hvordan handterer vi denne dødsangsten?

- Dette er et komplekst og stort område å forklare. Det viktigste er at våre åndelige guider forbereder oss på å gå over på den andre siden. Slik er sjelen forberedt på det som skal skje. Det er bare vår bevissthet som stopper oss og holder tilbake. Si til deg selv. "Jeg har hatt min tid her og opplevd mye. Det er nå min tur til å dra". Det vesentlige her er at du aksepterer situasjonen. Der er intet å frykte. Den eneste grunnen til at vi frykter det er at vi ikke husker vår overgang fra den åndelige verden til jorden og vi husker heller ikke vår tidligere overgang fra jorden til den åndelige verden. Dette til tross for at vår sjel har gjort dette så mange ganger. Men når det skjer vil vår sjel huske det.

- I den Tibetanske dødebok finnes forskjellige råd om hvorledes man skal innrette seg for å få en best mulig overgang. Hva er essensielt i en slik situasjon?

- Å akseptere sitasjonen. Tilgi andre og forberede oss på det som skal komme. Da blir prosessen vår så mye lettere.

Livskontrakt
- Hvert menneske har en livskontrakt i dette livet ifølge boka di. Mange mennesker er ikke kjent med denne kontrakten. Hvordan kommer vi på sporet av den?

- Denne kontrakten er en avtale du gjorde på den andre siden før du ble født. Den inneholder for eksempel hvilke mennesker som blir dine nærmeste, hva du skal lære etc. Denne kontrakten spesifiserer alt i dette livet ganske nøye. Men kontrakten er ikke helt spikret fast. Du kan forandre på den underveis bl.a. i drømmene dine når du møter dine kjære guider. Du kan si; "Jeg er ikke lykkelig med dette og ønsker å endre på det". Da får du tilbakemelding som for eksempel "Klart du kan endre på det." Dermed endres dette for deg. Poenget er imidlertid at du fremdeles må lære leksen som er i kontrakten. Det blir bare på en annen måte. Leksa kan være for eksempel "tilgivelse" eller "tillit".

- Men hvordan vet du når du lever i samsvar med denne kontrakten?

- Du føler det. Problemet er at du lever i en bevissthet der du hele tiden spør deg selv hva som er rett med intellektet fremfor å føle på hva som er rett. Du får bare kontakt med sjelen din gjennom følelsene. Ved å roe ned for eksempel i meditasjon får du denne kontakten som gir deg det sporet du skal på. Du kan også spørre guidene dine om du er på rett spor og du får svar. Det hele bygger på tillit, respekt og tro. Noen mennesker frykter å komme i kontakt med sjela si. Kontakt sjela ved å spørre. Og det første som kommer inn i bevisstheten din er svaret.

Kontakt med ånder
I boka forteller du om den åndelige hovedguiden vår som snakker til oss med en stemme som likner svært på vår egen. Hvordan utvikler vi evne til å lytte og kommunisere med denne guiden? Hvordan får jeg kontakt med min åndelige hovedguide?

- Når du "snakker" med deg selv om ting som hender er ofte din "indre stemme" din hovedguide som snakker til deg. Stemme vil likne din egen - kanskje i en tone litt høyere eller lavere enn din egen stemme. Dette høres slik ut fordi dere har samme energi. Du hører det inni hodet ditt eller det er det første som kommer inn i hodet ditt.

- Mange mennesker føler seg ubeskyttet. Hvordan oppnår vi kontakt og får hjelp fra guidene våre?
- Spør og du vil føle det.

Opptakeren er slått av. Det tar litt tid å summe seg etter dette intervjuet på takrestauranten av Grand Hotell i Oslo. Jeg føler meg litt omtåket, forvirret sammen med en behagelig ro. Gradvis blir jeg klar over trafikken nede på Karl Johan og klokkeverket i Rådhustårnet.

- Hvordan kunne hun vite dette som ble kanalisert til meg fra den andre siden? Det må være slik de føler det - alle dem som nå får "kontakt" på alle hennes show.

 

Innhold

 Spiritisme.
Intervju:
Lisa Williams


 

 
Lisa Williams
www.lisawilliams.com

Les også:
Williams snakker
med de døde

Lisa Williams


Lisa Williams er et internasjonalt anerkjent medium og klarsynt med
en forbløffende evne til å kommunisere med mennesker som har gått videre til den"andre siden".

Født i England, ble Williams oppdaget av
Merv Griffin og ble introdusert for et verdensomspennende publikum gjennom to sesonger av sitt eget hitshow "Lisa Williams, Livet blant de døde".

Hennes andre serie, "Stemmer fra den andre siden", hadde premiere
på Lifetime i oktober 2008. I tillegg til opptredener på Oprah, Good Morning America, Larry King Live, og Jimmy Kimmel Live, ga Lisa ut sin første bok med Simon og Schuster i fjor.

Lisa er for tiden på turné foran store live-publikum, og hun blogger daglig
om sitt liv og åndelige lære på www.lisawilliams.com, hvor hun er i stand til å kommunisere med det offentlige og sine medlemmer på nettstedet. 

Lisa har en sønn.

 
FritidFoto

 

Helse

 

Mental helse

 

Økonomi


Bil

 

Båt

 

Bolig

 

www.helping.no